KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 20:10
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106
Transferler
53.861.653 -53.861.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.496.035 -12.984.336 -1.488.301 8.388.085 6.899.784
Dönem Sonu Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 58.243.119 34.656.534 168.754.931 -12.984.336 591.691.126 175.196.764 766.887.890
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445
Transferler
-34.570.109 34.570.109
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.178.839 28.933.704 38.112.543 9.386.098 47.498.641
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 93.579.227 36.192.002 399.294.136 28.933.704 638.703.730 190.776.356 829.480.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.127.899 -45.542.673
Dönem Karı (Zararı)
34.386.112 -9.522.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.750.997 68.637.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13.644.300 10.243.037
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
670.280 589.415
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 602.314 619.188
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 67.966 -29.773
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.005.394 4.895.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.005.394 4.895.135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.329.845 24.235.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -31.400.719 -8.253.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 49.730.564 32.488.639
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 3.700.686 30.105.271
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.493.223 -1.060.787
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -92.731 -369.595
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -92.731 -369.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.325.969 -104.655.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
90.934.402 -153.073.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 97.580.895 -137.027.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -6.646.493 -16.046.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.860.507 -19.569.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.860.507 -19.569.985
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 3.302.086 -62.766.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.919.305 119.648.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 24.017.041 27.983.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -105.936.346 91.664.645
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.148.279 11.106.353
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.148.279 11.106.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.463.078 -45.540.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.936.427 -876.066
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.398.752 873.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.496.926 297.609.437
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 479.385.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.873 538.150
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.873 538.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.040.249 -6.446.548
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 11 -34.561.671 -5.975.784
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -478.578 -470.764
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.731 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -184.120.524
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-184.120.524
Alınan Faiz
19 31.400.719 8.253.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.198.094 -663.523.082
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.934.417 218.835.560
Kredilerden Nakit Girişleri
193.934.417 218.835.560
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-124.115.495 -199.913.874
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-124.115.495 -199.913.874
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-84.912.722 -658.705.507
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31.356.834 -690.420
Ödenen Faiz
-99.461.128 -23.048.841
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.432.879 -411.456.318
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.421.333 678.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.011.546 -410.777.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.448.273 439.356.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.459.819 28.578.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 31.459.819 19.448.273
Ticari Alacaklar
5 417.862.184 509.398.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 240.105.384 337.686.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 177.756.800 171.712.621
Diğer Alacaklar
6 1.053.493.850 920.776.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.043.100.069 915.584.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.393.781 5.192.267
Stoklar
7 359.668.564 363.038.616
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.927.351 20.397.419
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.927.351 20.397.419
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.684.763 4.867.349
Diğer Dönen Varlıklar
16.360.820 20.058.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.360.820 20.058.293
ARA TOPLAM
1.909.457.351 1.857.985.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.909.457.351 1.857.985.221
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23 1.420.594 1.420.594
Diğer Alacaklar
6 5.557.765 5.487.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.557.765 5.487.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 212.107.001 212.107.001
Maddi Duran Varlıklar
879.491.200 874.144.623
Arazi ve Arsalar
10 402.511.978 402.506.901
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 6.888.205 7.569.058
Binalar
10 251.265.826 240.012.106
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 189.875.188 194.080.286
Taşıtlar
10 1.861.677 2.192.517
Mobilya ve Demirbaşlar
10 15.435.247 15.886.926
Özel Maliyetler
10 1.163.882 1.313.888
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.247.282 1.307.943
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 8.241.915 9.274.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 31.454.480
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.964.990 11.167.324
Diğer Haklar
12 1.334.614 1.520.019
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.630.376 9.647.305
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.461.415 4.177.578
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.461.415 4.177.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 66.181.992 59.951.124
Diğer Duran Varlıklar
144.534 13.393.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
144.534 13.393.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.211.783.971 1.181.848.860
TOPLAM VARLIKLAR
3.121.241.322 3.039.834.081
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
358.291.278 317.984.874
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 358.291.278 317.984.874
Banka Kredileri
25 341.671.751 317.984.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 16.619.527
Ticari Borçlar
5 348.148.030 430.067.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 132.895.837 108.878.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 215.252.193 321.188.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.961.381 11.559.769
Diğer Borçlar
6 137.969 2.699.321
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 137.969 2.351.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 347.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.729.312 2.928.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.729.312 2.928.650
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 16.101.444 14.384.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.708.974 11.355.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.928.276 10.111.477
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.780.698 1.243.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.952.538 7.195.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.952.538 7.195.612
ARA TOPLAM
773.030.926 798.175.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
773.030.926 798.175.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.839.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 14.839.474
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 14.839.474
Diğer Borçlar
6 1.409.060.787 1.364.244.005
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.409.060.787 1.364.244.005
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.557.655 30.305.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29.557.655 30.305.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 65.272.394 65.128.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.518.730.310 1.459.677.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.291.761.236 2.257.852.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
638.703.730 600.591.187
Ödenmiş Sermaye
16 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-895.717.515 -895.717.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.720.126 313.720.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
313.720.126 313.720.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 314.411.591 314.411.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -9.892.689 -9.892.689
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.201.224 9.201.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.579.227 84.400.388
Yabancı Para Çevrim Farkları
93.579.227 84.400.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 36.192.002 36.192.002
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 36.192.002 36.192.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
399.294.136 433.864.245
Net Dönem Karı veya Zararı
28.933.704 -34.570.109
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
190.776.356 181.390.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
829.480.086 781.981.445
TOPLAM KAYNAKLAR
3.121.241.322 3.039.834.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 612.606.904 652.635.401
Satışların Maliyeti
17 -454.705.187 -521.761.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
157.901.717 130.873.832
BRÜT KAR (ZARAR)
157.901.717 130.873.832
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.936.272 -13.701.321
Pazarlama Giderleri
18 -54.390.018 -61.730.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -802.998 -492.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.883.872 9.494.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.098.375 -31.113.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.557.926 33.331.239
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 31.493.456 18.796.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -11.792.262 -901
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.259.120 52.126.960
Finansman Giderleri
20 -54.379.785 -62.710.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.879.335 -10.583.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.493.223 1.060.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -12.298.617 -5.126.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 5.805.394 6.186.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.386.112 -9.522.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.386.112 -9.522.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.452.408 3.461.360
Ana Ortaklık Payları
28.933.704 -12.984.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.112.529 16.422.760
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.112.529 16.422.760
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
13.112.529 16.422.760
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.112.529 16.422.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.498.641 6.899.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.386.098 8.388.085
Ana Ortaklık Payları
38.112.543 -1.488.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762741


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9396 Değişim: 0,02%
Düşük 7,9317 23.10.2020 Yüksek 7,9444
Açılış: 7,9378
9,3906 Değişim: -0,01%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,3950
Açılış: 9,3915
485,88 Değişim: -0,02%
Düşük 485,70 23.10.2020 Yüksek 486,47
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.