KAP ***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.02.2019 - 18:36
KAP ***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
188.869 0
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
453.471
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-194.307
Kiralama Giderleri
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.632
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.212
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 2.823
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.009
Ödenen Vergiler
-38.546
Diğer
-35.407
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.361 0
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
731.465
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-10.845
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
3.841
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-721.257
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
157
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
192.230 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
7-8 -2.209
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
350
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.859 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
13 -124.500
Temettü Ödemeleri
17 -60.955
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-185.455 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.916 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.673
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 6.589


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18 461.747 0
FAKTORİNG GELİRLERİ
461.747 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
451.115 0
İskontolu
9.055
Diğer
442.060
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.632 0
İskontolu
313
Diğer
10.319
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -203.908 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-161.960
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-32.347
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-9.601
BRÜT KAR (ZARAR)
257.839 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -20.997 0
Personel Giderleri
-12.944
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-64
Genel İşletme Giderleri
-7.497
Diğer
-492
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
236.842 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 15.359 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.942
Kambiyo İşlemleri Karı
9.587
Diğer
3.830
KARŞILIKLAR
-9.173 0
Özel Karşılıklar
22 -9.133
Diğer
-40
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -6.417 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-660
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.757
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
236.611 0
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
236.611 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
24 -52.481 0
Cari Vergi Karşılığı
-53.170
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10 689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
184.130 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25 184.130 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
184.130
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 25 9,20650000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
184.130
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-152 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-152 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.978 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.589 6.589 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.589 6.589 0
Türev Finansal Varlıklar
4 0
KREDİLER (Net)
1.334.978 1.280.883 1.280.883 0
Takipteki Alacaklar (Net)
6 2.410 2.410 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
45.688 45.688 0
Özel Karşılıklar (-)
-43.278 -43.278 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 7.936 7.936 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 1.632 1.632 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 1.054 1.054 0
DİĞER AKTİFLER
9 12.443 12.443 0
ARA TOPLAM
1.364.632 1.364.632 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
AKTİF TOPLAMI
1.364.632 1.364.632 0 0 0
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
12 552.181 552.181 0
FAKTORİNG BORÇLARI
5 12.356 12.356 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 0 0 0 0
Bonolar
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
11 784 784 0
KARŞILIKLAR
15 1.637 1.637 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.637 1.637 0
CARİ VERGİ BORCU
16 17.147 17.147 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.