KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 20:35
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106
Transferler
-35.285.298 89.146.951 -53.861.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.209.467 -139.303.683 -85.094.216 4.576.630 -80.517.586
Sermaye Arttırımı
638.100.000 -886.158.830 248.058.830
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 9.201.224 100.956.551 34.656.534 452.099.059 -139.303.683 508.085.211 171.385.309 679.470.520
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445
Transferler
-34.570.109 34.570.109
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.320.226 113.250.383 120.570.609 19.779.606 140.350.215
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 91.720.614 36.192.002 399.294.136 113.250.383 721.161.796 201.169.864 922.331.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
302.784.107 169.251.222
Dönem Karı (Zararı)
129.892.777 -157.959.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
129.892.777 -157.959.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
174.396.437 334.366.461
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 36.375.114 33.513.335
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
455.150 1.415.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 420.722 1.295.394
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 34.428 120.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.198.674 12.768.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.457.682 12.768.084
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 740.992 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
63.890.018 92.664.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -91.382.386 -40.051.034
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 155.272.404 132.715.123
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 14.375.762 198.226.729
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 40.386.140 -23.208.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-284.421 18.987.320
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -284.421 18.987.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.673.969 14.922.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
102.223.875 73.880.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
108.536.826 76.467.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.312.951 -2.587.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.712.178 -39.033.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.712.178 -39.033.147
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.111.521 -31.886.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.165.447 1.684.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.238.915 24.798.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.468 -23.113.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.014.884 10.276.489
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.014.884 10.276.489
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
355.963.183 191.329.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.342.675 -11.121.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.836.401 -10.956.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
79.225.999 45.306.261
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -11.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.919.638 399.456
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 12 1.919.638 399.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.076.025 -29.463.726
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.722.026 -26.207.746
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.353.999 -3.255.980
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.331.247
Alınan Faiz
19 91.382.386 40.051.034
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-365.275.412 -612.616.219
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.767.815 334.852.861
Kredilerden Nakit Girişleri
169.767.815 334.852.861
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-321.266.833 -1.547.586.619
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-321.164.666 -1.546.615.582
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-102.167 -971.037
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-58.503.990 749.228.745
Ödenen Faiz
-155.272.404 -149.111.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.734.694 -398.058.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.621.762 -2.690.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.112.932 -400.749.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 19.448.273 439.356.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 29.561.205 38.606.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 29.561.205 19.448.273
Ticari Alacaklar
5 406.754.303 509.398.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 229.149.453 337.686.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 177.604.850 171.712.621
Diğer Alacaklar
6 1.345.973.717 858.314.676
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.342.552.598 853.122.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.421.119 5.192.267
Stoklar
7 415.115.709 363.038.616
Peşin Ödenmiş Giderler
8 50.695.416 20.397.419
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 50.695.416 20.397.419
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 11.239.281 4.867.349
Diğer Dönen Varlıklar
7.179.261 20.058.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.179.261 20.058.293
ARA TOPLAM
2.266.518.892 1.795.523.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.266.518.892 1.795.523.526
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23 1.394.933 1.420.594
Diğer Alacaklar
6 1.207.614 5.487.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.207.614 5.487.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 212.107.001 212.107.001
Maddi Duran Varlıklar
10 860.988.618 874.144.623
Arazi ve Arsalar
10 402.511.028 402.506.901
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 7.046.722 7.569.058
Binalar
10 246.354.406 240.012.106
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 182.734.831 194.080.286
Taşıtlar
10 1.158.718 2.192.517
Mobilya ve Demirbaşlar
10 13.859.433 15.886.926
Özel Maliyetler
10 861.855 1.313.888
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 248.316 1.307.943
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 6.213.309 9.274.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.377.865 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.651.731 11.167.324
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.651.731 11.167.324
Peşin Ödenmiş Giderler
4.490.585 4.177.578
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.490.585 4.177.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 66.978.009 59.951.124
