KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 19:33
1.036.669.512
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 463.983.117 313.095.671 1.036.669.512 1.036.669.512
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.588.653 -3.588.653 -3.588.653
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 460.394.464 313.095.671 1.033.080.859 1.033.080.859
Transferler
9.037.855 304.057.816 -313.095.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.549 144.230.990 144.188.441 144.188.441
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 -18.549 18.093.368 764.452.280 144.230.990 1.177.269.300 1.177.269.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.661.721 133.673.395
Dönem Karı (Zararı)
144.230.990 313.095.671
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
144.230.990 313.095.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-135.478.339 -48.117.205
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 693.275 455.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.164.027 310.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.977 65.471
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 709.473 17.841
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.401.577 227.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.883.144 92.031.608
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -833.705 -11.684.480
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 44.716.849 98.746.222
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 5.390.398
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.6 0 -420.532
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.079.947 20.861.550
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-155.869.087 -142.256.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.12 -155.869.087 -142.256.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-22.269.751 -7.289.449
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
Not.11 -22.269.751 -7.289.449
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -12.230.542
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -12.230.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
52.075.365 -142.837.065
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.365.074 -312.961.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.6 -70.365.074 -312.961.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.071.258 13.097.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.071.258 13.097.515
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.7 42.358.727 -46.187.979
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.9 -13.012.091 120.305.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.910.446 3.750.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.910.446 3.750.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.15 -12.124 248.835
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-709.520 623.674
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-709.520 623.674
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.9 116.593.585 78.149.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.050 136.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
61.050 136.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.828.016 122.141.401
Alınan Faiz
833.705 11.684.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -152.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-465.227 -69.688.354
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -92.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.13 -465.227 -1.828.396
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.13 0 32.953.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -100.720.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Not.10 -74.264.145 -50.448.905
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
263.258.339 545.160.882
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.10 263.258.339 545.160.882
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-292.805.635 -503.669.602
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.10 -292.805.635 -503.669.602
Ödenen Faiz
Not.10 -44.716.849 -91.940.185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.067.651 13.536.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.067.651 13.536.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.255.702 4.719.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.188.051 18.255.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.188.051 18.255.702
Ticari Alacaklar
519.970.282 227.639.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 16.864.609 5.554.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 503.105.673 222.085.194
Stoklar
8 382.449.616 424.808.343
Peşin Ödenmiş Giderler
18.436.643 5.424.552
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 13.762.253 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.674.390 5.424.552
Diğer Dönen Varlıklar
12.573.800 17.645.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 12.573.800 17.645.058
ARA TOPLAM
938.618.392 693.772.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
938.618.392 693.772.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 2.500
Ticari Alacaklar
0 110.467.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 110.467.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 118.397.997 96.134.449
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.124.751.000 968.881.913
Maddi Duran Varlıklar
11 2.248.580 2.404.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 15.832 9.565
Diğer Duran Varlıklar
3.038.735 3.116.852
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 3.038.735 3.116.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.248.452.144 1.181.017.368
TOPLAM VARLIKLAR
2.187.070.536 1.874.790.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.882.323 101.724.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.882.323 101.724.488
Banka Kredileri
5 93.882.323 101.724.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.922.864 204.657.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.922.864 204.657.592
Banka Kredileri
5 206.711.382 201.146.192
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.211.482 3.511.400
Ticari Borçlar
12.376.946 40.287.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 270.506 5.459.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6-24 12.106.440 34.828.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 377.795 421.052
Diğer Borçlar
484.208 868.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 484.208 868.161
Ertelenmiş Gelirler
318.667.268 202.073.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 318.667.268 202.073.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
281.697 220.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 281.697 220.647
ARA TOPLAM
633.993.101 550.253.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.993.101 550.253.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
368.953.150 281.842.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
368.953.150 281.842.727
Banka Kredileri
5 368.953.150 280.860.647
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 982.080
Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.854.985 6.025.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.a 311.215 190.759
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12.a 6.543.770 5.834.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.808.135 287.867.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.801.236 838.120.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.177.269.300 1.036.669.512
Ödenmiş Sermaye
16.a 124.000.000 124.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.b 126.511.211 126.511.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.549 24.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.549 24.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.c -18.549 24.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.d 18.093.368 9.055.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.e 764.452.280 463.983.117
Net Dönem Karı veya Zararı
144.230.990 313.095.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.177.269.300 1.036.669.512
TOPLAM KAYNAKLAR
2.187.070.536 1.874.790.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 101.398.028 369.611.249
Satışların Maliyeti
17 -73.443.460 -127.886.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.954.568 241.725.172
BRÜT KAR (ZARAR)
27.954.568 241.725.172
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.418.726 -8.891.496
Pazarlama Giderleri
18 -2.607.030 -3.010.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 126.054.921 41.883.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.755.190 -21.094.890
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10 155.869.087 142.256.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
290.097.630 392.867.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 22.269.751 7.289.449
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
312.367.381 400.157.413
Finansman Gelirleri
20 7.683.826 11.684.480
Finansman Giderleri
21 -175.820.217 -98.746.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
144.230.990 313.095.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
144.230.990 313.095.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
144.230.990 313.095.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
144.230.990 313.095.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.549 26.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.549 26.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.549 26.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.188.441 313.121.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
144.188.441 313.121.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744276


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.269 Değişim: 0,03% Hacim : 1.711 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 100.043 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7354 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2944 Değişim: -0,57%
Düşük 6,2825 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,88 Değişim: -0,09%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.