KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:16

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.222 36.104 21.179 16.628
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.564 3.905 14.849 -4.639
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3 -2 1 10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3 -2 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.567 3.907 14.848 -4.649
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
12.266 4.883 19.012 -3.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.699 -976 -4.164 -1.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.699 -976 -4.164 -1.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.786 40.009 36.028 11.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -841 13.081 21.501 42.605 41.033 3.900 44.933 221.279
Yeni Bakiye
100.000 -841 13.081 21.501 42.605 41.033 3.900 44.933 221.279
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2 3.907 3.905
Dönem Net Karı (Zararı)
36.104 36.104 36.104
Kar Dağıtımı
1.499 19.534 -41.033 -41.033 -20.000
Dağıtılan Temettü
-20.000 -20.000 -20.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.499 19.534 -21.033 -21.033
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -843 16.988 23.000 62.139 36.104 3.900 40.004 241.288
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -741 15.449 23.000 66.037 77.464 77.464 281.209
Yeni Bakiye
100.000 -741 15.449 23.000 66.037 77.464 77.464 281.209
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3 9.567 9.564
Dönem Net Karı (Zararı)
46.222 46.222 46.222
Kar Dağıtımı
7.023 30.441 -77.464 -77.464 -40.000
Dağıtılan Temettü
-40.000 -40.000 -40.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.023 30.441 -37.464 -37.464
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -744 25.016 30.023 96.478 46.222 46.222 296.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
113.543 46.117
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
346.231 253.651
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-195.575 -187.134
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.919 21.304
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.830
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.914 5.099
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.991 -12.443
Ödenen Vergiler
-4.680 12.103
Diğer
-50.105 -46.463
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
57.957 -72.932
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-179.751 -25.490
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-142.015 63.865
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
254.240 -48.849
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
125.483 -62.458
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
171.500 -26.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-510 -306
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-510 -280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
190.000 100.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-90.905 -155.000
Temettü Ödemeleri
-40.000 -20.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
59.095 -75.000
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
60 -711
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
230.145 -102.806
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.360 139.808
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
256.505 37.002


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
356.057 273.262 183.452 138.890
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
356.057 273.262 183.452 138.890
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
333.138 251.958 172.295 126.408
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.919 21.304 11.157 12.482
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-266.296 -196.389 -142.789 -97.915
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-218.550 -157.718 -116.932 -77.390
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-37.657 -30.314 -20.306 -15.584
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.089 -8.357 -5.551 -4.941
BRÜT KAR (ZARAR)
89.761 76.873 40.663 40.975
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.806 -29.880 -16.405 -16.859
Personel Giderleri
-13.991 -12.443 -6.993 -5.959
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-407 -90 18
Genel İşletme Giderleri
-13.441 -10.946 -7.028 -5.430
Diğer
-4.967 -6.491 -2.294 -5.488
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
56.955 46.993 24.258 24.116
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
45.765 28.654 29.375 6.280
Bankalardan Alınan Faizler
5.314 4.999 4.965 930
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
44 817 1 175
Türev Finansal İşlemlerden
44 817 1 175
Kambiyo İşlemleri Karı
39.030 22.268 23.961 4.796
Diğer
1.377 570 448 379
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
-4.090 -6.797 -2.471 -3.274
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.527 -22.126 -23.659 -5.006
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-10 -243 0 -243
Kambiyo İşlemleri Zararı
-38.517 -21.883 -23.659 -4.763
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
60.103 46.724 27.503 22.116
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.103 46.724 27.503 22.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-13.881 -10.620 -6.324 -5.488
Cari Vergi Karşılığı
-10.829 9.542 -10.829
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.881 -13.881 5.133
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
209 -1.985 208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
46.222 36.104 21.179 16.628
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.222 36.104 21.179 16.628
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
46.222 36.104 21.179 16.628
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
21.559 72.016 93.575 16.463 71.194 87.657
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
BANKALAR
243.130 13.374 256.504 22.881 3.479 26.360
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
3 4.053.111 4.053.111 3.877.049 3.877.049
Tüketici Kredileri
1.956.413 1.956.413 1.876.598 1.876.598
Taksitli Ticari Krediler
2.096.698 2.096.698 2.000.451 2.000.451
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
7.088 7.088 15.065 15.065
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
4 32.386 32.386 25.416 25.416
Takipteki Finansman Kredileri
4 96.849 96.849 85.789 85.789
Özel Karşılıklar (-)
4 -64.463 -64.463 -60.373 -60.373
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 310.237 310.237 177.796 177.796
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
310.237 310.237 177.796 177.796
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
13 13 13 13
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.252 4.252 4.623 4.623
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.040 3.040 2.159 2.159
Diğer
3.040 3.040 2.159 2.159
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
2.665 2.665 2.530 2.530
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9.825 9.825 5.145 5.145
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER
421 421 562 562
ARA TOPLAM
4.377.490 395.627 4.773.117 3.971.906 252.469 4.224.375
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
138 138 149 149
Satış Amaçlı
138 138 149 149
AKTİF TOPLAMI
4.377.628 395.627 4.773.255 3.972.055 252.469 4.224.524
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ALINAN KREDİLER
6 2.016.815 1.648.493 3.665.308 1.192.021 2.059.319 3.251.340
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7 565.346 565.346 456.152 456.152
Tahviller
565.346 565.346 456.152 456.152
DİĞER BORÇLAR
23.485 23.485 34.322 34.322
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
22.062 22.062 14.784 14.784
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 2.566 2.566
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
2.566 2.566
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
8.261 8.261 10.947 10.947
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
8 67.879 67.879 61.469 61.469
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.676 4.676 4.178 4.178
Diğer Karşılıklar
63.203 63.203 57.291 57.291
ERTELENMİŞ GELİRLER
76.773 76.773 81.169 81.169
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
47.146 47.146 30.566 30.566
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
2.827.767 1.648.493 4.476.260 1.881.430 2.061.885 3.943.315
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 296.995 296.995 281.209 281.209
Ödenmiş Sermaye
9 100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-744 -744 -741 -741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9 25.016 25.016 15.449 15.449
Kar Yedekleri
126.501 126.501 89.037 89.037
Yasal Yedekler
30.023 30.023 23.000 23.000
Olağanüstü Yedekler
96.478 96.478 66.037 66.037
Kar veya Zarar
46.222 46.222 77.464 77.464
Net Dönem Karı veya Zararı
46.222 46.222 77.464 77.464
PASİF TOPLAMI
3.124.762 1.648.493 4.773.255 2.162.639 2.061.885 4.224.524


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
10 13.632.738 574.710 14.207.448 10.790.157 464.302 11.254.459
VERİLEN TEMİNATLAR
11 154.206 154.206 55.177 55.177
TAAHHÜTLER
12 1.397.702 1.914.907 3.312.609 1.341.862 2.349.918 3.691.780
Cayılabilir Taahhütler
1.397.702 1.914.907 3.312.609 1.341.862 2.349.918 3.691.780
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.397.702 1.914.907 3.312.609 1.341.862 2.349.918 3.691.780
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.253.305 1.477.552 2.730.857 1.878.824 1.915.171 3.793.995
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.253.305 1.477.552 2.730.857 1.878.824 1.915.171 3.793.995
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.253.305 1.477.552 2.730.857 1.878.824 1.915.171 3.793.995
EMANET KIYMETLER
21.211 21.211 17.458 95 17.553
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
16.459.162 3.967.169 20.426.331 14.083.478 4.729.486 18.812.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700419


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.