***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 12:11

***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -89.169 -186.041 -275.210 724.790 724.790
Transferler
-186.041 186.041
Dönem Karı (Zararı)
-59.869 -59.869 -59.869 -59.869
Sermaye Arttırımı
350.000 350.000 350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 -275.210 -59.869 -335.079 1.014.921 1.014.921
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 1.350.000 -275.210 -61.494 -336.704 1.013.296 1.013.296
Transferler
-61.494 61.494
Dönem Karı (Zararı)
54.719 54.719 54.719 54.719
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.350.000 -336.704 54.719 -281.985 1.068.015 1.068.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
290.914 -416.961
Dönem Karı (Zararı)
54.719 -59.869
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
54.719 -59.869
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-83.734 -68.870
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 7.897 9.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 -44.323 -54.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -44.323 -54.053
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.455 -26.918
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-52.455 -26.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.147 2.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
275.606 -342.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 196.595 -251.717
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 196.595 -251.717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 141.724 -122.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.800 4.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.800 4.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.616 7.949
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.946 6.923
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.946 6.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.183 13.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-64.183 13.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
246.591 -470.962
Alınan Faiz
19 44.323 54.053
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -52
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.100 -124.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
17.900
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-380.000 -124.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 350.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 350.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 350.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.186 -191.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.186 -191.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.137 250.512
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.951 59.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.951 82.137
Finansal Yatırımlar
4 570.016 155.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
570.016 155.461
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 570.016 155.461
Diğer Alacaklar
7 23.021 219.616
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 19.433 216.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.588 3.588
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.979 12.596
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.979 12.596
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8-20 1.790 1.790
Diğer Dönen Varlıklar
13 67.353 3.170
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5 65.336 2.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.017 188
ARA TOPLAM
689.110 474.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
689.110 474.770
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 9.500 9.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.500 9.500
Maddi Duran Varlıklar
10 12.980 17.992
Mobilya ve Demirbaşlar
10 12.147 16.859
Özel Maliyetler
10 833 1.133
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.111 3.996
Bilgisayar Yazılımları
11 1.111 3.996
Peşin Ödenmiş Giderler
9 406.343 551.450
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 67.481 67.481
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 338.862 483.969
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.934 582.938
TOPLAM VARLIKLAR
1.119.044 1.057.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 35.212 23.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.212 23.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.060 4.080
Diğer Borçlar
7 227 12.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 227 12.173
ARA TOPLAM
40.499 39.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.499 39.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.723 4.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.723 4.087
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 5.807 660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.530 4.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.029 44.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.068.015 1.013.296
Ödenmiş Sermaye
15 1.350.000 1.350.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-336.704 -275.210
Net Dönem Karı veya Zararı
54.719 -61.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.068.015 1.013.296
TOPLAM KAYNAKLAR
1.119.044 1.057.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.022
BRÜT KAR (ZARAR)
6.022
Genel Yönetim Giderleri
17 -49.027 -178.788 -22.456 -40.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 59.606 69.811 4.933 30.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.058 -2.566 -858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.543 -111.543 -18.381 -10.059
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.543 -111.543 -18.381 -10.059
Finansman Gelirleri
19 44.323 54.053 16.855 14.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.866 -57.490 -1.526 4.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.147 -2.379 -3.076 -750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.147 -2.379 -3.076 -750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.719 -59.869 -4.602 4.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.719 -59.869 -4.602 4.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.719 -59.869 -4.602 4.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 40,53300000 -45,35500000 -3,40900000 3,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.719 -59.869 -4.602 4.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.719 -59.869 -4.602 4.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715439


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.