KAP: KPHOL [ ] KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

22.12.2016 - 16:56
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/573638 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C015926CA85DE341F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C015926CA85EC3420 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C015926CA86073421 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C015926CA86173422 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C015926CA86213423 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 23.11.2016 GENEL KURUL TARIHI 22.12.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.12.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES KAPTANPASA MAH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA NO:73 KAT:19 OKMEYDANI - SISLI - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI, 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YONETIM KURULU``NCA GECICI OLARAK YAPILAN SECIMIN, TURK TICARET KANUNU``NUN 363 UNCU MADDESI GEREGINCE AYNI SARTLARLA SECIM TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7 - 2015 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 8 - SIRKETIN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECIMINE ILISKIN YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 10 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KPHOL GK ILAN METNI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 KPHOL KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 22.12.2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI BELGELERI OLAN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KPHOL GK TUTANAK 2015.PDF - TUTANAK EK: 2 KPHOL GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI 2015.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KPHOL GK KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR KAPITAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN SIRKETIMIZIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 22 ARALIK 2016 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE KAPTANPASA MAH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA NO:73 KAT:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI - ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. 2015 FAALIYET YILINA AIT GENEL KURUL``A SUNULACAK BILANCO VE GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA/DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI VE ISBU GUNDEM MADDELERI, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE VE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, WWW.KAPITALYATIRIM.NET SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU(MKK)``NUN E-YONET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE PAYDASLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI DAHILINDE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN MKK``NIN KAMUYA ILAN ETTIGI PROSEDURLERI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI``NA MKK``DAN SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK HAZIRLANAN `HAZIR BULUNANLAR LISTESI`NDE ADI GECEN PAY SAHIPLERI KATILABILIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ICIN FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGININ KONTROLU ANILAN LISTE UZERINDEN YAPILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA FIZIKEN KATILACAK PAYDASLARIMIZIN KIMLIK GOSTERMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT KATILAMAYACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, OY HAKLARINI VEKALETEN KULLANABILMELERI ICIN, VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `(SPK) II-30.1 VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI` ILE ONGORULEN DIGER HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS OLARAK SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. VEKÂLETNAME FORMU SIRKET MERKEZINDEN VEYA WWW.KAPITALYATIRIM.NET SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDILEBILIR. YETKILENDIRME, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS) UZERINDEN YAPILMISSA VEKILIN (TEMSILCININ) ADI SOYADI MKK``DAN ALINAN LISTEDE BULUNMALIDIR. YETKILENDIRME EGKS``DEN YAPILMAMISSA, MEVZUATA UYGUN BIR VEKALETNAMENIN IBRAZI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKIL ICIN VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. TOPLANTILARA FIZIKI ORTAMDA VEKIL VASITASIYLA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKALETNAMEYI 3 UNCU KISILER LEHINE NOTERDEN DUZENLETTIRMELERI VEYA NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANINI IMZALI VEKALETNAME FORMUNA EKLEYEREK TOPLANTI GUNUNE KADAR SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR. KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI SOZ KONUSU YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILGI FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA GENEL KURUL GUNDEMI AYRICA BILDIRILECEKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. TOPLANTIYA KATILMALARI RICASI ILE KEYFIYET SAYIN PAY SAHIPLERIMIZE ILANEN DUYURULUR. SAYGILARIMIZLA, KAPITAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3.2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI, 4.