KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 18:23
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669
Transferler
7.600.000 7.096.757 -14.696.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
668.528 10.047.956 17.975.162 28.691.646 134.517 28.826.163
Sermaye Arttırımı
6.600.000 -6.600.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.044.067 -2.044.067 -2.044.067
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.252.250 10.890.809 5.666.104 99.495.139 17.975.162 172.355.846 154.919 172.510.765
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181
Transferler
60.254.587 -60.254.587 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-699.540 3.455.629 101.649.164 104.405.253 -33.526 104.371.727
Kar Payları
2.847.895 -10.767.894 -7.919.999 -7.919.999
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.947.316 9.230.184 8.513.999 148.981.832 101.649.164 306.008.745 15.164 306.023.909


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.321.174 -3.970.250
Dönem Karı (Zararı)
101.615.638 18.109.679
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.615.638 18.109.679
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.921.832 153.615.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.064.857 12.884.114
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.757.720 2.705.286
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -51.428 859.140
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.809.148 1.846.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.195.291 8.779.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.013.324 5.634.298
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 25.619 727.837
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.910.558 2.634.324
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
245.790 -216.813
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
496.142 8.803.658
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -16.079.269 -10.557.936
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 15.924.411 16.360.693
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
645.529 -169.814
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.471 3.170.715
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.747.165 172.415.057
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.639.491 -49.816.789
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-22.149.448 -12.572.781
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.509.957 -37.244.008
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 4.653.666 -2.088.845
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
646.482 -66.887
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
646.482 -66.887
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-279.978.299 -169.695.657
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-145.926.107 -157.995.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -145.926.107 -157.995.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.712.900 46.673.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.712.900 46.673.479
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -10.452.597 -14.379.448
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.657.777 -897.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.186.728 -38.084.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -12.186.728 -38.084.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.580.040 1.996.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
537.850 -7.007.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
537.850 -7.007.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-144.440.829 2.029.262
Ödenen Temettüler
-7.919.999 -1.000.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.191.609 -4.617.640
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -60.419 -381.872
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -17.708.318 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
112.092.190 -115.523.957
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -24.235.147
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
150.970.258 -81.486.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.257.792 807.285
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.257.792 807.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.223.532 -20.474.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -47.655.845 -13.106.103
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -9.567.687 -7.368.435
Alınan Faiz
16.087.672 9.865.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.642.160 42.370.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.943.693 91.194.157
Kredilerden Nakit Girişleri
153.943.693 91.194.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-143.205.014 -86.085.004
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-143.205.014 -86.085.004
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.165.816 42.955.002
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.096.469 0
Ödenen Faiz
-9.311.492 -6.790.524
Alınan Faiz
0 1.097.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.871.144 -77.123.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.073.208 27.433.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.797.936 -49.689.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.862.423 151.339.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.064.487 101.649.710


