KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:32

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 -3.788.397 -3.788.397 -3.788.397 16.838.832 0 16.838.832 15.353.048 91.357.373 32.377.807 123.735.180 247.638.663 247.638.663
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 138.836 32.238.971 -32.377.807 -138.836 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-546.250 -546.250 -546.250 2.667.672 0 2.667.672 -38.834.293 -38.834.293 -36.712.871 -36.712.871
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -38.834.293 -38.834.293 -38.834.293 -38.834.293
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-546.250 -546.250 -546.250 2.667.672 0 2.667.672 0 2.121.422 2.121.422
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 -4.334.647 -4.334.647 -4.334.647 19.506.504 0 19.506.504 15.491.884 123.596.344 -38.834.293 84.762.051 210.925.792 210.925.792
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 -5.248.376 -5.248.376 -5.248.376 21.621.020 0 21.621.020 15.491.883 123.596.345 6.314.093 129.910.438 257.274.965 257.274.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -763.096 -763.096 -763.096 -763.096
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -5.302.476 -5.302.476 -5.302.476 -5.302.476
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 460.852 5.853.241 -6.314.093 -460.852 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.850 -105.850 -105.850 23.224.781 0 23.224.781 -107.436.935 -107.436.935 -84.318.004 -84.318.004
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -107.436.935 -107.436.935 -107.436.935 -107.436.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.850 -105.850 -105.850 23.224.781 0 23.224.781 0 23.118.931 23.118.931
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 -5.354.226 -5.354.226 -5.354.226 44.845.801 0 44.845.801 15.952.735 123.384.014 -107.436.935 15.947.079 166.891.389 166.891.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.643.626 -29.810.230
Dönem Karı (Zararı)
-107.436.935 -38.834.293
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-107.436.935 -38.834.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.059.333 92.174.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 66.535.725 60.250.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.095.725 -618.251
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
773.990 129.064
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.321.735 -747.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.966.865 -270.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.923.848 3.994.245
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.708.412 462.177
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.182.301 -4.727.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.557.603 35.718.446
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.590.511 -2.128.606
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.148.114 37.847.052
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-15.475.371 -3.323.039
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.552.063 4.803.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.139.183 -2.795.468
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.139.183 -2.795.468
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.526.114 -1.545.238
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.373.522 -44.875
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.373.522 -44.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.322.243 -76.312.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.942.494 25.351.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.942.494 25.351.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.290.084 1.853.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.290.084 1.853.645
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.932.263 -98.328.321
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.954.845 9.433.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.226.934 -21.499.122
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
141.226.934 -21.499.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.232.761 5.269.906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.374.700 3.470.182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.374.700 3.470.182
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-32.287.552 -1.864.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.699.845 -22.973.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.155.575 -6.837.189
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.788.206 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.523.393 -76.228.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.875.069 1.231.096
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.875.069 1.231.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.398.462 -93.315.449
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -60.567.768 -91.726.129
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.830.694 -1.589.320
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15.855.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.116.837 83.218.942
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.019.614 110.015.402
Kredilerden Nakit Girişleri
66.019.614 110.015.402
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-11.923.310 0
Ödenen Faiz
-61.557.604 -24.378.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
108.578.137 -2.417.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.050.182 -22.819.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.050.182 -22.819.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 141.540.909 112.080.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 113.490.727 89.260.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 140.777.624 277.405.943
Ticari Alacaklar
6 130.361.404 99.532.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.599.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
128.761.630 99.532.908
Diğer Alacaklar
7 2.198.971 4.972.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.198.971 4.972.397
Türev Araçlar
17.872.565
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 17.872.565
Stoklar
8 976.933.253 845.322.725
Peşin Ödenmiş Giderler
9 227.334.713 197.699.126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 227.334.713 197.699.126
Diğer Dönen Varlıklar
10 137.299.516 93.353.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 137.299.516 93.353.583
ARA TOPLAM
1.632.778.046 1.518.286.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.632.778.046 1.518.286.682
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.025.330 2.432.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.025.330 2.432.377
Maddi Duran Varlıklar
11 603.912.829 584.386.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 42.003.976 34.735.934
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.121.029 3.828.233
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.121.029 3.828.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
651.063.164 625.382.752
TOPLAM VARLIKLAR
2.283.841.210 2.143.669.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 400.167.574 303.592.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 400.167.574 303.592.425
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 310.017.989 295.598.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 310.017.989 295.598.024
Ticari Borçlar
6 850.153.545 717.483.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.428.753 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
848.724.792 717.483.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 40.621.496 27.415.197
Diğer Borçlar
7 145.605 85.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 145.605 85.014
Türev Araçlar
14 5.324.340 5.514.268
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 5.324.340 5.514.268
Ertelenmiş Gelirler
9 45.757.878 75.079.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 45.757.878 75.079.328
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.852.016 2.788.206
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 18.430.437 18.485.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15,16 10.926.188 9.308.022
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.504.249 9.177.761
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 19.634.365 27.482.439
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 19.634.365 27.482.439
ARA TOPLAM
1.694.105.245 1.473.524.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.694.105.245 1.473.524.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 399.355.463 390.509.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 399.355.463 390.509.072
Diğer Borçlar
7 1.152.340 988.073
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.152.340 988.073
Ertelenmiş Gelirler
9 4.243.173 7.209.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 4.243.173 7.209.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
15,16 7.739.063 7.456.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15,16 7.739.063 7.456.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 10.354.537 6.706.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.844.576 412.869.965
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.116.949.821 1.886.394.469
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.891.389 257.274.965
Ödenmiş Sermaye
18 95.500.000 95.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.354.226 -5.248.376
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-5.354.226 -5.248.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.845.801 21.621.020
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.845.801 21.621.020
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 15.952.735 15.491.883
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
123.384.014 123.596.345
Net Dönem Karı veya Zararı
-107.436.935 6.314.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.891.389 257.274.965
TOPLAM KAYNAKLAR
2.283.841.210 2.143.669.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.552.821.552 1.357.085.728
Satışların Maliyeti
-807.660.526 -722.543.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
745.161.026 634.542.681
BRÜT KAR (ZARAR)
745.161.026 634.542.681
Genel Yönetim Giderleri
-128.435.699 -93.596.140
Pazarlama Giderleri
-582.877.538 -490.189.807
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.198.257 -18.360.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
99.231.824 32.139.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.239.121 -14.597.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.642.235 49.938.255
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.525.452 46.017
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-74.454 -1.142
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
43.224 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.136.457 49.983.130
Finansman Giderleri
-193.506.426 -90.362.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-98.369.969 -40.379.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.066.966 1.545.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.852.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.214.950 1.545.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.436.935 -38.834.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.436.935 -38.834.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-107.436.935 -38.834.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -105.850 -546.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -132.312 -682.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.462 136.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.462 136.562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.224.781 2.667.672
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.224.781 2.667.672
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23.224.781 2.667.672
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.118.931 2.121.422
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.318.004 -36.712.871
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-84.318.004 -36.712.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705288


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7977 Değişim: 0,09%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4696 Değişim: -0,04%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,78 Değişim: 0,06%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.