KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 22:53
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 -2.216 9.055.513 499.502.765 30.750.490 789.817.763 789.817.763
Transferler
30.750.490 -30.750.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.216 313.095.671 313.121.887 313.121.887
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 530.253.255 313.095.671 1.102.939.650 1.102.939.650
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 530.253.255 313.095.671 1.102.939.650 1.102.939.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.588.653 -3.588.653 -3.588.653
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 526.664.602 313.095.671 1.099.350.997 1.099.350.997
Transferler
313.095.671 -313.095.671 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.943 -13.211.640 -13.208.697 -13.208.697
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 26.943 9.055.513 839.760.273 -13.211.640 1.086.142.300 1.086.142.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.638.107 100.262.214
Dönem Karı (Zararı)
-13.211.640 251.623.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.211.640 251.623.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
142.593.472 -18.592.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
300.334 180.329
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
507.327 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
507.327
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.517 185.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.749 185.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
768
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.130.871 31.979.005
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.514.018 -11.510.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
79.502.008 37.520.654
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-546.105 -1.429.946
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.688.986 7.398.555
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.583.379 328.226
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -49.103.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-49.103.666
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.005.044 -2.161.747
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3.005.044 -2.161.747
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.241.879 -144.278.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.696.746 -318.436.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.696.746 -318.436.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-811.570 8.109.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-811.570 8.109.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.658.125 15.656.406
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
90.797 94.461.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.440.546 -8.170.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.440.546 -8.170.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
156.106 -104.121
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.134 24.231
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-171.134 24.231
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16.034.374 64.056.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.623 124.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
57.623 124.232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
120.139.953 88.751.956
Alınan Faiz
2.514.018 11.510.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.864
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.570 -74.148.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.570 -565.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.570 -565.857
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.030.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.612.268
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.628.732 -26.493.669
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.005.409 291.125.592
Kredilerden Nakit Girişleri
125.005.409 291.125.592
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.105.494 -280.098.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.105.494 -280.098.607
Ödenen Faiz
-93.528.647 -37.520.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.143.195 -379.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.143.195 -379.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.255.702 4.719.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.112.507 4.340.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.112.507 18.255.702
Ticari Alacaklar
396.880.400 227.639.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 4.541.053 5.554.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 392.339.347 222.085.194
Stoklar
7 395.150.218 424.808.343
Peşin Ödenmiş Giderler
5.333.755 5.424.552
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.333.755 5.424.552
Diğer Dönen Varlıklar
8 18.456.628 17.645.058
ARA TOPLAM
819.933.508 693.772.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
819.933.508 693.772.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.500
Ticari Alacaklar
22.140.478 110.467.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.140.478 110.467.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 159.394.971 162.404.587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 968.881.913 968.881.913
Maddi Duran Varlıklar
13 2.262.033 2.404.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.546 9.565
Diğer Duran Varlıklar
3.105.217 3.116.852
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 3.105.217 3.116.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.155.789.158 1.247.287.506
TOPLAM VARLIKLAR
1.975.722.666 1.941.060.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.710.574 101.724.488
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.710.574 101.724.488
Banka Kredileri
10 52.710.574 101.724.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 213.585.857 204.657.592
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
213.585.857 204.657.592
Banka Kredileri
10 210.826.726 201.146.192
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.759.131 3.511.400
Ticari Borçlar
38.875.020 40.287.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 5.999.282 5.459.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.875.738 34.828.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 555.401 421.052
Diğer Borçlar
38.004.608 868.161
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37.306.813
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
697.795 868.161
Ertelenmiş Gelirler
9 218.108.057 202.073.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
258.352 220.647
ARA TOPLAM
562.097.869 550.253.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
562.097.869 550.253.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.385.031 281.842.727
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.385.031 281.842.727
Banka Kredileri
10 321.366.274 280.860.647
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 18.757 982.080
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.097.466 6.025.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.b 262.401 190.759
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14.a 5.835.065 5.834.297
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.482.497 287.867.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
889.580.366 838.120.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.086.142.300 1.102.939.650
Ödenmiş Sermaye
16.a 124.000.000 124.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.b 126.511.211 126.511.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.943 24.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.943 24.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.c 26.943 24.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.d 9.055.513 9.055.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.e 839.760.273 530.253.255
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.211.640 313.095.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.086.142.300 1.102.939.650
TOPLAM KAYNAKLAR
1.975.722.666 1.941.060.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 77.391.804 347.319.860 7.095.400 14.462.428
Satışların Maliyeti
17 -68.720.408 -107.739.075 -1.441.319 -1.247.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.671.396 239.580.785 5.654.081 13.215.115
BRÜT KAR (ZARAR)
8.671.396 239.580.785 5.654.081 13.215.115
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.392.690 -5.618.398 -2.463.984 -2.301.145
Pazarlama Giderleri
18 -1.526.406 -1.609.983 -984.506 -1.299.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 73.822.985 15.896.540 52.664.621 13.644.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.793.891 -21.880.533 -4.806.025 -15.886.981
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10 49.103.666 49.103.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.781.394 275.472.077 50.064.187 56.475.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -3.005.044 2.161.747 -3.203.651 2.130.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.776.350 277.633.824 46.860.536 58.605.260
Finansman Gelirleri
20 2.514.018 11.510.258 1.609.038 11.349.286
Finansman Giderleri
-79.502.008 -37.520.654 -52.069.081 -33.647.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.211.640 251.623.428 -3.599.507 36.307.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.211.640 251.623.428 -3.599.507 36.307.272
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.211.640 251.623.428 -3.599.507 36.307.272
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.211.640 251.623.428 -3.599.507 36.307.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.943 79.622 15.521 38.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.943 79.622 15.521 38.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.943 79.622 15.521 38.056
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.208.697 251.703.050 -3.583.986 36.345.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.208.697 251.703.050 -3.583.986 36.345.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702292


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.895 Değişim: 0,08% Hacim : 3.125 Mio.TL Son veri saati : 12:38
Düşük 106.784 22.11.2019 Yüksek 107.495
Açılış: 107.109
5,6974 Değişim: -0,04%
Düşük 5,6924 22.11.2019 Yüksek 5,7082
Açılış: 5,6997
6,2994 Değişim: -0,13%
Düşük 6,2977 22.11.2019 Yüksek 6,3242
Açılış: 6,3078
269,45 Değişim: 0,35%
Düşük 268,08 22.11.2019 Yüksek 269,69
Açılış: 268,52
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.