KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2019 - 13:58
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 11.000.000 -82.867 613.882 2.683.689 4.802.218 19.016.922 19.016.922
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.000.000 -82.867 613.882 2.683.689 4.802.218 19.016.922 19.016.922
Transferler
877.176 3.925.043 -4.802.218 1 1
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.999 1.056.386 1.316.385 1.316.385
Dönem Karı (Zararı)
1.056.386 1.056.386 1.056.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.999 259.999 259.999
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 11.000.000 177.132 1.491.058 5.408.732 1.056.386 19.133.308 19.133.308
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Transferler
23.059 710.056 12.820.486 -13.605.889 -52.288 -23.061 -75.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
510.335 3.891.036 4.401.371 588.018 4.989.389
Dönem Karı (Zararı)
3.891.036 3.891.036 491.373 4.382.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
510.335 510.335 96.646 606.981
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 200.207 2.534.597 17.943.920 3.891.036 74.370.305 14.094.059 88.464.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.999.039 1.803.783
Dönem Karı (Zararı)
4.382.408 1.056.386
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.382.408 1.056.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.421.161 360.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.186.291 79.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
731.277 3.252
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
733.829 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.252
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.552 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
360.645 544.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
671.821 544.103
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-311.176 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37.474 -147.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-822.989 -125.098
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
785.515 120.418
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 198.454
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -341.013
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
180.422 -119.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-804.530 1.587.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.272.914 2.342.029
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.250.856 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.523.770 2.342.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.678 -10.087
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.627 2.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-242.051 -12.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-646.065 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.110.156 70.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.536.496 998.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
42.657 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.579.153 998.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
74.203 281.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-553.243 -944.348
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-563.243 -944.348
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
696.760 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-205.214 -1.302.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-535.555 150.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-222.192 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-313.363 150.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.999.039 3.003.783
Ödenen Temettüler
0 -1.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.619.167 -670.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.398
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.619.167 -809.548
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-259.934 -110.696
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.359.233 -698.852
Alınan Faiz
125.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.669 -131.213
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.363.347 42.627
Kredilerden Nakit Girişleri
10.334.566 42.627
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
28.781 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.456.644 -53.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.268.715 -53.422
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-187.929 0
Ödenen Faiz
-640.896 -120.418
Alınan Faiz
822.989 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-200.465 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.268.203 1.002.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.268.203 1.002.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.859.394 2.160.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.127.597 3.163.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.127.597 8.859.394
Ticari Alacaklar
3-7 41.857.192 46.130.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.993.487 1.742.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 38.863.705 44.387.475
Diğer Alacaklar
3-8 717.303 455.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 397.515 377.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 319.788 77.737
Stoklar
1.826.997 1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderler
3-9 2.718.844 1.444.484
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 158.737 215.359
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.560.107 1.229.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.802 0
Diğer Dönen Varlıklar
250.126 8.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
250.126 8.676
ARA TOPLAM
58.501.861 58.079.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.501.861 58.079.217
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 761.975 759.423
Maddi Duran Varlıklar
10 1.597.623 1.475.299
Taşıtlar
290.503 297.767
Mobilya ve Demirbaşlar
1.127.065 1.092.351
Özel Maliyetler
180.055 85.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 51.295.179 48.984.627
Şerefiye
15.997.714 15.997.714
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
32.345 36.764
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
35.263.753 32.948.686
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.367 1.463
Peşin Ödenmiş Giderler
3-9 345.560 509.764
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 345.560 509.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı
579.374 622.494
Diğer Duran Varlıklar
24.521 47.581
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
24.521 47.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.604.232 52.399.188
TOPLAM VARLIKLAR
113.106.093 110.478.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.764.566 6.771.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.764.566 6.771.291
Banka Kredileri
6.764.566 6.771.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.775.245 1.648.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.775.245 1.648.670
Banka Kredileri
1.775.245 1.648.670
Diğer Finansal Yükümlülükler
28.781 187.929
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
28.781 187.929
Ticari Borçlar
3-7 3.844.287 5.865.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 42.657 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.801.630 5.865.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.412.013 2.337.810
Diğer Borçlar
3-8 671.503 1.224.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 10.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 661.503 1.224.746
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 607.176 1.122.681
Devlet Teşvik ve Yardımları
130.657 67.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.212 12.713
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
162 162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.050 12.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
295.947 192.808
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.494.886 1.340.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.494.886 1.029.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 311.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
949.208 1.262.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
949.208 1.262.571
ARA TOPLAM
18.987.481 22.034.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.987.481 22.034.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.794.755 1.848.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.794.755 1.848.754
Banka Kredileri
1.794.755 1.848.754
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 180.513 205.713
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.052.818 419.393
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.626.162 2.419.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.626.162 2.419.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.654.248 4.893.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.641.729 26.928.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 74.370.305 70.021.222
Ödenmiş Sermaye
19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.050.545 30.050.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.207 -333.187
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
200.207 -333.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
200.207 -333.187
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.534.597 1.824.541
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 544.262
Yasal Yedekler
1.990.335 1.280.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.943.920 5.123.434
Net Dönem Karı veya Zararı
3.891.036 13.605.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.094.059 13.529.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.464.364 83.550.323
TOPLAM KAYNAKLAR
113.106.093 110.478.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 26.776.922 17.076.793
Satışların Maliyeti
13 -19.071.010 -14.292.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.705.912 2.784.477
BRÜT KAR (ZARAR)
7.705.912 2.784.477
Genel Yönetim Giderleri
-2.792.926 -1.987.594
Pazarlama Giderleri
-121.299 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-721.744 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.043.692 386.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -590.831 -221.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.522.804 961.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.552 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -17.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.525.356 943.632
Finansman Gelirleri
15 822.989 165.465
Finansman Giderleri
16 -785.515 -122.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.562.830 986.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-180.422 70.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-383.850 -58.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
203.428 128.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.382.408 1.056.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.382.408 1.056.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
491.372 0
Ana Ortaklık Payları
3.891.036 1.056.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,19700000 0,09600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
606.981 259.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
606.981 259.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
606.981 259.999
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.989.389 1.316.385
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
588.018 0
Ana Ortaklık Payları
4.401.371 1.316.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761231


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.