KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:18

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.166.380 2.311.695
Dönem Karı (Zararı)
3.669.404 4.268.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
976.336 726.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 962.390 769.774
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26 56.040 26.536
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26 193.616 205.422
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
19 -141.675 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 828.254 435.590
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -32.099
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.118.363 263.162
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-363.069 171.585
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-363.069 171.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.715.204 -1.301.181
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
84.023 144.985
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -54.593 42.978
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 8.191 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26 -2.136.476 -2.825.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.509.264 2.169.796
Alınan Temettüler
7 826.053 451.159
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-168.937 -309.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.638.537 -1.402.339
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
15.209 1.250
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.580.210 -22.763
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 ve 15 -720.225 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
653.450 456.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -3.006.761 -1.837.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.909.299 -2.071.310
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 26.875.177 27.039.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -26.409.766 -26.355.575
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
428.345 -76.159
Ödenen Temettüler
-3.392.652 -2.298.910
Ödenen Faiz
-1.132.666 -893.297
Alınan Faiz
573.881 515.543
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
148.382 -2.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.381.456 -1.161.954
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.053.052 -6.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.328.404 -1.168.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.652.226 15.994.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 18.323.822 14.826.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.669.404 4.268.304 2.133.066 2.421.816
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.354 -19.108 -30.345 -14.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.809 -20.219 -30.091 -16.913
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-29.711 -2.555 -6.264 -255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.166 3.666 6.010 3.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.166 3.666 6.010 3.005
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
375.532 393.969 156.579 73.241
Yabancı Para Çevrim Farkları
746.146 192.848 424.341 -60.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.267 11.262 -3.518 12.117
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-565.500 144.843 -403.859 236.535
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.848 -43.962 -82.840 -14.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
200.774 108.667 128.227 -57.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
141.227 -19.689 94.228 -43.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
163 -564 175 -607
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
109.418 -27.918 75.828 -45.502
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31.646 8.793 18.225 2.841
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
298.178 374.861 126.234 59.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.967.582 4.643.165 2.259.300 2.480.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.203.213 1.882.962 727.753 1.060.556
Ana Ortaklık Payları
2.764.369 2.760.203 1.531.547 1.420.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.585.856 20.850.437
Finansal Yatırımlar
6 49.499 0
Ticari Alacaklar
8 18.616.137 15.313.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.653.636 1.775.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.962.501 13.537.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.236.176 2.147.141
Diğer Alacaklar
15 1.675.180 1.326.109
Türev Araçlar
689.338 617.246
Stoklar
9 14.743.104 11.038.358
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.021.605 1.613.603
ARA TOPLAM
60.616.895 52.906.349
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
43.471 43.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.660.366 52.950.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 83.154 155.765
Ticari Alacaklar
8 333.376 40.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 333.376 40.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.790.752 1.699.892
Türev Araçlar
316.133 194.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 17.618.330 15.829.122
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
470.613 475.799
Maddi Duran Varlıklar
10 25.190.158 21.486.258
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.501.238 6.174.859
Şerefiye
3.213.505 3.174.575
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.287.733 3.000.284
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 3.913.376 3.596.400
Diğer Duran Varlıklar
16 1.718.062 1.461.030
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.935.192 51.114.225
TOPLAM VARLIKLAR
118.595.558 104.064.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 3.336.929 3.402.487
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 10.570.992 9.792.637
Ticari Borçlar