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51.064.487 113.874.141
Finansal Yatırımlar
195.059.362 324.713.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
195.059.362 324.713.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 195.059.362 324.713.372
Ticari Alacaklar
305.876.542 163.004.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 23.038.231 5.899.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 282.838.311 157.104.209
Diğer Alacaklar
66.485.508 2.598.756
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 62.802.806 324.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.682.702 2.274.505
Türev Araçlar
0 6.968.457
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 6.968.457
Stoklar
5 132.916.315 124.272.866
Peşin Ödenmiş Giderler
54.644.492 24.033.169
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.644.492 24.033.169
Diğer Dönen Varlıklar
18.669.390 2.830.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.669.390 2.830.678
ARA TOPLAM
824.716.096 762.295.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
824.716.096 762.295.507
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
833.200 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
833.200 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17 833.200 0
Diğer Alacaklar
0 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 12.564
Maddi Duran Varlıklar
132.961.619 94.897.310
Arazi ve Arsalar
6 31.277.950 2.998.804
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 274.175 310.304
Binalar
6 36.938.213 34.112.390
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 47.095.912 48.834.978
Taşıtlar
6 201.935 143.309
Mobilya ve Demirbaşlar
6 6.899.782 6.109.265
Özel Maliyetler
6 382.035 175.420
Taşıyıcı Bitkiler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 9.005.058 1.696.260
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 886.559 516.580
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 9.437.374 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.002.702 22.854.065
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 1.243.921 868.864
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 16.919.549 18.480.817
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 8.455.577 3.120.729
Peşin Ödenmiş Giderler
226.443 179.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
226.443 179.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 12.489.516 130.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.950.854 118.074.611
TOPLAM VARLIKLAR
1.007.666.950 880.370.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.097.520 16.104.395
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.097.520 16.104.395
Banka Kredileri
17 31.077.187 16.104.395
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 2.020.333 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.829.068 168.307.972
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.829.068 168.307.972
Banka Kredileri
17 238.829.068 168.307.972
Ticari Borçlar
153.306.918 164.848.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.245.771 1.323.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 152.061.147 163.524.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.223.160 4.844.761
Diğer Borçlar
336.869 1.021.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
336.869 1.021.258
Türev Araçlar
9.485.533 5.847.561
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9.485.533 5.847.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.661.197 5.241.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.661.197 5.241.237
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
232.612 1.125.737
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.923.302 10.439.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.649.135 3.335.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 13.274.167 7.104.413
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.182.752 2.331.519
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.182.752 2.331.519
ARA TOPLAM
464.278.931 380.112.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.278.931 380.112.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.371.159 284.097.443
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.371.159 284.097.443
Banka Kredileri
17 221.455.043 284.078.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 7.904.664 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.452 18.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.992.951 6.587.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
237.364.110 290.685.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
701.643.041 670.797.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
306.008.745 209.523.491
Ödenmiş Sermaye
11 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.947.316 -2.247.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.947.316 -2.247.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.947.316 -2.247.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.230.184 5.774.555
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.230.184 5.774.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.513.999 5.666.104
Yasal Yedekler
11 8.513.999 5.666.104
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
148.981.832 99.495.139
Net Dönem Karı veya Zararı
101.649.164 60.254.587
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.164 48.690
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
306.023.909 209.572.181
TOPLAM KAYNAKLAR
1.007.666.950 880.370.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 784.302.680 517.806.989 181.772.819 114.717.215
Satışların Maliyeti
-624.058.027 -401.916.982 -151.440.526 -84.301.971
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.244.653 115.890.007 30.332.293 30.415.244
BRÜT KAR (ZARAR)
160.244.653 115.890.007 30.332.293 30.415.244
Genel Yönetim Giderleri
-23.125.617 -14.925.583 -8.608.984 -4.994.387
Pazarlama Giderleri
-54.889.935 -39.550.198 -16.284.205 -14.353.591
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.385.081 -4.014.372 -1.502.491 -1.473.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.542.556 25.137.029 -5.427.509 17.854.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-206.964 -5.214.908 2.371.764 992.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.179.612 77.321.975 880.868 28.441.395
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 61.529.294 51.089.669 9.618.965 13.587.053
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -11.046.666 -5.197.197 5.075.254 17.114.302
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.662.240 123.214.447 15.575.087 59.142.750
Finansman Giderleri
14 -28.392.936 -107.193.613 -389.701 -44.024.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.269.304 16.020.834 15.185.386 15.118.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.653.666 2.088.845 -3.296.250 -893.245
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -16.815.193 0 -657.702 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 12.161.527 2.088.845 -2.638.548 -893.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.615.638 18.109.679 11.889.136 14.224.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.615.638 18.109.679 11.889.136 14.224.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.526 134.517 -23.886 157.966
Ana Ortaklık Payları
101.649.164 17.975.162 11.913.022 14.066.910
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 2,56610000 0,45730000 0,30020000 0,35920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-699.541 668.528 -10.200 724.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-896.847 835.660 -13.077 905.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
197.306 -167.132 2.877 -181.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
197.306 -167.132 2.877 -181.088
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.455.625 10.047.956 -1.281.176 6.771.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.455.625 10.047.956 -1.281.176 6.771.833
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.756.084 10.716.484 -1.291.376 7.496.184
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.371.722 28.826.163 10.597.760 21.721.060
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
104.371.722 28.826.163 10.597.760 21.721.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797027


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3231 Değişim: 0,81%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3305
Açılış: 8,2566
9,7515 Değişim: 0,98%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
498,55 Değişim: 0,01%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.