KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:17

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 134.983 4.105.657 82.454.514 -161.696.819 -142.873.982 173.000.991 -47.140.979 125.860.012
Transferler
-142.873.982 142.873.982
Dönem Karı (Zararı)
-24.449.526 -24.449.526 -1.000.275 -25.449.801
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.806 -64.806 19 -64.787
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 70.177 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -24.449.526 148.486.659 -48.141.235 100.345.424
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 25.259 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Transferler
-43.678.947 43.678.947
Dönem Karı (Zararı)
-89.028.233 -89.028.233 -3.841.288 -92.869.521
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-156.151 -156.151 -23 -156.174
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
167.247 167.247 167.247
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 -130.892 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -89.028.233 273.754.975 -54.427.048 219.327.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.604.934 -14.772.515
Dönem Karı (Zararı)
-92.869.521 -25.449.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.015.047 41.103.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-23-26 3.714.092 8.498.656
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.405.855 596.573
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.405.855 596.573
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
711.281 322.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-23 213.260 -43.690
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
498.021 366.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.634.273 32.370.486
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-27 29.209.684 32.159.202
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 913.456 1.199.396
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -488.867 -988.112
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-25-27 68.252.273 2.235.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -8.702.727 -2.920.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.066.777 -30.192.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.275.083 -11.197.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -1.795.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -7.275.083 -9.401.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.940.871 -33.518.663
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9-11 -7.772.778 -30.217.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9-11 -2.168.093 -3.300.678
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 5.827.921 -840.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 5.985.784 2.736.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.985.784 2.736.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.027.052 -563.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.441.974 13.191.143
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9-11-12-19 -3.185.294 -3.516.816
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9-11-12-19 8.627.268 16.707.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.212.303 -14.538.683
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -2.607.369 -233.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
539.673 28.609.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14-21 1.337.826 8.621.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14-21 -798.153 -196.267
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 20.183.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.683.097 -11.614.085
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.683.097 -11.614.085
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.683.097 -11.593.912
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -20.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
461.510 2.222.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
461.510 2.222.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.919.064 4.193.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.380.574 6.415.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.380.574 4.919.064
Finansal Yatırımlar
3 143 143
Diğer Finansal Yatırımlar
143 143
Ticari Alacaklar
25.377.473 20.862.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.377.473 20.862.301
Diğer Alacaklar
205.362.569 171.337.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 79.816.280 44.141.307
İlişkili Olmayan Ta 127.196.077
Stoklar
10 26.648.276 32.476.197
Peşin Ödenmiş Giderler
20.356.399 16.849.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.356.399 16.849.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 8.128 7.500
Diğer Dönen Varlıklar
337.253 335.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 337.253 335.354
ARA TOPLAM
283.470.815 246.787.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
283.470.815 246.787.483
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
1.463.512 1.022.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.463.512 1.022.912
Diğer Alacaklar
30.476.738 58.274.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 29.612.038 57.514.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 864.700 759.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 80.031.000 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar
688.485.032 692.749.746
Binalar
14 674.890.523 677.913.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 5.155.745 6.014.449
Taşıtlar
14 771.074 898.376
Mobilya ve Demirbaşlar
14 7.632.402 7.850.595
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 35.288 72.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.793 28.844
Bilgisayar Yazılımları
39.793 28.844
Peşin Ödenmiş Giderler
2.131.660 1.927.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.131.660 1.927.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 34.780.105 25.532.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
877.465.375 899.623.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.160.936.190 1.146.411.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
662.782.398 529.324.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
662.782.398 529.324.874
Banka Kredileri
8 386.992.308 296.677.209
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 275.790.090 232.647.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.022.035 43.971.294
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.022.035 43.971.294
Banka Kredileri
8 4.022.035 43.971.294
Ticari Borçlar
22.424.080 16.927.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.424.080 16.927.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.422.079 2.395.027
Diğer Borçlar
88.960.212 88.344.986
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 19.254.188 22.439.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 06.024 65.905.504
Ertelenmiş Gelirler
49.314.362 35.118.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 49.314.362 35.118.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 2.607.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.552.325 7.054.304
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 7.552.325 7.054.304
ARA TOPLAM
839.477.491 725.743.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.477.491 725.743.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.895.244 16.624.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.895.244 16.624.649
Banka Kredileri
8 18.895.244 16.624.649
Diğer Borçlar
17.720.215 27.099.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 17.720.215 27.099.652
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.630.049 1.416.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.630.049 1.416.789
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 63.885.264 63.340.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.130.772 108.481.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
941.608.263 834.225.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.754.975 362.772.112
Ödenmiş Sermaye
20.1 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
20.2 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-)
20.3 0 -167.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20.4 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.5 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20.8 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
505.309.393 505.465.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
505.309.393 505.465.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.6.1 505.440.285 505.440.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.6.2 -130.892 25.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-348.249.748 -304.570.801
Net Dönem Karı veya Zararı
-89.028.233 -43.678.947
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-54.427.048 -50.585.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
219.327.927 312.186.375
TOPLAM KAYNAKLAR
1.160.936.190 1.146.411.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 38.057.554 27.393.376 28.263.434 19.148.446
Satışların Maliyeti
22 -27.477.858 -26.425.634 -16.604.325 -17.850.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.579.696 967.742 11.659.109 1.298.323
BRÜT KAR (ZARAR)
10.579.696 967.742 11.659.109 1.298.323
Genel Yönetim Giderleri
23 -9.267.073 -10.394.650 -5.808.134 -8.068.880
Pazarlama Giderleri
23 -2.873.301 -1.316.252 -2.651.411 -952.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 6.026.463 3.329.870 3.478.424 1.865.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.990.620 -3.351.603 -1.877.884 -741.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.475.165 -10.764.893 4.800.104 -6.598.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 4.056.859 36.438.802 1.298.209 34.191.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -179.232 -2.729.656 58.450 -1.257.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.352.792 22.944.253 6.156.763 26.335.723
Finansman Gelirleri
27 2.900.013 -3.537.805 2.805.412
Finansman Giderleri
27 -93.643.320 -46.935.696 -87.023.419 -12.103.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-88.290.528 -21.091.430 -84.404.461 17.037.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.181.073 1.568.782 6.492.575 416.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 6.181.073 1.568.782 6.492.575 416.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-82.109.455 -19.522.648 -77.911.886 17.454.640
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -10.760.066 -5.927.153 -4.691.418 -4.854.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.869.521 -25.449.801 -82.603.304 12.599.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.1 -3.841.288 -1.000.275 -2.527.543 302.376
Ana Ortaklık Payları
-89.028.233 -24.449.526 -80.075.761 12.297.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-156.151 -64.787 -169.162 -48.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.6.2 -195.189 -80.985 -211.870 -60.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.038 16.198 42.708 12.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 39.038 16.198 42.708 12.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-156.151 -64.787 -169.162 -48.647
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-93.025.672 -25.514.588 -82.772.466 12.551.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.841.265 -1.000.256 -2.527.520 302.396
Ana Ortaklık Payları
-89.184.407 -24.514.332 -80.244.946 12.248.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705265


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.488 Değişim: -0,57% Hacim : 5.045 Mio.TL Son veri saati : 15:08
Düşük 102.341 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7147 Değişim: 0,49%
Düşük 5,7034 16.09.2019 Yüksek 5,7427
Açılış: 5,7034
6,3128 Değişim: 0,30%
Düşük 6,3070 16.09.2019 Yüksek 6,3607
Açılış: 6,307
276,55 Değişim: 1,61%
Düşük 272,96 16.09.2019 Yüksek 278,81
Açılış: 272,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.