KAP ***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:56

***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 -12.226.019 11.092.751 1.323.836 10.392.407 1.889.304 -39.197.871 -9.547.778 -48.745.649 340.175.545 0 340.175.545
Transferler
352.407 -9.900.185 9.547.778 -352.407 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.801.112 1.688.475 289.974 2.745.592 2.745.592 2.922.929 2.922.929
Dönem Karı (Zararı)
2.745.592 2.745.592 2.745.592 2.745.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.801.112 1.688.475 289.974 177.337 177.337
Dönem Sonu Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 -14.027.131 12.781.226 1.613.810 10.744.814 1.889.304 -49.098.056 2.745.592 -46.352.464 343.098.474 0 343.098.474
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 -17.036.478 15.315.361 1.596.777 10.744.814 1.889.304 -49.098.057 -16.791.030 -65.889.087 323.069.606 0 323.069.606
Transferler
34.327 122.641 -16.913.671 16.791.030 -122.641 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.951.827 4.252.540 34.327 -1.882.046 -1.882.046 -5.547.006 0 -5.547.006
Dönem Karı (Zararı)
-1.882.046 -1.882.046 -1.882.046 0 -1.882.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.951.827 4.252.540 34.327 -3.664.960 0 -3.664.960
Dönem Sonu Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 -24.988.305 19.567.901 1.631.104 10.867.455 1.889.304 -66.011.728 -1.882.046 -67.893.774 317.522.600 0 317.522.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.287.464 -41.827.497
Dönem Karı (Zararı)
-1.882.046 2.745.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
110.702.197 73.633.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 30.501.263 28.445.207
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.259.485 6.617.387
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.534.330 1.874.708
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.725.155 4.742.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.205.322 10.243.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.033.253 4.942.841
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 1.384.723
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.172.069 3.916.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.196.155 25.655.814
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 33.196.155 25.655.814
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.196.567 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
43.863.286 3.192.911
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -101.510 -80.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.656.643 1.370.467
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.699 -1.352.315
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
709.105 -459.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.255.609 -108.259.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.510.919 -109.254.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.934 626.532
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.468.266 -7.608.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.774.111 16.516.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.824.000 -520.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.118.531 -8.019.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-49.435.458 -31.880.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.780.981 -3.368.685
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.696.882 -1.625.136
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.374.143 -835.649
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.117.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.272.388 -13.534.299
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
459.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
805.309 3.721.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.077.697 -17.715.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.740.327 52.048.667
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
538.992.105 433.636.656
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-398.166.847 -359.921.704
Ödenen Faiz
-28.084.931 -21.666.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.180.475 -3.313.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.180.475 -3.313.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.464.297 34.470.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.644.772 31.157.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.644.772 19.464.297
Ticari Alacaklar
608.059.030 400.424.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.651.963 7.210.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 602.407.067 393.214.070
Diğer Alacaklar
5.691.374 5.698.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.691.374 5.698.308
Türev Araçlar
21 15.196.567 0
Stoklar
8 288.087.603 254.372.707
Peşin Ödenmiş Giderler
23.842.341 9.876.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.460 5.656
Diğer Dönen Varlıklar
2.523.464 5.639.931
ARA TOPLAM
967.051.611 695.481.415
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
967.051.611 695.481.415
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 2.995.348 2.844.098
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
3 2.336.037 2.293.127
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 659.311 550.971
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
32.944.339 31.323.555
Maddi Duran Varlıklar
9 434.660.933 417.386.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 31.657.740 32.252.839
Peşin Ödenmiş Giderler
796.827 4.901.021
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 16.662.859 8.600.301
Diğer Duran Varlıklar
322.133 211.926
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
520.040.179 497.519.799
TOPLAM VARLIKLAR
1.487.091.790 1.193.001.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 454.069.383 293.545.636
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 19.996.509 65.980.487
Ticari Borçlar
315.003.367 265.433.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 35.329.001 33.558.780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 279.674.366 231.874.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.413.130 7.431.653
Diğer Borçlar
877.055 298.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
877.055 298.436
Devlet Teşvik ve Yardımları
555.408 615.935
Ertelenmiş Gelirler
88.375.069 44.400.990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.811.220 3.245.983
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.757.242 16.083.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.055.021 9.090.508
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.702.221 6.993.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.294.365 1.969.934
ARA TOPLAM
916.152.748 699.005.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.152.748 699.005.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 204.922.298 132.751.232
Ticari Borçlar
8.098.179 6.894.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.098.179 6.894.296
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.608.491 28.608.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.958.960 440.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.286.867 1.978.449
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.252.540 1.688.475
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.252.540 1.688.475
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
42.910 362.467
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3 42.910 362.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.583 -72.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-8.583 -72.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.664.960 177.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.547.006 2.922.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.547.006 2.922.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704390


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.092 Değişim: -0,05% Hacim : 748 Mio.TL Son veri saati : 10:44
Düşük 93.980 17.10.2019 Yüksek 94.372
Açılış: 94.134
5,8852 Değişim: 0,02%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5294 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5395
Açılış: 6,5191
282,06 Değişim: 0,05%
Düşük 281,18 17.10.2019 Yüksek 282,94
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.