KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 21:32

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Transferler
10.235.932 -10.235.932 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.502.515 -1.502.515 -810.929 304.101 693.008 186.180 31.400.203 31.400.203 30.083.868 -828.243 29.255.625
Dönem Karı (Zararı)
31.400.203 31.400.203 31.400.203 -795.152 30.605.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.502.515 -1.502.515 -810.929 304.101 693.008 186.180 -1.316.335 -33.091 -1.349.426
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-5.736 -5.736
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.545 4.545 4.545 600.680 605.225
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 0 0 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 0 0 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-88.625 -88.625 -88.625 -88.625
Transferler
1.744.296 29.655.907 -31.400.203 -1.744.296 -1.744.296 -1.744.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.500.658 -2.500.658 -392.624 -392.624 68.241.716 68.241.716 65.348.434 -1.768.090 63.580.344
Dönem Karı (Zararı)
68.241.716 68.241.716 68.241.716 -1.090.602 67.151.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.500.658 -2.500.658 -392.624 -392.624 -2.893.282 -677.488 -3.570.770
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 0 0 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.733.892 -32.166.888
Dönem Karı (Zararı)
67.151.114 30.605.051
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.151.114 30.605.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.982.972 38.700.992
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 28.100.528 26.813.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.594.413 1.349.021
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 970.539 1.349.021
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 623.874 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.870.168 6.904.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.738.943 5.100.472
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.008.958 1.006.316
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.122.267 797.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.767.875 3.149.057
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.970.069 -6.417.269
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 11.462.529 8.383.050
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 7.107.145 2.393.777
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -2.831.730 -1.210.501
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 185.532
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 185.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 10.805.772 469.913
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155.784 -170.559
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -155.784 -170.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.395.628 -97.498.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.717.152 -34.304.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
108.707 267.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.825.859 -34.572.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.539.939 -10.014.509
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50 396.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.539.989 -10.410.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.982.591 -90.160.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.198.723 21.651.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.198.723 21.651.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.354.669 15.330.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.170.424 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.525.093 15.330.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.738.458 -28.192.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -3.938.820 -2.168.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -2.340.551 -1.870.659
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 807.021 64.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.293.205 -27.389.149
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 605.225
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -114.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.271 1.035.568
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.271 1.035.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.698.476 -28.915.325
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -16.093.036 -11.873.321
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -22.605.440 -17.042.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.886.151 12.141.636
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.655.229 277.774.071
Kredilerden Nakit Girişleri
474.655.229 277.774.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-343.492.398 -264.885.989
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-343.492.398 -264.885.989
Ödenen Faiz
-8.955.788 -7.389.213
Alınan Faiz
1.679.108 6.642.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.859.054 -47.414.401
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.070.112 -52.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.788.942 -47.466.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.683.929 57.150.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 91.472.871 9.683.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 91.763.832 9.683.929
Ticari Alacaklar
7 241.984.321 176.689.090
Diğer Alacaklar
8 1.170.199 472.578
Stoklar
9 277.567.214 196.555.162
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.227.795 24.122.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.227.003 1.870.659
Diğer Dönen Varlıklar
19 655.283 605.489
ARA TOPLAM
645.595.647 409.999.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
645.595.647 409.999.815
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.458 3.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 37.990.043 31.326.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
75.991.731 72.930.410
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 75.559.785 72.498.464
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.785.690 10.227.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 7.021.197 16.598.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.792.119 131.086.620
TOPLAM VARLIKLAR
775.387.766 541.086.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 87.724.324 7.738.387
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 210.223.335 87.270.950
Ticari Borçlar
7 99.798.237 62.816.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.387.582 9.116.185
Diğer Borçlar
8 8.248.654 1.104.858
Ertelenmiş Gelirler
10 18.952.054 38.484.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 384.529 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.472.960 7.108.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.201.895 4.738.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.271.065 2.370.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 8.326.260 4.154.443
ARA TOPLAM
454.517.935 217.794.644
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
454.517.935 217.794.644
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 30.260.900 99.529.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.838.853 16.483.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 19.838.853 16.483.782
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.099.753 116.013.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
504.617.688 333.808.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
272.771.467 207.511.658
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.424.495 -4.923.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.424.495 -4.923.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-411.802 -19.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
-411.802 -19.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 7.701.272 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
146.344.776 116.777.494
Net Dönem Karı veya Zararı
68.241.716 31.400.203
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.001.389 -233.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
270.770.078 207.278.359
TOPLAM KAYNAKLAR
775.387.766 541.086.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 729.404.869 438.281.202
Satışların Maliyeti
21 -497.846.770 -332.315.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
231.558.099 105.966.064
BRÜT KAR (ZARAR)
231.558.099 105.966.064
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.758.224 -10.080.810
Pazarlama Giderleri
22 -26.499.235 -21.194.011
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -30.207.670 -25.833.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 46.676.059 11.244.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -51.487.915 -8.457.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.281.114 51.644.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 156.757 228.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -973 -58.016
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 0 -185.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.436.898 51.629.683
Finansman Gelirleri
26 57.050.732 23.054.558
Finansman Giderleri
26 -139.530.744 -43.609.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.956.886 31.074.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.805.772 -469.913
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -504.294 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -10.301.478 -469.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.151.114 30.605.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.151.114 30.605.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.090.602 -795.152
Ana Ortaklık Payları
68.241.716 31.400.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.500.658 -1.502.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.205.972 -1.926.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
705.314 423.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
705.314 423.786
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.070.112 153.089
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.070.112 -844.020
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 304.101
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 0 693.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.570.770 -1.349.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.580.344 29.255.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.768.090 -828.244
Ana Ortaklık Payları
65.348.434 30.083.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747095


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: 0,00% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5848 Değişim: 0,09%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5930
Açılış: 5,5795
6,1993 Değişim: 0,16%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2105
Açılış: 6,1893
271,11 Değişim: -0,16%
Düşük 270,30 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.