Diğer Duran Varlıklar
0 13.393.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 13.393.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.166.196.356 1.181.848.860
TOPLAM VARLIKLAR
3.432.715.248 2.977.372.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.821.387 317.984.874
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 182.821.387 317.984.874
Banka Kredileri
23 180.861.618 317.984.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 1.959.769 0
Ticari Borçlar
5 360.440.193 367.605.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 39.178.186 46.417.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 321.262.007 321.188.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.954.079 11.559.769
Diğer Borçlar
6 94.603 2.699.321
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 94.603 2.351.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 347.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 9.848.248 2.928.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 9.848.248 2.928.650
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 27.937.766 14.384.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.987.159 11.355.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.401.712 10.111.477
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.585.447 1.243.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.618.091 7.195.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.618.091 7.195.612
ARA TOPLAM
612.701.526 735.713.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
612.701.526 735.713.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.612.445 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 2.612.445 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 2.612.445 0
Diğer Borçlar
6 1.797.427.108 1.364.244.005
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.797.427.108 1.364.244.005
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.130.259 30.305.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
32.130.259 30.305.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 65.512.250 65.128.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.897.682.062 1.459.677.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.510.383.588 2.195.390.941
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
721.161.796 600.591.187
Ödenmiş Sermaye
16 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-895.717.515 -895.717.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.720.126 313.720.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
313.720.126 313.720.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
314.411.591 314.411.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.892.689 -9.892.689
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.201.224 9.201.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.720.614 84.400.388
Yabancı Para Çevrim Farkları
91.720.614 84.400.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
36.192.002 36.192.002
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 36.192.002 36.192.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
399.294.136 433.864.245
Net Dönem Karı veya Zararı
113.250.383 -34.570.109
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
201.169.864 181.390.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
922.331.660 781.981.445
TOPLAM KAYNAKLAR
3.432.715.248 2.977.372.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.871.652.061 1.794.181.890 590.005.745 535.935.013
Satışların Maliyeti
17 -1.412.512.701 -1.386.450.684 -449.593.998 -379.860.527
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
459.139.360 407.731.206 140.411.747 156.074.486
BRÜT KAR (ZARAR)
459.139.360 407.731.206 140.411.747 156.074.486
Genel Yönetim Giderleri
18 -40.148.354 -41.842.089 -7.938.431 -12.584.557
Pazarlama Giderleri
18 -163.025.408 -153.416.286 -51.750.935 -44.689.709
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.836.277 -1.747.990 -1.418.774 -730.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.750.631 57.710.174 4.734.248 37.322.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.244.492 -118.678.512 -714.977 -54.668.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
261.635.460 149.756.503 83.322.878 80.723.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 91.670.045 40.291.030 26.489.081 16.781.523
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -11.106.800 -39.919.021 231.872 -49.213.304
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
406.334 0 224.093 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
342.605.039 150.128.512 110.267.924 48.291.569
Finansman Giderleri
20 -172.326.122 -331.296.184 -42.819.316 -156.473.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.278.917 -181.167.672 67.448.608 -108.181.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.386.140 23.208.595 -17.468.908 10.305.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -44.018.070 -228.514 -15.923.290 6.596.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.631.930 23.437.109 -1.545.618 3.708.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
129.892.777 -157.959.077 49.979.700 -97.876.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
129.892.777 -157.959.077 49.979.700 -97.876.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.642.394 -18.655.394 6.047.381 -24.244.756
Ana Ortaklık Payları
113.250.383 -139.303.683 43.932.319 -73.631.675
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (Kayıp) (Kr) 0,17000000 -0,22000000 0,07000000 -0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.457.438 77.441.491 -6.742.694 45.962.726
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.457.438 77.441.491 -6.742.694 45.962.726
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.457.438 77.441.491 -6.742.694 45.962.726
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.457.438 77.441.491 -6.742.694 45.962.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.350.215 -80.517.586 43.237.006 -51.913.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.779.606 4.576.630 4.028.674 -10.456.179
Ana Ortaklık Payları
120.570.609 -85.094.216 39.208.332 -41.457.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797086


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: -3,14% Hacim : 20.639 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 1.144 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0869 Değişim: 1,50%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5641 Değişim: 1,22%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5680
Açılış: 9,4492
495,23 Değişim: 1,65%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 495,34
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.