KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

12.02.2019 - 18:18

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
206.140
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
718.203
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-451.052
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 35.977
Elde Edilen Diğer Kazançlar
106.315
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 13.817
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-28.559
Ödenen Vergiler
-8.129
Diğer
-180.432
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
352.237
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
660.928
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
54.931
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-380.829
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.207
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
558.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
10,11 -2.546
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10,11 1.229
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 190.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -151.962
Temettü Ödemeleri
-40.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.962
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-26.954
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
528.144
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 26.360
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 554.504


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25 709.735
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
25 709.735
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
673.758
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.977
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-560.824
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-469.121
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-76.263
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-15.440
BRÜT KAR (ZARAR)
148.911
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -60.286
Personel Giderleri
-28.559
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-781
Genel İşletme Giderleri
-27.135
Diğer
-3.811
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
88.625
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
162.519
Bankalardan Alınan Faizler
49.656
Türev Finansal İşlemler Karı
6.548
Kambiyo İşlemleri Karı
104.681
Diğer
27 1.634
KARŞILIKLAR
-37.275
Özel Karşılıklar
-23.116
Genel Karşılıklar
-14.139
Diğer
-20
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-107.635
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-103
Kambiyo İşlemleri Zararı
-107.532
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
106.234
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -26.468
Cari Vergi Karşılığı
-31.937
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
79.766
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
79.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
79.766
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
79.766
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.952
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-5.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.968


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
370.473 403.157 773.630
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 368.479 250.137 618.616
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4,8 1.994 153.020 155.014
KREDİLER (Net)
3.223.632 3.223.632
Finansman Kredileri
6 3.147.970 3.147.970
Tüketici Kredileri
1.558.162 1.558.162
Taksitli Ticari Krediler
1.589.808 1.589.808
Takipteki Alacaklar (Net)
7 75.662 75.662
Takipteki Finansman Kredileri
159.150 159.150
Özel Karşılıklar (-)
-83.488 -83.488
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 13 13
İştirakler (Net)
13 13
Konsolide Edilmeyenler
13 13
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 3.632 3.632
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 3.075 3.075
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
13 15.672 15.672
ARA TOPLAM
3.616.497 403.157 4.019.654
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 569 569
Satış Amaçlı
569 569
AKTİF TOPLAMI
3.617.066 403.157 4.020.223
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
15 2.189.172 766.751 2.955.923
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 513.725 513.725
Tahviller
513.725 513.725
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,9 92 92
KARŞILIKLAR
18 75.810 75.810
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.634 4.634
Genel Karşılıklar
69.647 69.647
Diğer Karşılıklar
1.529 1.529
CARİ VERGİ BORCU
12 18.663 18.663
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 24.018 24.018
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 114.815 114.815
ARA TOPLAM
2.936.295 766.751 3.703.046
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 317.177 317.177
Ödenmiş Sermaye
19 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-587 -587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11.497 11.497
Kar Yedekleri
126.501 126.501
Yasal Yedekler
30.023 30.023
Olağanüstü Yedekler
96.478 96.478
Kar veya Zarar
79.766 79.766
Dönem Net Kâr veya Zararı
79.766 79.766
PASİF TOPLAMI
3.253.472 766.751 4.020.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -741 15.449 89.037 77.464 281.209
Yeni Bakiye
100.000 -741 15.449 89.037 77.464 281.209
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
154 -3.952 -3.798
Dönem Net Karı (Zararı)
79.766 79.766
Kar Dağıtımı
37.464 -77.464 -40.000
Dağıtılan Temettü
-40.000 -40.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
37.464 -37.464
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
6,20 10.940.231 495.703 11.435.934
VERİLEN TEMİNATLAR
21 206 206
TAAHHÜTLER
22 1.232.852 1.188.180 2.421.032
Cayılabilir Taahhütler
1.232.852 1.188.180 2.421.032
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.232.852 1.188.180 2.421.032
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 779.120 882.724 1.661.844
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
549.894 664.700 1.214.594
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
549.894 664.700 1.214.594
Alım Satım Amaçlı İşlemler
229.226 218.024 447.250
Vadeli Alım Satım İşlemleri
1.089 1.016 2.105
Swap Alım Satım İşlemleri
228.137 217.008 445.145
EMANET KIYMETLER
24 24.719 24.719
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.977.128 2.566.607 15.543.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739387


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8319 Değişim: -0,89%
Düşük 5,8197 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4939 Değişim: -0,39%
Düşük 6,4816 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
280,36 Değişim: -0,56%
Düşük 279,76 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.