KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 21:37
0
Transferler
-15.869.405 15.869.405 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.010.092 40.237.888 43.247.980 43.247.980
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 276.988.128 40.237.888 393.722.132 393.722.132
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 276.988.128 40.237.888 393.722.132 393.722.132
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.141.894 -6.141.894 -6.141.894
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 270.846.234 40.237.888 387.580.238 387.580.238
Transferler
40.237.888 -40.237.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.111.734 55.868.719 52.756.985 52.756.985
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.063.415 61.734.023
Dönem Karı (Zararı)
55.868.719 40.237.888
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.868.719 40.237.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.524.564 71.273.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 30.908.769 34.564.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.964.508 11.083.355
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
666.104 -4.725.798
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.802.574 -946.244
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.522.824 16.566.356
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-350.862 189.041
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.960.353 5.235.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.435.387 3.946.792
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -475.034 1.289.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.830.104 10.455.408
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 15.830.104 10.455.408
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.066.544 713.217
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 10.066.544 713.217
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 13.846.499 9.648.575
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.123.197 -427.164
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -6.123.197 -427.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.773.664 -63.561.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.203.258 -51.048.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.203.258 -51.048.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.786.744 -27.380.517
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.535.906 32.240.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
96.535.906 32.240.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.319.568 -17.372.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-72.319.568 -17.372.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.619.619 47.950.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -6.346.828 -4.556.756
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27.790.624 18.340.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.591.092 -25.112.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.942.521 3.113.698
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.942.521 3.113.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.533.613 -28.248.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -68.533.613 -28.248.628
Alınan Faiz
22 22.663
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.089.725 -42.213.071
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.740.379 22.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
12.740.379 22.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.000.000 -53.735.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.000.000 -53.735.000
Ödenen Faiz
-15.830.104 -10.478.071
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.382.598 -5.591.315
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
350.862 -189.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.733.460 -5.780.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.572.378 13.352.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.305.838 7.572.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.305.838 7.572.378
Finansal Yatırımlar
4 465.192
Ticari Alacaklar
7 205.025.501 165.475.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.009.048 34.169.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 173.016.453 131.306.360
Diğer Alacaklar
8 14.065.705 5.217.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.065.705 5.217.881
Stoklar
9 122.145.286 84.555.968
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.296.084 9.593.339
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 25 11.306.646 1.071.067
Diğer Dönen Varlıklar
17 33.438.874 14.525.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
33.438.874 14.525.422
ARA TOPLAM
416.583.934 288.476.817
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.673.489 288.476.817
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
11 286.667.358 253.007.604
Arazi ve Arsalar
1.289.413 1.366.497
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
391.076 489.258
Binalar
52.060.922 59.588.388
Tesis, Makine ve Cihazlar
187.062.136 178.009.764
Mobilya ve Demirbaşlar
3.281.073 1.889.085
Özel Maliyetler
2.622.224 717
Yapılmakta Olan Yatırımlar
39.960.514 11.663.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.584.567 14.051.180
Diğer Haklar
12 9.584.567 14.051.180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 22.796.023 17.669.572
Diğer Duran Varlıklar
17 45.081.731 53.737.003
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 45.081.731 53.737.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
364.232.786 338.568.466
TOPLAM VARLIKLAR
780.906.275 627.045.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.740.379 22.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.740.379 22.000.000
Ticari Borçlar
7 271.123.121 167.700.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 723.790 555.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 270.399.331 167.144.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 7.670.861 7.075.616
Diğer Borçlar
1.466 55.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.466 55.959
Türev Araçlar
4 9.601.352
Ertelenmiş Gelirler
587.126 205.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
587.126 205.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.716.132 17.191.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.387.452 9.610.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.328.680 7.581.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.637.699 3.581.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 3.637.699 3.581.680
ARA TOPLAM
322.078.136 217.810.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.078.136 217.810.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14,15 18.490.916 15.512.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14,15 18.490.916 15.512.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.490.916 15.512.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
340.569.052 233.323.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
440.337.223 393.722.132
Ödenmiş Sermaye
18 28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
18 38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -6.592.743 -3.481.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 311.084.122 276.988.128
Net Dönem Karı veya Zararı
18 55.868.719 40.237.888
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
440.337.223 393.722.132
TOPLAM KAYNAKLAR
780.906.275 627.045.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 872.154.124 719.923.753
Satışların Maliyeti
19 -629.420.898 -502.387.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
242.733.226 217.536.147
BRÜT KAR (ZARAR)
242.733.226 217.536.147
Genel Yönetim Giderleri
20 -55.785.744 -39.744.173
Pazarlama Giderleri
20 -115.640.753 -100.634.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 56.937.392 27.002.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -48.798.165 -31.304.823
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-666.104 4.725.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.779.852 77.581.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 6.123.197 486.202
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.522.824 -19.821.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.380.225 58.246.021
Finansman Gelirleri
23 5.000.012 4.579.012
Finansman Giderleri
23 -17.665.019 -12.938.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.715.218 49.886.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.846.499 -9.648.575
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -16.462.688 -15.074.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.616.189 5.425.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.868.719 40.237.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.868.719 40.237.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
55.868.719 40.237.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.111.734 3.010.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.889.667 3.762.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
777.933 -752.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 777.933 -752.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.111.734 3.010.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.756.985 43.247.980
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
52.756.985 43.247.980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744417


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.032 Değişim: 0,00% Hacim : 6.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7243 Değişim: -0,03%
Düşük 5,7233 21.08.2019 Yüksek 5,7375
Açılış: 5,726
6,3572 Değişim: -0,12%
Düşük 6,3560 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,99 Değişim: -0,22%
Düşük 276,88 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.