KAP ***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:11

***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 -12.226.019 11.092.751 1.323.836 10.392.406 1.889.304 -39.197.871 -9.547.778 340.175.544 0 340.175.544
Diğer Düzeltmeler
2.5 -2.872.817 -2.782.818 0 -2.782.818
Transferler
352.408 -9.900.186 9.547.778 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.810.459 4.222.610 272.941 -16.791.030 -17.105.938 0 -17.105.938
Dönem Sonu Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 -17.036.478 15.315.361 1.596.777 10.744.814 1.889.304 -49.098.057 -19.573.847 320.286.789 0 320.286.789
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 -17.036.478 15.315.361 1.596.777 10.744.814 1.889.304 -49.098.057 -19.573.847 320.286.789 0 320.286.789
Transferler
122.641 -19.696.488 19.573.847 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.406.009 5.271.417 -186.478 -72.641.155 -78.962.225 0 -78.962.225
Dönem Sonu Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 241.324.564 0 241.324.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.722.132 17.722.728
Dönem Karı (Zararı)
-72.641.155 -19.573.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.575.006 142.363.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 57.777.080 57.561.593
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.844.153 12.869.537
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.197.581 4.420.877
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 17.646.572 8.448.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.081.313 19.050.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 13.010.414 10.900.308
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.460.173 5.601.405
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.610.726 2.548.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.276.934 58.685.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 83.276.934 58.685.915
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.957.777 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-629.682 -1.236.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
398.096 -1.076.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 165.000 -735.292
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3 233.096 -341.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -230.850 -161.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -8.699.851 1.245.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -346.923 -3.551.600
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -1.937.487 -1.023.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-175.004.077 -86.397.689
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.609.455 -62.195.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.131.028 -11.794.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-119.890.005 -26.310.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.848.334 11.226.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.238.106 -291.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.712.851 2.968.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.070.226 36.391.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -10.884.584 -7.344.378
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 0 -2.160.935
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.234.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.767.322 -7.928.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.475.528 -30.801.807
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.937.487 1.023.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.553.740 8.223.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.093.438 -40.518.098
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -745.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.683 1.214.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.255.492 11.105.463
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
861.499.365 808.786.622
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-627.114.695 -745.938.394
Ödenen Faiz
-70.129.178 -51.742.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.942.168 -1.973.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.942.168 -1.973.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 32.496.640 34.470.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.554.472 32.496.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.554.472 19.464.297
Ticari Alacaklar
406.615.982 400.424.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.928.038 7.210.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 400.687.944 393.214.070
Diğer Alacaklar
4.155.899 5.698.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.155.899 5.698.308
Türev Araçlar
7 11.957.777 0
Stoklar
9 356.616.140 254.372.707
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.342.634 9.876.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
229.703 5.656
Diğer Dönen Varlıklar
18 20.571.888 5.639.931
ARA TOPLAM
835.044.495 695.481.415
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
835.044.495 695.481.415
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 2.060.031 2.293.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 801.824 550.971
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 31.436.546 31.323.555
Maddi Duran Varlıklar
12 442.802.603 417.386.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.004.613 32.252.839
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.847.557 4.901.021
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 17.836.844 5.817.484
Diğer Duran Varlıklar
427.584 211.926
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
528.217.602 494.736.982
TOPLAM VARLIKLAR
1.363.262.097 1.190.218.397
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 459.304.546 293.545.636
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 20.843.774 65.980.487
Ticari Borçlar
261.479.101 265.433.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 23.938.902 33.558.780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 237.540.199 231.874.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 8.312.914 7.431.653
Diğer Borçlar
1.399.310 298.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.399.310 298.436
Devlet Teşvik ve Yardımları
85.188 615.935
Ertelenmiş Gelirler
10 49.563.625 44.400.990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 3.245.983
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.553.566 16.083.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.408.082 9.090.508
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.145.484 6.993.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.169.636 1.969.934
ARA TOPLAM
822.711.660 699.005.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
822.711.660 699.005.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 246.513.705 132.751.232
Ticari Borçlar
9.193.655 6.894.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.193.655 6.894.296
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.192.069 28.608.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 41.192.069 28.608.791
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.326.444 2.671.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.225.873 170.925.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.121.937.533 869.931.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
241.324.564 320.286.789
Ödenmiş Sermaye
19 331.388.196 331.388.196
Sermaye Düzeltme Farkları
19 45.060.719 45.060.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.442.487 -17.036.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.442.487 -17.036.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.442.487 -17.036.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.997.077 16.912.138
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.586.778 15.315.361
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.410.299 1.596.777
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.410.299 1.596.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.867.455 10.744.814
Diğer Yedekler
1.889.304 1.889.304
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-68.794.545 -49.098.057
Net Dönem Karı veya Zararı
-72.641.155 -19.573.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.324.564 320.286.789
TOPLAM KAYNAKLAR
1.363.262.097 1.190.218.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.298.512.281 1.110.538.250
Satışların Maliyeti
20 -967.893.684 -802.228.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
330.618.597 308.309.743
BRÜT KAR (ZARAR)
330.618.597 308.309.743
Genel Yönetim Giderleri
21 -78.456.734 -70.179.112
Pazarlama Giderleri
21 -206.194.210 -176.275.708
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -15.465.910 -12.088.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 186.853.882 85.569.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -159.587.730 -88.496.825
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.767.895 46.838.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.664.900 6.318.681
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -165.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 230.850 161.694
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.498.645 53.318.899
Finansman Gelirleri
25 41.584.904 10.759.925
Finansman Giderleri
25 -183.424.555 -82.406.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.341.006 -18.328.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.699.851 -1.245.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -3.399.480
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 8.699.851 2.153.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.641.155 -19.573.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.641.155 -19.573.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-72.641.155 -19.573.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.406.009 -4.810.459
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -14.282.515 -5.983.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20.003 -23.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 20.003 -23.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.856.503 1.196.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.856.503 1.196.646
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.084.939 4.495.551
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.271.417 4.222.610
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 -233.096 341.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.618 -68.235
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
46.618 -68.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.321.070 -314.908
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.962.225 -19.888.755
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-78.962.225 -19.888.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746798


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.032 Değişim: 0,78% Hacim : 6.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7288 Değişim: 1,24%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3624 Değişim: 1,40%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3775
Açılış: 6,2748
277,71 Değişim: 1,97%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 278,06
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.