KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2020 - 20:16
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907
Transferler
2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.748 -27.748 -27.748 16.881.378 16.881.630 16.881.630
Dönem Karı (Zararı)
16.881.378 16.881.378 16.881.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.748 -27.748 -27.748 -27.748 -27.748
Sermaye Arttırımı
13 2.650.557 -2.650.557 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -932.624 0 -932.624 0 0 0 0 0 -932.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.319.956 0 0 0 15.348.641 16.881.378 0 50.825.537 50.825.537
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530
Transferler
7.180.564 40.000.000 -47.180.564 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.960 -52.960 -52.960 38.821.366 38.768.406 38.768.406
Dönem Karı (Zararı)
38.821.366 38.821.366 38.821.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.960 -52.960 -52.960 -52.960 -52.960
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 2.208.186 -1.251.777 -1.251.777 -1.251.777 19.500.520 15.348.641 38.821.366 79.626.936 79.626.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.871.964 10.895.292
Dönem Karı (Zararı)
38.821.366 16.881.378
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.821.366 16.881.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.415.558 2.089.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 574.970 683.887
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.765.480 3.176.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.769.699 3.400.100
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.219 -223.680
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.909.463 -6.783.808
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.940.738 -6.844.729
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 31.275 60.921
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.984.571 5.012.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-886.682 3.265.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.460.702 3.145.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.073.594 2.710.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.534.296 434.897
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-250.439 72.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.159.290 140.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
545.266 -334.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
614.024 475.416
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-334.831 -93.325
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-334.831 -93.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.350.242 22.236.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.869.690 -5.452.971
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.604.365 -5.878.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.223 -8.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.266.318 6.828.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-300.520 -276.453
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -300.520 -64.596
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -211.857
Alınan Faiz
3.566.838 7.105.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.426.120 -32.426.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -426.120 -426.000
Ödenen Temettüler
13, 20 -40.000.000 -32.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.287.838 -14.702.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.287.838 -14.702.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.698.989 66.647.151
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.411.151 51.945.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.815.809 79.721.305
Ticari Alacaklar
5 16.272.031 14.811.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 13.672.399 14.745.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.599.632 65.336
Peşin Ödenmiş Giderler
12 755.545 505.106
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 239.929 176.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
515.616 328.294
ARA TOPLAM
93.843.385 95.037.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.843.385 95.037.740
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 604.703 386.680
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 403.653 852.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 436.319 525.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 703.486 524.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.148.161 2.288.681
TOPLAM VARLIKLAR
95.991.546 97.326.421
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 412.460 852.252
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 412.460 852.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
412.460 852.252
Ticari Borçlar
5 2.345.461 1.186.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.309.870 764.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.035.591 421.567
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 5.839.885 4.295.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.961.460 6.110.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.961.460 6.110.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.501.855 1.836.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.501.855 1.836.686
ARA TOPLAM
14.061.121 14.280.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.061.121 14.280.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.303.489 2.186.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.303.489 2.186.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.303.489 2.186.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.364.610 16.467.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.626.936 80.858.530
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.251.777 -1.198.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.251.777 -1.198.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.251.777 -1.198.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 19.500.520 12.319.956
Yasal Yedekler
19.500.520 12.319.956
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 15.348.641 15.348.641
Net Dönem Karı veya Zararı
38.821.366 47.180.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.626.936 80.858.530
TOPLAM KAYNAKLAR
95.991.546 97.326.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 67.017.391 36.486.764 36.179.483 18.909.167
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -1.968.677 -3.243.058 -835.576 -1.472.980
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.048.714 33.243.706 35.343.907 17.436.187
BRÜT KAR (ZARAR)
65.048.714 33.243.706 35.343.907 17.436.187
Genel Yönetim Giderleri
15 -18.840.342 -18.095.664 -9.449.296 -9.252.811
Pazarlama Giderleri
15 -348.006 -315.238 -173.118 -166.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.860.366 14.832.804 25.721.493 8.016.474
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.860.366 14.832.804 25.721.493 8.016.474
Finansman Gelirleri
16 3.980.647 7.122.462 1.692.986 2.940.164
Finansman Giderleri
17 -35.076 -60.974 -15.047 -27.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.805.937 21.894.292 27.399.432 10.928.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.984.571 -5.012.914 -6.003.818 -2.548.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -11.148.510 -5.143.379 -6.067.139 -2.566.910
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 163.939 130.465 63.321 18.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.821.366 16.881.378 21.395.614 8.380.231
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.821.366 16.881.378 21.395.614 8.380.231
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.821.366 16.881.378 21.395.614 8.380.231
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.960 -27.748 -53.609 34.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -67.898 -35.574 -68.730 15.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.938 7.826 15.121 18.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 14.938 7.826 15.121 18.962
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.960 -27.748 -53.609 34.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.768.406 16.853.630 21.342.005 8.414.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.768.406 16.853.630 21.342.005 8.414.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861813


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2852 Değişim: 0,35%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3305
Açılış: 8,2566
9,6894 Değişim: 0,33%
Düşük 9,6531 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6572
498,12 Değişim: -0,08%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.