KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:12
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 270.846.234 40.237.888 387.580.238 387.580.238
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 270.846.234 40.237.888 387.580.238 387.580.238
Transferler
40.237.888 -40.237.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.900.756 49.964.463 47.063.707 47.063.707
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.381.765 12.055.668 311.084.122 49.964.463 434.643.945 434.643.945
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Transferler
55.868.719 -55.868.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.812.425 14.203.317 12.390.892 12.390.892
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -8.405.168 12.055.668 366.952.841 14.203.317 452.728.115 452.728.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.666.359 -6.314.516
Dönem Karı (Zararı)
14.203.317 49.964.463
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.203.317 49.964.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.945.675 27.745.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.361.945 15.059.683
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.266.184 -5.774.369
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.100 228.677
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.334.772 -4.042.157
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 645.990
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.624.502 -1.960.889
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.281.352 9.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.717.079 2.347.447
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
564.273 -2.338.239
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.898.127 6.163.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.828.761 -907.541
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -8.828.761 -907.541
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.762.572 19.146.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
736.624 -5.951.195
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 736.624 -5.951.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-171.027.021 -97.062.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.661.771 -138.187.842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-796.729 -8.927.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.073.268 82.173.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.073.268 82.173.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.495.253 -32.121.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.495.253 -32.121.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-121.878.029 -19.353.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -3.751.201 -3.107.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12.962.871 16.145.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.834.742 -9.003.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.812.490 11.701.492
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.812.490 11.701.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.647.232 -20.704.500
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -13.647.232 -20.704.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.844.579 23.090.239
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.574.583 51.253.613
Kredilerden Nakit Girişleri
9 160.574.583 51.253.613
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.740.379 -22.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -12.740.379 -22.000.000
Ödenen Faiz
16 -20.898.127 -6.163.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-91.498
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.343.478 7.772.715
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.624.502 1.960.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.967.980 9.733.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.305.838 7.572.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.273.818 17.305.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.273.818 21.305.838
Ticari Alacaklar
5 343.640.172 205.025.501
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 31.073.681 32.009.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 312.566.491 173.016.453
Diğer Alacaklar
34.964.972 14.065.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 34.964.972 14.065.705
Stoklar
6 124.276.787 122.145.286
Peşin Ödenmiş Giderler
9.605.093 9.296.084
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.605.093 9.296.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.306.646
Diğer Dönen Varlıklar
25.730.782 33.438.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 25.730.782 33.438.874
ARA TOPLAM
567.491.624 416.583.934
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 89.555 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
567.581.179 416.673.489
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
278.979.793 286.667.358
Arazi ve Arsalar
7 1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 349.225 391.076
Binalar
7 50.883.843 52.060.922
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 194.035.777 187.062.136
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.882.915 3.281.073
Özel Maliyetler
7 2.405.501 2.622.224
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 27.133.119 39.960.514
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.626.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.430.087 9.584.567
Diğer Haklar
7.430.087 9.584.567
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 31.231.867 22.796.023
Diğer Duran Varlıklar
45.068.829 45.081.731
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 45.068.829 45.081.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
364.440.211 364.232.786
TOPLAM VARLIKLAR
932.021.390 780.906.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.848.590 12.740.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.848.590 12.740.379
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 274.007
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 160.574.583 12.740.379
Ticari Borçlar
264.049.852 271.123.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 11.095.827 723.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 252.954.025 270.399.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.874.055 7.670.861
Diğer Borçlar
3.298 1.466
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.298 1.466
Türev Araçlar
772.591 9.601.352
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 772.591 9.601.352
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.954.326 587.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.954.326 587.126
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.438.665
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.280.405 16.716.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 7.797.826 7.387.452
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 9.482.579 9.328.680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.020.373 3.637.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 3.020.373 3.637.699
ARA TOPLAM
458.242.155 322.078.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.242.155 322.078.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.328.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.328.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.328.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.722.325 18.490.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 19.722.325 18.490.916
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.051.120 18.490.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
479.293.275 340.569.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
452.728.115 440.337.223
Ödenmiş Sermaye
28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.405.168 -6.592.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
366.952.841 311.084.122
Net Dönem Karı veya Zararı
14.203.317 55.868.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
452.728.115 440.337.223
TOPLAM KAYNAKLAR
932.021.390 780.906.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 531.664.438 448.313.147 282.465.993 252.119.333
Satışların Maliyeti
14 -22.338.371 -10.339.866 -13.476.565 -6.751.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.056.100 68.121.259 25.764.468 39.004.428
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 5.951.195 -18.498 5.942.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -1.382.614 -736.624
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-47.100 -228.677 -170.101 -112.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.626.386 73.843.777 24.839.245 44.834.767
Finansman Gelirleri
16 738.793 4.197.053 4.197.053
Finansman Giderleri
16 -25.399.290 -8.930.242 -17.615.156 -4.639.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.965.889 69.110.588 7.224.089 44.392.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.762.572 -19.146.125 3.058.451 -13.045.601
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.745.310 -23.587.809 -3.931.665 -16.650.153
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 7.982.738 4.441.684 6.990.116 3.604.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.203.317 49.964.463 10.282.540 31.346.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.203.317 49.964.463 10.282.540 31.346.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.203.317 49.964.463 10.282.540 31.346.728
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,49000000 1,72000000 0,35000000 1,08000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.812.425 -2.900.756 -1.634.316 -2.697.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -2.265.531 -3.625.945 -2.042.895 -3.371.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
453.106 725.189 408.579 674.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 453.106 725.189 408.579 674.335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.812.425 -2.900.756 -1.634.316 -2.697.339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.390.892 47.063.707 8.648.224 28.649.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.390.892 47.063.707 8.648.224 28.649.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781861


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8123 Değişim: -0,68%
Düşük 7,7885 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2688 Değişim: -0,33%
Düşük 9,2460 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
482,69 Değişim: 0,09%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 486,07
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.