KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.01.2019 - 17:19

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -28.432 9.421.544 9.887.449 30.148.268 53.986.458 53.986.458
Transferler
30.148.268 -30.148.268 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-767.721 38.173.333 37.405.612 37.405.612
Dönem Karı (Zararı)
38.173.333 38.173.333 38.173.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-767.721 -767.721 -767.721
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
11 -27.000.000 -27.000.000 -27.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.349.443 2.208.186 -796.153 9.421.544 13.035.717 38.173.333 64.392.070 64.392.070
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 2.349.443 2.208.186 -796.153 9.421.544 13.035.717 38.173.333 64.392.070 64.392.070
Transferler
38.173.333 -38.173.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.723 35.688.560 35.579.837 35.579.837
Dönem Karı (Zararı)
35.688.560 35.688.560 35.688.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.723 -108.723 -108.723
Kar Payları
11 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.349.443 2.208.186 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.687.298 32.142.971
Dönem Karı (Zararı)
35.688.560 38.173.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.347.968 9.193.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 512.182 465.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.113.645 6.377.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.934.335 6.377.305
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-120.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
299.310 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.595.087 -7.044.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.595.087 -7.044.385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.317.228 9.394.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.964.629 -1.477.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.094.302 -1.949.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.074.693 -1.915.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.980.391 -33.662
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-248.236 -47.773
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
934.212 333.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
200.701 804.536
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
733.511 -471.101
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
184.351 186.007
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
184.351 186.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.001.157 45.888.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.379.566 -4.751.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.922.515 -8.987.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.778 -7.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.860.438 6.670.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-590.700 -261.899
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -128.136 -185.825
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -462.564 -76.074
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 2.576.284 291.094
Alınan Faiz
8.874.854 6.641.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.000.000 -27.000.000
Ödenen Temettüler
11 -34.000.000 -27.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.547.736 11.813.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.547.736 11.813.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.099.415 51.286.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.647.151 63.099.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.938.499 63.534.346
Ticari Alacaklar
5 10.957.732 13.052.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 8.926.626 13.001.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.031.106 50.715
Peşin Ödenmiş Giderler
10 560.079 311.843
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 152.266 107.539
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
407.813 204.304
ARA TOPLAM
78.456.310 76.898.223
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.456.310 76.898.223
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 417.028 542.324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 608.042 404.228
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 647.610 748.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.672.680 1.695.200
TOPLAM VARLIKLAR
80.128.990 78.593.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 2.564.672 1.630.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 1.606.811 1.406.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
957.861 224.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.499.742 3.236.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.900.577 6.818.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 5.900.577 6.698.462
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 120.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.392.868 1.208.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.392.868 1.208.517
ARA TOPLAM
12.357.859 12.894.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.357.859 12.894.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.799.224 1.307.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.799.224 1.307.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.799.224 1.307.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.157.083 14.201.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.971.907 64.392.070
Ödenmiş Sermaye
11 2.349.443 2.349.443
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -904.876 -796.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-904.876 -796.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-904.876 -796.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 9.421.544 9.421.544
Yasal Yedekler
9.421.544 9.421.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 17.209.050 13.035.717
Net Dönem Karı veya Zararı
35.688.560 38.173.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.971.907 64.392.070
TOPLAM KAYNAKLAR
80.128.990 78.593.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12 77.258.867 77.442.446
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
12 -10.497.333 -8.472.773
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.761.534 68.969.673
BRÜT KAR (ZARAR)
66.761.534 68.969.673
Genel Yönetim Giderleri
13 -31.602.689 -27.973.625
Pazarlama Giderleri
13 -509.764 -496.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARA
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9230 Değişim: 0,10%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9244
Açılış: 5,9168
6,5358 Değişim: 0,08%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5423
Açılış: 6,5303
282,07 Değişim: 0,16%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 282,22
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.