KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 05:08

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.946.724.188 2.485.165.623
Satışların Maliyeti
20 -3.153.040.828 -2.035.686.160
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
793.683.360 449.479.463
BRÜT KAR (ZARAR)
793.683.360 449.479.463
Genel Yönetim Giderleri
21 -151.230.878 -107.819.874
Pazarlama Giderleri
21 -152.023.011 -99.904.410
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -8.539.264 -5.512.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 99.023.605 74.872.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -55.383.860 -33.426.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
525.529.952 277.688.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 13.967.339 20.941.102
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.165.711 -3.804.666
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-99.399
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
538.232.181 294.824.622
Finansman Gelirleri
24 11.430.357 5.770.580
Finansman Giderleri
24 -137.875.194 -56.046.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
411.787.344 244.548.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.265.477 -35.828.809
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -47.887.560 -36.933.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -25.377.917 1.104.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
338.521.867 208.719.677
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 22.778 3.503.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
338.544.645 212.223.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.086.937 47.120.946
Ana Ortaklık Payları
292.457.708 165.102.073
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 15,03000000 8,40000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 0,00000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 15,03000000 8,49000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.589.713 270.641.212 988.581 988.581 -270.151 46.763.317 442.931.364 143.080.801 586.012.165 1.154.127.343 317.550.556 1.471.677.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.185.033 134.895.768 -143.080.801 -8.185.033 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.262.369 18.623.184 -976.946 -976.946 0 165.102.073 165.102.073 180.485.942 76.745.546 257.231.488
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-57.662.309 0 -57.662.309 -57.662.309 -23.275.202 -80.937.511
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.852.082 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.852.082 0 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876
Transferler
14.806.313 150.295.760 -165.102.073 -14.806.313 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.970.353 40.027.097 286.839.949 -466.612 -466.612 0 292.457.708 292.457.708 624.828.495 183.235.364 808.063.859
Kar Payları
-66.884.932 0 -66.884.932 -66.884.932 -50.236.835 -117.121.767
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.842.897 183.269.280
Dönem Karı (Zararı)
338.544.645 212.223.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
338.521.867 208.719.677
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.778 3.503.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
512.753.223 169.568.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 139.595.585 103.141.306
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.807.567 -3.649.489
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -99.399 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.906.966 -3.649.489
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.001.957 28.893.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 9.453.757 28.980.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.548.200 -87.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.584.307 22.981.081
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.622.252 -2.417.327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 72.295.456 31.440.493
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -72.752 7.586.459
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -9.016.145 -13.628.544
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
228.819.631 2.974.131
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.202.530 -16.644.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.950.915 -10.762.712
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.748.385 -5.881.689
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 73.265.477 35.828.809
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.118.771 -3.956.397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.118.771 -3.956.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-472.851.158 -135.399.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.692.824 -112.849.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.823.345 -30.372.668
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -4.998.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-395.207.234 -45.319.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.232.561 5.324.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.708.845 43.695.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.306.218 6.384.610
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.344.585 4.136.973
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.991.212 246.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.711.176 -1.647.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-46.328.095 -9.763.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.616.919 8.116.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
378.446.710 246.392.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.278.337 -26.407.328
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.311.681 -40.845.108
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-4.013.795 4.129.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-702.634.847 -180.450.819
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-488.238.894 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.689.371 12.842.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -231.707.576 -195.710.724
Alınan Faiz
3.622.252 2.417.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
477.031.730 -17.800.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
803.866.164 94.322.483
Kredilerden Nakit Girişleri
803.866.164 94.322.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 255.421
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 255.421
Ödenen Temettüler
-66.884.932 -57.662.309
Ödenen Faiz
-209.712.667 -31.440.493
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-50.236.835 -23.275.202
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.239.780 -14.981.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -8.034.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.239.780 -23.016.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.561.882 38.578.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 130.801.662 15.561.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
338.544.645 212.223.019
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.997.450 -2.262.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 7.654.299 -2.262.369
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 40.027.097 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.683.946 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.683.946 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
423.521.764 47.270.838
Yabancı Para Çevrim Farkları
423.988.376 48.247.784
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-598.146 -1.221.249
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-598.146 -1.221.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
131.534 244.303
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 131.534 244.303
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
469.519.214 45.008.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
808.063.859 257.231.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
183.235.364 76.745.546
Ana Ortaklık Payları
624.828.495 180.485.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 130.801.662 15.561.882
Finansal Yatırımlar
86.617 121.377
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
86.617 121.377
Ticari Alacaklar
829.674.943 483.495.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 68.899.704 27.918.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 760.775.239 455.577.698
Diğer Alacaklar
15.365.854 5.482.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.365.854 5.482.795
Türev Araçlar
2.678.327 5.893.324
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18 2.678.327 5.893.324
Stoklar
10 1.047.581.862 585.300.852
Peşin Ödenmiş Giderler
15.108.621 19.548.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 15.108.621 19.548.866
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 5.483.994
Diğer Dönen Varlıklar
18 92.996.136 65.022.246
ARA TOPLAM
2.134.294.022 1.185.911.319
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 14.220.459 11.194.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.148.514.481 1.197.106.104
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
528.396 411.103
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 528.396 411.103
Diğer Alacaklar
31.543.902 30.603.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 31.543.902 30.603.616
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 114.874.106 47.041.172
Maddi Duran Varlıklar
12 1.939.572.181 1.426.734.593
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
464.855.686 82.521.648
Şerefiye
15 171.912.390 45.595.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 292.943.296 36.926.481
Peşin Ödenmiş Giderler
2.255.759 2.048.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.255.759 2.048.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 72.659.987 38.415.780
Diğer Duran Varlıklar
18 55.382.019 41.671.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.681.672.036 1.669.447.282
TOPLAM VARLIKLAR
4.830.186.517 2.866.553.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 952.562.339 511.678.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 41.932.689 19.314.214
Ticari Borçlar
572.368.514 314.302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 8.542.272 7.941.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27 563.826.242 306.360.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.812.595 11.194.881
Diğer Borçlar
9 22.853.343 11.783.607
Ertelenmiş Gelirler
11 9.186.767 7.195.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.809.289 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.201.341 23.660.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 31.153.281 23.612.739
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 35.694.664 24.927.783
ARA TOPLAM
1.679.421.541 924.057.787
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
31 4.273.745 5.261.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.683.695.286 929.319.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 524.785.306 101.310.884
Diğer Borçlar
9 20.122.592 16.847.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
72.284.998 61.273.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 68.296.647 59.833.164
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.988.351 1.440.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 190.384.367 109.829.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
807.577.263 289.261.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.491.272.549 1.218.581.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.834.894.539 1.276.950.976
Ödenmiş Sermaye
19 194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.145.368 -8.852.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.145.368 -8.852.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.881.729 -8.852.082
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
575.379.217 289.005.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
576.104.345 289.264.396
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-454.977 11.635
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -454.977 11.635
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 -270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 69.754.663 54.948.350
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 603.575.651 520.164.823
Net Dönem Karı veya Zararı
19 292.457.708 165.102.073
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 504.019.429 371.020.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.338.913.968 1.647.971.876
TOPLAM KAYNAKLAR
4.830.186.517 2.866.553.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740971


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.