KAP ***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2019 - 23:35
KAP ***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.400 7.026 -3.805 20.547 35.511 -6.170 82.509 82.509
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.170 6.170 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
261 17.241 17.502 17.502
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.400 7.026 -3.544 20.547 29.341 17.241 100.011 100.011
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.400 7.026 -3.544 20.547 29.341 17.241 100.011 100.011
Transferler
17.241 -17.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.117 20.117 20.117
Dönem Sonu Bakiyeler
29.400 7.026 -3.544 20.547 46.582 20.117 120.128 120.128


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.594 88.944
Dönem Karı (Zararı)
20.117 17.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.117 17.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
94.669 86.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 32.987 29.063
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.463 1.564
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 385 2.364
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.848 -800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.204 7.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.404 5.130
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.800 2.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-20 49.970 40.293
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.781 -971
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38.334 27.119
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29.843 25.955
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.426 -11.810
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.012 -561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 7.349 7.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
634 1.215
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 634 1.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.474 9.901
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.329 1.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.156 2.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.173 -529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.663 -14.409
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
680 1.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.983 -16.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -7.372 -53.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -31.148 67.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.565 16.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.713 50.573
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.054 9.259
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.218 2.287
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.272 6.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.312 114.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -7.657 -4.107
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -5.815 -6.950
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -17.246 -14.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.276 -28.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.243 551
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.243 551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.300 -29.657
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -26.078 -22.366
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.222 -7.291
Alınan Faiz
18 5.781 971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.845 -48.062
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
203.448 100.000
Kredilerden Nakit Girişleri
24 173.448 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
24 30.000 100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.159 -120.121
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-120.121
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
24 -100.159
Ödenen Faiz
-37.444 -27.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.163 12.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.163 12.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.303 7.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
119.466 20.303


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.214 Değişim: 0,30% Hacim : 14.426 Mio.TL Son veri saati : 15:23
Düşük 1.210 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8509 Değişim: -0,19%
Düşük 7,8171 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,3127 Değişim: 0,14%
Düşük 9,2744 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
485,15 Değişim: 0,60%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,62
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.