KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 21:02

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.538.821 1.160.126
Satışların Maliyeti
21 -1.158.884 -861.482
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
379.937 298.644
BRÜT KAR (ZARAR)
379.937 298.644
Genel Yönetim Giderleri
-45.380 -44.699
Pazarlama Giderleri
-129.284 -112.821
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.911 -5.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 120.097 55.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -71.379 -47.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
250.080 144.076
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 26.667 10.641
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -67 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -5.396 -502.386
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
271.284 -347.669
Finansman Gelirleri
25 1.065.690 353.335
Finansman Giderleri
25 -1.164.849 -413.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.125 -408.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.424 -20.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17.a 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.b -8.424 -20.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
163.701 -428.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
163.701 -428.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
163.703 -428.172
Ana Ortaklık Payları
-2 -4
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 3.361 24.508 0 4.674 86.999 120.400 211.162 1.135.209 -807 1.134.402
Transferler
211.162 -211.162 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -4.179 7.392 -13.883 66.763 0 0 -428.172 -372.079 13 -372.066
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 -818 31.900 -13.883 71.437 86.999 331.562 -428.172 763.130 -794 762.336
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 2.398 38.169 -58.656 151.642 98.253 317.694 -467.879 765.726 -1.467 764.259
Transferler
-467.879 467.879 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.486 -844 0 18.435 0 163.703 178.808 -233 178.575
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 -88 37.325 -58.656 170.077 98.253 -150.185 163.703 944.534 -1.700 942.834


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
249.264 358.174
Dönem Karı (Zararı)
163.701 -428.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
154.892 628.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 30.746 28.593
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.203 539.497
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -506 7.177
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 532.443
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.488 4.474
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -779 -4.597
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.564 3.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.369 3.113
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.195 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
101.242 51.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-98.181 -67.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
205.482 119.900
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.688 14.169
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.747 -15.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.252 16.451
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.252 16.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.394 -30.057
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.424 20.003
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
67 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 67 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.516 162.576
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.112 -39.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.011 -16.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128.270 -47.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.901 -13.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
116.653 146.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-491 -812
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-48.064 120.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.456 14.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.990 7.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.446 7.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
255.077 363.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.813 -4.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.806 -994.094
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.137 80.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.943 -245.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.775 -241.842
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.168 -3.745
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -228.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.068 635.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.611.264 2.025.629
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.814.614 -1.619.701
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
174.284 35.870
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.263 -91.499
Ödenen Faiz
-200.865 -116.507
Alınan Faiz
98.181 67.024
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-89.055 334.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.610 -769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-480 508
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.090 -261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.474 17.908
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.384 17.647


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
163.701 -428.176
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.489 -4.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.191 -5.371
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
702 1.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.363 60.289
Yabancı Para Çevrim Farkları
-473 77
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-473 77
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5 19.406 70.277
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
19.406 70.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-600 -6.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-600 -6.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-970 -3.514
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.874 56.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.575 -372.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
178.808 -372.079
Ana Ortaklık Payları
-233 13


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.384 54.474
Ticari Alacaklar
410.349 422.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 119.710 129.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 290.639 293.239
Diğer Alacaklar
3.230.793 3.036.196
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 3.144.012 2.967.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 86.781 68.957
Türev Araçlar
8 3.806 0
Stoklar
7 604.302 478.520
Peşin Ödenmiş Giderler
136.698 137.115
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 23 31.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 136.675 106.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 41
Diğer Dönen Varlıklar
38.720 36.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 38.720 36.703
ARA TOPLAM
4.457.069 4.165.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.457.069 4.165.650
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 606.341 586.935
Ticari Alacaklar
8.384 14.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.384 14.427
Diğer Alacaklar
334 87.865
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 87.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 334 147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 40.213 46.206
Maddi Duran Varlıklar
10 639.708 623.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 30.440 41.477
Peşin Ödenmiş Giderler
2.566 248
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.566 248
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.b 30.865 38.891
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.358.851 1.439.945
TOPLAM VARLIKLAR
5.815.920 5.605.595
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.775.828 1.678.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.586.504 1.750.440
Ticari Borçlar
452.295 348.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 124.740 165.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15 327.555 183.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.930 19.866
Diğer Borçlar
422.462 248.667
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 421.717 247.433
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 745 1.234
Türev Araçlar
8 554 8.759
Ertelenmiş Gelirler
16 103.225 131.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.395 10.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.872 7.015
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.523 3.185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.456 7.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.456 7.077
ARA TOPLAM
4.385.649 4.203.237
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.385.649 4.203.237
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 328.812 464.983
Ertelenmiş Gelirler
16 73.870 93.443
Uzun Vadeli Karşılıklar
67.675 63.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 67.675 63.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17.b 17.080 16.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
487.437 638.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.873.086 4.841.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
944.534 765.726
Ödenmiş Sermaye
19.a 330.000 330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 354.105 354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-88 2.398
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88 2.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88 2.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
148.746 131.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.325 38.169
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-58.656 -58.656
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
170.077 151.642
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
170.077 151.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.c 98.253 98.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-150.185 317.694
Net Dönem Karı veya Zararı
163.703 -467.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.700 -1.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
942.834 764.259
TOPLAM KAYNAKLAR
5.815.920 5.605.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704949


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8045 Değişim: -0,07%
Düşük 5,7928 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4617 Değişim: -0,03%
Düşük 6,4484 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
277,93 Değişim: 0,02%
Düşük 277,17 23.10.2019 Yüksek 278,17
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.