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5.BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YONETIM KURULU``NCA GECICI OLARAK YAPILAN SECIMIN, TURK TICARET KANUNU``NUN 363 UNCU MADDESI GEREGINCE AYNI SARTLARLA SECIM TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7.2015 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 8.SIRKETIN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECIMINE ILISKIN YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9.YONETIM KURULU UYELERININ, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 10.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. VEKÂLETNAME KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI``NA, KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S.``NIN 22 ARALIK 2016 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE KAPTANPASA MAH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA NO:73 KAT:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDA BELIRTTIGIM GORUSLER DOGRULTUSUNDA BENI TEMSILE, OY VERMEYE, TEKLIFTE BULUNMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA YETKILI OLMAK UZERE ……………………………………………``YI VEKIL TAYIN EDIYORUM. VEKILIN(*); ADI SOYADI/TICARET UNVANI: TC KIMLIK NO/VERGI NO, TICARET SICILI VE NUMARASI ILE MERSIS NUMARASI: (*)YABANCI UYRUKLU VEKILLER ICIN ANILAN BILGILERIN VARSA MUADILLERININ SUNULMASI ZORUNLUDUR. NOT: VEKÂLETNAMENIN NOTER TASDIKSIZ OLMASI HALINDE VEKÂLETI VERENIN IMZA ORNEGINI ICEREN NOTER TASDIKLI IMZA BEYANI VEYA IMZA SIRKULERININ IS BU VEKÂLETNAMEYE EKLENMESI GEREKMEKTEDIR. ASAGIDA VERILEN 1 VE 2 NUMARALI BOLUMLER ICIN (A), (B) VEYA (C) SIKLARINDAN BIRI SECILEREK TEMSIL YETKISININ KAPSAMI BELIRLENMELIDIR. 1.GENEL KURUL GUNDEMINDE YER ALAN HUSUSLAR HAKKINDA; A)VEKIL KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. B)VEKIL ORTAKLIK YONETIMININ ONERILERI DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. C)VEKIL ASAGIDA TABLODA BELIRTILEN TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. TALIMATLAR: PAY SAHIBI TARAFINDAN (C) SIKKININ SECILMESI DURUMUNDA, GUNDEM MADDESI OZELINDE TALIMATLAR ILGILI GENEL KURUL GUNDEM MADDESININ KARSISINDA VERILEN SECENEKLERDEN BIRINI ISARETLEMEK (KABUL VEYA RED) VE RED SECENEGININ SECILMESI DURUMUNDA VARSA GENEL KURUL TUTANAGINA YAZILMASI TALEP EDILEN MUHALEFET SERHINI BELIRTILMEK SURETIYLE VERILIR. GUNDEM MADDELERI (*) KABUL RED MUHALEFET SERHI 1. 2. 3. (*) GENEL KURUL GUNDEMINDE YER ALAN HUSUSLAR TEK TEK SIRALANIR. AZLIGIN AYRI BIR KARAR TASLAGI VARSA BU DA VEKALETEN OY VERILMESINI TEMINEN AYRICA BELIRTILIR. 2.GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAYA CIKABILECEK DIGER KONULARA VE OZELLIKLE AZLIK HAKLARININ KULLANILMASINA ILISKIN OZEL TALIMAT: A)VEKIL KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. B)VEKIL BU KONULARDA TEMSILE YETKILI DEGILDIR. C)VEKIL ASAGIDAKI OZEL TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. OZEL TALIMATLAR; VARSA PAY SAHIBI TARAFINDAN VEKILE VERILECEK OZEL TALIMATLAR BURADA BELIRTILIR. B) PAY SAHIBI ASAGIDAKI SECENEKLERDEN BIRINI SECEREK VEKILIN TEMSIL ETMESINI ISTEDIGI PAYLARI BELIRTIR. 1. ASAGIDA DETAYI BELIRTILEN PAYLARIMIN VEKIL TARAFINDAN TEMSILINI ONAYLIYORUM. A)TERTIP VE SERISI:* B)NUMARASI/GRUBU: ** C)ADET-NOMINAL DEGERI: C) OYDA IMTIYAZI OLUP OLMADIGI: D)HAMILINE-NAMA YAZILI OLDUGU:* E)PAY SAHIBININ SAHIP OLDUGU TOPLAM PAYLARA/OY HAKLARINA ORANI: *KAYDEN IZLENEN IZLENEN PAYLAR ICIN BU BILGILER TALEP EDILMEMEKTEDIR. **KAYDEN IZLENEN PAYLAR ICIN NUMARA YERINE VARSA GRUBA ILISKIN BILGIYE YER VERILECEKTIR. 2. GENEL KURUL GUNUNDEN BIR GUN ONCE MKK TARAFINDAN HAZIRLANAN GENEL KURULA KATILABILECEK PAY SAHIPLERINE ILISKIN LISTEDE YER ALAN PAYLARIMIN TUMUNUN VEKIL TARAFINDAN TEMSILINI ONAYLIYORUM. PAY SAHIBININ ADI SOYADI VEYA UNVANI(*) TC KIMLIK NO/VERGI NO, TICARET SICILI VE NUMARASI ILE MERSIS NUMARASI: ADRESI: (*)YABANCI UYRUKLU PAY SAHIPLERI ICIN ANILAN BILGILERIN VARSA MUADILLERININ SUNULMASI ZORUNLUDUR. IMZASI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
101.138 Değişim: -0,74% Hacim : 8.218 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.889 24.05.2018 Yüksek 103.759
Açılış: 103.027
4,7499 Değişim: 0,89%
Düşük 4,7059 25.05.2018 Yüksek 4,7592
Açılış: 4,708
5,5671 Değişim: 0,75%
Düşük 5,5171 25.05.2018 Yüksek 5,5791
Açılış: 5,5256
199,34 Değişim: 0,91%
Düşük 197,44 25.05.2018 Yüksek 199,74
Açılış: 197,55
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.