KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 20:31

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Transferler
10.235.932 -10.235.932
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.130 -432.130 -761.170 304.101 693.008 235.939 19.599.508 19.599.508 19.403.317 -309.784 19.093.533
Dönem Karı (Zararı)
19.599.508 19.599.508 19.599.508 -326.484 19.273.024
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.130 -432.130 -761.170 304.101 693.008 235.939 -196.191 16.700 -179.491
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-5.736 -5.736
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -3.853.452 -3.853.452 30.581 0 0 30.581 5.956.976 116.772.949 19.599.508 136.372.457 196.826.562 -315.520 196.511.042
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 0 0 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-88.625 -88.625 -88.625 -88.625
Transferler
1.744.296 29.655.907 -31.400.203 -1.744.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.092.136 -1.092.136 -158.034 -158.034 8.955.613 8.955.613 8.955.613 -721.312 8.234.301
Dönem Karı (Zararı)
8.955.613 8.955.613 8.955.613 8.955.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.092.136 -1.092.136 -158.034 -158.034 -1.250.170 -272.694 -1.522.864
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -6.015.973 -6.015.973 -177.212 0 0 -177.212 7.701.272 146.344.776 8.955.613 155.300.389 215.128.476 -1.227.305 213.901.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.400.768 -22.783.744
Dönem Karı (Zararı)
8.234.301 19.273.024
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.234.301 19.273.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.679.539 20.894.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 14.103.720 12.873.285
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
243.206 1.186.313
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 243.206 1.186.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.287.417 3.533.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.717.267 2.435.455
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.310.567 660.623
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 259.583 437.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.616.101 -409.583
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -271.022 -4.916.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 4.205.349 4.298.996
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 2.422.830 771.953
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -1.741.056 -563.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 185.532
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 185.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.495.133 3.520.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.772 4.463
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -75.772 4.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.942.004 -61.126.995
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -21.185.270
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.956.574 11.806.407
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.989 199.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.911.585 11.607.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.239.935 -15.384.103
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50 396.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.239.985 -15.780.272
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.939.188 -52.416.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.880.686 16.437.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.880.686 16.437.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.686.993 -385.191
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 12.090
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.686.993 -397.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-48.028.164 -20.959.580
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -1.596.506 -1.032.032
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.309.149 -794.692
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 533.051 2.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.624.900 -9.949.825
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -114.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.745 93.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.745 93.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.759.645 -9.928.936
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.628.778 -2.562.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -11.130.867 -7.366.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.106.222 59.755.038
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
180.234.497 161.046.088
Kredilerden Nakit Girişleri
180.234.497 161.046.088
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.992.689 -103.142.108
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.992.689 -103.142.108
Ödenen Faiz
-5.404.257 -2.387.081
Alınan Faiz
268.671 4.238.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.080.554 27.021.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-430.728 47.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
649.826 27.068.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.683.929 57.150.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.333.755 84.219.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.336.106 9.683.929
Ticari Alacaklar
7 217.870.823 176.689.090
Diğer Alacaklar
8 3.396.941 472.578
Stoklar
9 244.251.144 196.555.162
Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.689.674 24.122.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.309.150 1.870.659
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.643.061 605.489
ARA TOPLAM
514.496.899 409.999.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
514.496.899 409.999.815
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.458 3.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 33.459.038 31.326.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.395.101 72.930.410
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 73.963.155 72.498.464
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.809.287 10.227.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 18.426.749 16.598.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.093.633 131.086.620
TOPLAM VARLIKLAR
649.590.532 541.086.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.586.652 7.738.387
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 196.057.535 87.270.950
Ticari Borçlar
7 109.561.278 62.816.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 10.295.421 9.116.185
Diğer Borçlar
8 1.354.798 1.104.858
Ertelenmiş Gelirler
10 18.252.852 38.484.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.326.582 7.108.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.704.369 4.738.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.622.213 2.370.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.788.392 4.154.443
ARA TOPLAM
352.223.510 217.794.644
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.223.510 217.794.644
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 64.937.700 99.529.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.528.151 16.483.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 18.528.151 16.483.782
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.465.851 116.013.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
435.689.361 333.808.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
215.128.476 207.511.658
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.015.973 -4.923.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.015.973 -4.923.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-177.212 -19.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
-177.212 -19.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 7.701.272 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
146.344.776 116.777.494
Net Dönem Karı veya Zararı
8.955.613 31.400.203
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.227.305 -233.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.901.171 207.278.359
TOPLAM KAYNAKLAR
649.590.532 541.086.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 310.353.304 196.574.617 176.980.920 92.895.826
Satışların Maliyeti
21 -229.342.131 -146.217.525 -130.036.180 -68.841.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.011.173 50.357.092 46.944.740 24.054.633
BRÜT KAR (ZARAR)
81.011.173 50.357.092 46.944.740 24.054.633
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.234.450 -4.801.910 -2.431.989 -2.560.136
Pazarlama Giderleri
22 -13.405.405 -10.243.023 -6.951.968 -5.333.121
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -14.278.059 -11.807.089 -7.282.877 -6.658.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 24.816.194 3.616.079 14.443.727 712.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -24.142.655 -1.684.154 -13.645.282 306.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.766.798 25.436.995 31.076.351 10.521.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 99.054 20.261 50.238 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -23.282 -24.724 -23.282 -8.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 0 -185.532 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.842.570 25.247.000 31.103.307 10.512.959
Finansman Gelirleri
26 4.539.195 13.710.878 2.462.064 10.245.878
Finansman Giderleri
26 -46.642.597 -16.163.888 -32.675.518 -5.795.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.739.168 22.793.990 889.853 14.962.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.495.133 -3.520.966 1.623.093 -1.574.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.495.133 -3.520.966 1.623.093 -1.574.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.234.301 19.273.024 2.512.946 13.388.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.234.301 19.273.024 2.512.946 13.388.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-721.312 -326.484 -255.484 -326.484
Ana Ortaklık Payları
8.955.613 19.599.508 2.768.430 13.715.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,15400000 0,33600000 0,04700000 0,23500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.092.136 -432.130 -207.249 -297.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.400.175 -540.162 -265.705 -371.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
308.039 108.032 58.456 74.365
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-430.728 252.639 -373.843 47.281
Yabancı Para Çevrim Farkları
-430.728 -744.470 -373.843 47.281
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 304.101 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 0 693.008 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.522.864 -179.491 -581.092 -250.183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.711.437 19.093.533 1.931.854 13.138.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-994.005 -309.784 -492.163 -309.784
Ana Ortaklık Payları
7.705.442 19.403.317 2.424.017 13.448.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704430


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.324 Değişim: 0,00% Hacim : 5.479 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.172 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8475 Değişim: -0,18%
Düşük 5,8436 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,5244 Değişim: -0,14%
Düşük 6,5178 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
279,27 Değişim: -0,12%
Düşük 278,94 22.10.2019 Yüksek 279,95
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.