KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

09.05.2019 - 18:22

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
717.431 1.536.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.144 -47.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.518 -28.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4.660 -23.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.714 5.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.714 5.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-232.449 218.953
Yabancı Para Çevrim Farkları
390.979 321.805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-452 251
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.902 -161.641
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.724 -61.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-444.051 72.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.701 46.999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
23 -12
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
30.859 33.590
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.819 13.421
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-246.593 171.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
470.838 1.708.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.376 475.460
Ana Ortaklık Payları
414.462 1.232.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.766.769 24.577.490
Finansal Yatırımlar
5 0 54.364
Ticari Alacaklar
7 19.443.029 17.518.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.504.579 1.673.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.938.450 15.844.502
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.794.610 1.913.929
Diğer Alacaklar
14 2.664.073 2.552.450
Türev Araçlar
629.380 504.579
Stoklar
8 16.367.697 14.248.311
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.830.052 3.351.406
ARA TOPLAM
81.495.610 64.720.825
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
48.910 44.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.544.520 64.765.742
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.251.859 70.314
Ticari Alacaklar
7 314.975 343.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 314.975 343.774
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.053.481 1.245.560
Türev Araçlar
539.992 419.039
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 17.902.453 18.256.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
426.555 467.311
Maddi Duran Varlıklar
9 28.023.537 26.396.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.057.730 6.865.165
Şerefiye
3.274.388 3.244.429
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.783.342 3.620.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 4.423.209 4.407.803
Diğer Duran Varlıklar
15 2.173.685 2.037.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.167.476 60.510.139
TOPLAM VARLIKLAR
144.711.996 125.275.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 11.014.721 8.031.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 7.804.450 7.581.929
Ticari Borçlar
7 22.247.926 15.597.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.028.187 1.196.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.219.739 14.400.872
Diğer Borçlar
14 6.495.177 3.293.252
Türev Araçlar
612.334 487.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 90.633 195.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.392.209 1.166.305
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.383.859 4.223.207
ARA TOPLAM
54.041.309 40.575.943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.492 2.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.043.801 40.578.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 43.169.514 34.200.045
Diğer Borçlar
14 414.700 622.050
Türev Araçlar
34.648 49.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
935.447 919.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
788.497 764.110
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 146.950 155.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 944.503 902.826
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 1.139.314 1.044.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.638.126 37.739.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.681.927 78.317.471
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.505.606 33.284.262
Ödenmiş Sermaye
16 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
16 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -228.026 -225.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -642.237 -280.270
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 523.765 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.560.323 24.216.413
Net Dönem Karı veya Zararı
779.309 5.537.028
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.524.463 13.674.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.030.069 46.958.410
TOPLAM KAYNAKLAR
144.711.996 125.275.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
34.095.399 24.414.442
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
166.303 173.495
TOPLAM HASILAT
3 34.261.702 24.587.937
Satışların Maliyeti
-29.774.324 -20.958.960
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-98.236 -123.264
TOPLAM MALİYETLER
-29.872.560 -21.082.224
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.321.075 3.455.482
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.067 50.231
BRÜT KAR (ZARAR)
4.389.142 3.505.713
Genel Yönetim Giderleri
-1.174.338 -856.687
Pazarlama Giderleri
-1.783.189 -1.296.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-81.365 -61.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 924.618 616.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.109.753 -570.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 779.731 795.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3 1.944.846 2.132.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 50.735 209.944
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -5.256 -9.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.990.325 2.332.969
Finansman Gelirleri
19 2.671.314 1.639.291
Finansman Giderleri
19 -3.818.619 -2.350.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 843.020 1.621.524
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.589 -85.186
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-96.630 -73.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -28.959 -12.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
717.431 1.536.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
717.431 1.536.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-61.878 395.153
Ana Ortaklık Payları
3 779.309 1.141.185
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 24 0,30700000 0,45000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.873.257 -470.039
Dönem Karı (Zararı)
717.431 1.536.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.354.833 349.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 643.715 446.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25 -41.216 32.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 217.855 110.960
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -141.675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 924.396 338.871
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
404.906 279.017
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-108.413 42.123
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-108.413 42.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -779.731 -795.066
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
125.589 85.186
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -32.268 -48.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25 3.577.486 -2.777.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.649.750 -891.383
Alınan Temettüler
6 414.661 518.359
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-191.154 -97.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.856.864 -1.482.720
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-69.171 -28.535
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -1.102.060 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
373.628 326.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -1.020.771 -1.060.246
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.490 -720.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.701.768 1.198.883
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 25.023.714 13.784.206
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -16.425.726 -11.840.816
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -109.946 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.011 -190.482
Ödenen Temettüler
-193.228 -475.122
Ödenen Faiz
-952.972 -428.783
Alınan Faiz
344.532 272.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.383 77.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.718.161 -753.876
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.380.682 853.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.098.843 99.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.206.712 19.652.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 36.305.555 19.751.754


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 0 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782
Transferler
-2.087.409 6.996.149 -4.908.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.603 206.025 -31.164 -51.621 1.141.185 1.232.822 475.460 1.708.282
Sermaye Arttırımı
77.077 77.077
Kar Payları
-1.029.094 -1.029.094 -2.351.563 -3.380.657
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-10 -10 -67 -77
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.635 -26.635 -3.332 -29.967
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -195.341 1.300.312 -1.112.141 -163.599 514.980 24.255.796 1.141.185 29.253.664 11.048.230 40.301.894
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410
Transferler
5.537.028 -5.537.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.880 235.409 -356.240 -241.136 779.309 414.462 56.376 470.838
Sermaye Arttırımı
10.383 10.383
Kar Payları
-1.183.094 -1.183.094 -2.226.468 -3.409.562
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-10.024 -10.024 10.024 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -228.026 2.270.944 -2.102.160 -811.021 523.765 28.560.323 779.309 32.505.606 11.524.463 44.030.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762662


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.