KAP ***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.03.2020 - 15:29
KAP ***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.742.578 -77 657.756 1.996.920 445.795 9.842.972 9.842.972
Transferler
11 77 445.795 -445.795 77 77
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.899 22.246 -22.246 954.026 964.925 964.925
Dönem Sonu Bakiyeler
6.742.578 10.899 680.002 2.420.469 954.026 10.807.974 10.807.974
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.742.578 10.899 680.002 2.420.469 954.026 10.807.974
Transferler
11 -10.899 45.267 902.760 -954.026 -16.898
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.999 691.621 697.620
Sermaye Arttırımı
11 14.484.866 14.484.866
Dönem Sonu Bakiyeler
6.742.578 725.269 14.490.865 3.323.229 691.621 25.973.562 25.973.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
667.847 854.120
Dönem Karı (Zararı)
691.621 954.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.715.839 -2.026.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 84.782 80.459
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.812.671 -2.108.668
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.038.397 -1.915.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
225.726 -193.474
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.927 -16.055
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.927 -16.055
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.123 17.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-346.332 11.463
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
587.356 -58.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-763.197 -888
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-763.197 -888
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.491 70.901
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-170.491 70.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.370.550 -1.061.074
Alınan Temettüler
69.378 150.943
Alınan Faiz
1.969.019 1.764.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.738 -327.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.738 -327.844
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.738 -327.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.484.867
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14.484.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.035.976 526.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.035.976 526.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.433.991 8.907.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.469.967 9.433.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.521.469 9.711.219
Finansal Yatırımlar
5 573.577
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
573.577
Peşin Ödenmiş Giderler
363.403 280.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 363.403 280.052
Diğer Dönen Varlıklar
202.280 500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 202.280 500
ARA TOPLAM
25.087.152 10.565.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.087.152 10.565.348
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
696.787 16.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 696.787 16.441
Maddi Duran Varlıklar
336.258 326.343
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 336.258 326.343
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.192.756 502.495
TOPLAM VARLIKLAR
26.279.908 11.067.843
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2 2
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2 2
Diğer Borçlar
72.500 20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 72.500 20.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
215.192 219.092
ARA TOPLAM
287.694 239.094
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.694 239.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 18.652 20.775
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.652 20.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
306.346 259.869
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.973.562 10.807.974
Ödenmiş Sermaye
11 6.742.578 6.742.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.999 5.999
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.999 5.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.899
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10.899
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
725.269 680.002
Yasal Yedekler
725.269 680.002
Diğer Yedekler
14.484.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.323.228 2.414.470
Net Dönem Karı veya Zararı
691.621 954.026
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.973.562 10.807.974
TOPLAM KAYNAKLAR
26.279.908 11.067.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.193.414 -739.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 32.868 8.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.160.546 -744.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.160.546 -744.702
Finansman Gelirleri
15 2.038.397 1.915.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
877.851 1.170.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-186.230 -216.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -186.230 -216.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
691.621 954.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
691.621 954.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
691.621 954.026
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 10.899
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 13.973
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 10.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
691.621 964.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
691.621 964.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832867


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2821 Değişim: 0,31%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2946
Açılış: 8,2566
9,7471 Değişim: 0,93%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7656
Açılış: 9,6588
500,14 Değişim: 0,33%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 501,40
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.