KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 21:55

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 40.008.952 131.340.174 131.340.174
Transferler
1.482.030 38.526.922 -40.008.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.600 265.481 4.601.082 4.842.963 4.842.963
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -3.001.166 493.786 5.666.104 94.442.449 4.601.082 136.183.137 136.183.137
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669
Transferler
14.696.757 -14.696.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.823 3.276.123 3.908.252 7.128.552 -23.449 7.105.103
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.044.067 -2.044.067 -2.044.067
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.976.601 4.118.976 5.666.104 107.095.139 3.908.252 151.792.752 -3.047 151.789.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.215.929 -11.460.612
Dönem Karı (Zararı)
3.884.803 4.601.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
91.998.889 35.140.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 8.272.486 5.370.265
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.864.755 -521.340
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 348.552 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.516.203 -521.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.951.575 2.339.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.514.746 1.972.836
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 564.968 24.502
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.624.201 371.547
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
247.660 -29.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.648.018 -2.764.720
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23 -6.347.949 -10.444.360
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 10.496.702 5.952.279
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5,21 -511.396 2.313.704
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5,21 5.010.661 -586.343
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.694.383 21.821.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.575.622 10.655.018
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 7.188.092 11.459.500
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.387.530 -804.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.982.090 -1.671.985
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.860 -87.332
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -25.860 -87.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.868.234 -51.840.235
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.466.558 -88.084.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -222.466.558 -88.084.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.505.450 9.518.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6,17 48.505.450 9.518.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 4.006.067 -14.569.343
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3,8 3.967.407 3.850.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.159.381 34.938.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 20.159.381 34.938.671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.450.893 379.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,15,17 -4.450.893 379.844
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3,8 2.410.912 2.125.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.984.542 -12.098.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.852.204 -2.263.429
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -379.183 -17.100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 2.918.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.231.317 62.560.452
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -24.235.147 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22,27 44.660.301 65.388.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.206 168.425
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,21 67.206 168.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.309.930 -12.761.717
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.246.205 -9.213.921
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.063.725 -3.547.796
Alınan Faiz
6.048.887 9.765.445
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.262.446 -4.892.089
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.194.157 40.565.158
Kredilerden Nakit Girişleri
91.194.157 40.565.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.762.893 -41.492.866
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.762.893 -41.492.866
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 310.613
Ödenen Faiz
-5.868.473 -4.953.909
Alınan Faiz
23 699.655 678.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.722.166 46.207.751
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.937.764 1.094.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.784.402 47.302.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 151.339.600 71.070.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 126.555.198 118.373.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 126.586.962 151.771.957
Finansal Yatırımlar
27 99.297.947 151.146.340
Ticari Alacaklar
298.288.315 75.661.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 4.249.789 6.803.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 294.038.526 68.857.985
Diğer Alacaklar
2.954.409 35.532.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 617.178 33.467.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.337.231 2.065.661
Türev Araçlar
0 1.089.555
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 0 1.089.555
Stoklar
7 111.366.858 103.455.333
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.100.315 14.964.740
Diğer Dönen Varlıklar
17 5.400.580 20.509.059
ARA TOPLAM
655.995.386 554.131.425
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
655.995.386 554.131.425
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 91.748.289 66.725.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.506.088 18.270.050
Şerefiye
3,11 383.655 383.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 20.122.433 17.886.395
Peşin Ödenmiş Giderler
8 348.688 481.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 8.451.964 5.455.918
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.067.593 90.945.545
TOPLAM VARLIKLAR
777.062.979 645.076.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.626.582 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.626.582 0
Banka Kredileri
27 10.626.582 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.889.269 78.678.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.889.269 78.678.177
Banka Kredileri
27 89.889.269 78.678.177
Ticari Borçlar
161.498.459 135.520.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 1.064.775 158.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 160.433.684 135.362.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.185.421 3.367.421
Diğer Borçlar
994.312 338.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 994.312 338.097
Türev Araçlar
2.297.975 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 2.297.975 0
Ertelenmiş Gelirler
8 5.050.885 2.181.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.850.359 6.517.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.375.850 2.249.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.474.509 4.268.306
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.364.788 1.283.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.364.788 1.283.514
ARA TOPLAM
290.758.050 227.887.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
290.758.050 227.887.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
327.505.699 264.613.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
327.505.699 264.613.574
Banka Kredileri
27 327.505.699 264.613.574
Diğer Borçlar
23.845 28.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 23.845 28.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.985.680 5.818.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.985.680 5.818.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.515.224 270.460.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
625.273.274 498.348.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.792.752 146.708.267
Ödenmiş Sermaye
18 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.976.601 -2.920.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.976.601 -2.920.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.976.601 -2.920.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.118.976 842.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.118.976 842.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.666.104 5.666.104
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.095.139 94.442.449
Net Dönem Karı veya Zararı
3.908.252 14.696.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.047 20.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.789.705 146.728.669
TOPLAM KAYNAKLAR
777.062.979 645.076.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 403.089.774 243.821.679 219.474.573 162.665.776
Satışların Maliyeti
19 -317.615.011 -197.892.415 -170.394.649 -133.341.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.474.763 45.929.264 49.079.924 29.324.132
BRÜT KAR (ZARAR)
85.474.763 45.929.264 49.079.924 29.324.132
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.931.196 -6.339.006 -4.997.605 -3.079.021
Pazarlama Giderleri
20 -25.196.607 -15.740.416 -13.215.440 -8.882.064
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.541.219 -2.233.227 -1.330.501 -1.091.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.282.296 4.293.564 5.427.903 1.566.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.207.457 -1.821.946 -2.050.905 -1.730.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.880.580 24.088.233 32.913.376 16.107.686
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 37.502.616 41.684.396 19.208.460 2.714.747
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -22.311.499 -36.163.945 -11.113.925 -23.988.823
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.071.697 29.608.684 41.007.911 -5.166.390
Finansman Giderleri
23 -63.168.984 -26.679.587 -38.659.926 -10.275.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
902.713 2.929.097 2.347.985 -15.441.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.982.090 1.671.985 1.925.493 4.278.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -112.120 1.113.450 -22.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.982.090 1.784.105 812.043 4.301.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.884.803 4.601.082 4.273.478 -11.163.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.884.803 4.601.082 4.273.478 -11.163.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.449 0 -48.435 0
Ana Ortaklık Payları
3.908.252 4.601.082 4.321.913 -11.163.127
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,11770000 0,13940000 0,12950000 -0,33830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.823 -23.600 69.452 51.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.779 -29.500 86.815 64.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.956 5.900 -17.363 -12.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 13.956 5.900 -17.363 -12.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.276.123 265.481 3.118.726 59.325
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.276.123 265.481 3.118.726 59.325
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.276.123 265.481 3.118.726 59.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.220.300 241.881 3.188.178 110.955
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.105.103 4.842.963 7.461.656 -11.052.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.105.103 4.842.963 7.461.656 -11.052.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703328


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.