8 20.363.472 14.931.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.639.168 1.554.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 18.724.304 13.376.498
Diğer Borçlar
15 3.515.374 2.864.158
Türev Araçlar
279.057 193.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 87.387 73.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.267.381 1.062.480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.601.587 3.331.095
ARA TOPLAM
43.022.179 35.651.782
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.605 2.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.024.784 35.654.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 29.502.982 23.185.745
Diğer Borçlar
15 622.050 0
Türev Araçlar
12.396 3.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
929.695 882.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
724.250 649.036
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 205.445 233.135
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 827.175 735.331
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 1.039.216 672.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.933.514 25.478.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.958.298 61.133.350
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.761.453 29.972.582
Ödenmiş Sermaye
17 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
17 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -211.028 -163.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 143.566 -98.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 514.980 2.602.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.241.844 19.211.387
Net Dönem Karı veya Zararı
2.559.619 4.908.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.875.807 12.958.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.637.260 42.931.018
TOPLAM KAYNAKLAR
118.595.558 104.064.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
57.498.401 45.194.958 33.083.959 23.059.286
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
361.906 278.419 188.411 139.980
TOPLAM HASILAT
4 57.860.307 45.473.377 33.272.370 23.199.266
Satışların Maliyeti
-48.839.449 -37.429.117 -27.880.489 -19.176.440
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-265.749 -195.429 -142.485 -97.947
TOPLAM MALİYETLER
-49.105.198 -37.624.546 -28.022.974 -19.274.387
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.658.952 7.765.841 5.203.470 3.882.846
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.157 82.990 45.926 42.033
BRÜT KAR (ZARAR)
8.755.109 7.848.831 5.249.396 3.924.879
Genel Yönetim Giderleri
-1.781.571 -1.500.538 -924.884 -762.684
Pazarlama Giderleri
-2.937.840 -2.444.191 -1.641.217 -1.258.219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-126.113 -115.590 -64.503 -58.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.798.609 1.075.174 1.182.042 327.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.429.516 -848.518 -1.859.496 -146.521
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 1.715.204 1.301.181 920.138 685.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 4.993.882 5.316.349 2.861.476 2.711.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 232.090 58.252 22.146 14.169
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -22.052 -54.503 -12.671 -53.998
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.203.920 5.320.098 2.870.951 2.671.929
Finansman Gelirleri
20 5.249.839 2.746.067 3.610.548 818.740
Finansman Giderleri
20 -6.700.332 -3.652.876 -4.349.596 -1.132.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 3.753.427 4.413.289 2.131.903 2.358.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-84.023 -144.985 1.163 63.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-209.484 -435.613 -136.377 -212.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 125.461 290.628 137.540 275.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.669.404 4.268.304 2.133.066 2.421.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.669.404 4.268.304 2.133.066 2.421.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.109.785 1.726.726 714.632 1.004.758
Ana Ortaklık Payları
4 2.559.619 2.541.578 1.418.434 1.417.058
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 25 1,00900000 1,00200000 0,55900000 0,55900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 35.827 -88.844 704.026 -930.726 -134.617 2.529.890 16.737.842 3.459.993 25.825.863 11.040.035 36.865.898
Transferler
65.465 3.394.528 -3.459.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.830 -9.271 129.214 -77.547 173.399 2.541.578 2.760.203 1.882.962 4.643.165
Kar Payları
-934.981 -934.981 -1.363.929 -2.298.910
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-608 -608 -1.980 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 38.657 -98.115 833.240 -1.008.273 38.782 2.595.355 19.196.781 2.541.578 27.650.477 11.557.088 39.207.565
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 0 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782
Transferler
-2.087.409 6.996.149 -4.908.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.212 498.374 8.307 -254.719 2.559.619 2.764.369 1.203.213 3.967.582
Sermaye Arttırımı
-3.499 -3.499 76.952 73.453
Kar Payları
-1.029.094 -1.029.094 -2.363.558 -3.392.652
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-78 -9.832 1.021 -917 -10.463 -20.269 111.877 91.608
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.635 -26.635 -3.332 -29.967
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -211.028 1.582.829 -1.071.649 -367.614 514.980 24.241.844 2.559.619 30.761.453 11.875.807 42.637.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703598


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8835 Değişim: -0,01%
Düşük 5,8802 17.10.2019 Yüksek 5,8890
Açılış: 5,8843
6,5243 Değişim: 0,08%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5293
Açılış: 6,5191
282,06 Değişim: 0,05%
Düşük 281,75 17.10.2019 Yüksek 282,21
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.