KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2019 - 19:01
KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 0 26.299 0 0 522.318 160.293 0 1.417.287 0 1.417.287
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358
Yeni Bakiye
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 0 -3.185 0 0 522.318 284.135 0 1.511.645 0 1.511.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -740 0 0 0 37.738 0 0 0 0 359.664 396.662 0 396.662
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -19 0 0 0 34.553 0 0 682.612 123.841 359.664 2.258.708 0 2.258.708


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1), (3) 230.014 1.437.878 1.667.892
GARANTİ VE KEFALETLER
14 0 14
0 0 0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 230.000 1.437.878 1.667.878
Cayılamaz Taahhütler
0 26.371 26.371
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 26.371 26.371
Cayılabilir Taahhütler
230.000 1.411.507 1.641.507
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
230.000 1.411.507 1.641.507
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.819.706 36.920.783 39.740.489
EMANET KIYMETLER
7.277 131 7.408
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.277 0 7.277
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 131 131
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.809.927 36.902.221 39.712.148
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
19.353 3.547.434 3.566.787
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
2.193.249 23.685.598 25.878.847
Diğer Rehinli Kıymetler
298.282 7.882.836 8.181.118
Rehinli Kıymet Alanlar
299.043 1.786.353 2.085.396
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.502 18.431 20.933
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.049.720 38.358.661 41.408.381


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 279.458
Alınan Faizler
771.920
Ödenen Faizler
-287.413
Alınan Temettüler
874
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.456
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.054
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.985
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-98.736
Ödenen Vergiler
-99.955
Diğer
(1) -24.727
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
(1) 200.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.021
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-255.158
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-30.750
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
438.675
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 66.943
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) 480.147
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.282.500
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.919
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-506.506
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
153.299
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.042.864
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
121.546
Diğer
-64
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 1.326.589
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
978.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
350.000
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.981
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) -7.250
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
516.986
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.623.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 2.140.543


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
359.664
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
36.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-740
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-903
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.738
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
46.040
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.302
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 1.844.690 1.020.284 2.864.974
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.380.393 755.229 2.135.622
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
836 0 836
Bankalar
1.255.349 755.229 2.010.578
Para Piyasalarından Alacaklar
130.058 0 130.058
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.850 0 -5.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 78.032 78.032
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 78.032 78.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
464.297 187.023 651.320
Devlet Borçlanma Senetleri
446.149 174.794 620.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
10.111 12.229 22.340
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 332.442 15.121.731 15.454.173
Krediler
493.880 14.181.755 14.675.635
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
70 0 70
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
51.576 939.976 991.552
Devlet Borçlanma Senetleri
51.576 939.976 991.552
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-213.084 0 -213.084
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 93.715 0 93.715
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 909 0 909
Şerefiye
0 0 0
Diğer
909 0 909
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 861 0 861
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 9.276 29.982 39.258
VARLIKLAR TOPLAMI
2.297.474 16.171.997 18.469.471
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 266 14.693.639 14.693.905
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 2.849 0 2.849
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
(5) 17.438 565 18.003
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
17.438 565 18.003
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 15.897 0 15.897
KARŞILIKLAR
(10) 17.430 0 17.430
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.428 0 17.428
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2
CARİ VERGİ BORCU
(11) 39.910 0 39.910
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 27.145 0 27.145
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 1.284.794 1.284.794
Krediler
(13) 0 1.284.794 1.284.794
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 20.973 89.857 110.830
ÖZKAYNAKLAR
(16) 2.256.312 2.396 2.258.708
Ödenmiş Sermaye
850.000 0 850.000
Sermaye Yedekleri
208.057 0 208.057
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.983 0 1.983
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19 0 -19
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.157 2.396 34.553
Kar Yedekleri
682.612 0 682.612
Yasal Yedekler
47.157 0 47.157
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
631.753 0 631.753
Diğer Kar Yedekleri
3.702 0 3.702
Kar veya Zarar
483.505 0 483.505
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
123.841 0 123.841
Dönem Net Kâr veya Zararı
359.664 0 359.664
Azınlık Payları
(17) 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.398.220 16.071.251 18.469.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 851.078 287.569
Kredilerden Alınan Faizler
566.303 180.620
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
188.640 57.678
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
27.628 12.194
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
68.205 36.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.316 24.542
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
24.889 12.418
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
302 117
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -301.846 -99.394
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-300.282 -98.515
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-175 -25
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.375 -854
Diğer Faiz Giderleri
-14 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
549.232 188.175
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.547 2.201
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.456 2.379
Gayri Nakdi Kredilerden
195 4
Diğer
10.261 2.375
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-909 -178
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-909 -178
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 874 473
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 28.044 19.251
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.832 15.809
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-171 -225
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
11.383 3.667
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 15.745 11.952
FAALİYET BRÜT KÂRI
603.442 222.052
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -37.211 -21.673
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-4.799 3.729
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-71.001 -26.590
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -27.423 -9.389
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
463.008 168.129
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
463.008 168.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -103.344 -38.160
Cari Vergi Karşılığı
(9) -101.000 -37.866
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.344 -294
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 359.664 129.969
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 359.664 129.969
Grubun Karı (Zararı)
359.664 129.969
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9405 Değişim: 1,64%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,3884 Değişim: 1,34%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
486,34 Değişim: 0,59%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.