KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:38
KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 -4.816.365 42.711.837 72.317.994 17.982.724 178.587.885 178.587.885
Transferler
17.982.724 -17.982.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-753.373 4.797.780 4.044.407 4.044.407
Dönem Karı (Zararı)
4.797.780 4.797.780 4.797.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-753.373 -753.373 -753.373
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-87.119 -87.119 -87.119
Dönem Sonu Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 -5.569.738 42.711.837 90.213.599 4.797.780 182.545.173 182.545.173
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 -5.850.632 42.711.791 90.213.645 15.799.053 193.265.552 193.265.552
Transferler
15.799.053 -15.799.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.014.540 -7.564.635 9.579.175 9.579.175
Dönem Karı (Zararı)
-7.564.635 -7.564.635 -7.564.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.014.540 -2.014.540 -2.014.540
Dönem Sonu Bakiyeler
24.534.143 25.856.460 1.092 -7.865.172 42.711.791 106.012.698 -7.564.635 183.686.377 183.686.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.227.507 -38.256.469
Dönem Karı (Zararı)
-7.564.635 4.797.780
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.564.635 4.797.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.027.390 7.135.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.850.166 3.152.710
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
464.494 1.139.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 988.737 824.276
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-524.243 315.534
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.776.088 761.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.560.530 -2.765.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.336.618 3.527.304
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.064.014 2.066.862
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
656 14.651
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
656 14.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-264.744 -48.373.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.242.668 -4.443.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.242.668 -4.443.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.592.327 -11.086.844
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
818.166 -4.522.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.451.432 -14.389.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.451.432 -14.389.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-93.011 -2.803.378
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.348.714 -6.333.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.748 -4.794.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
127.931 -3.012.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-152.679 -1.781.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.801.989 -36.439.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.376.342 -203.672
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.176 -1.612.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.765.744 -2.115.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.264 1.356
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.264 1.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.769.008 -2.116.574
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.769.008 -2.116.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.968.712 44.414.186
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.687.500 46.466.314
Ödenen Faiz
-4.045.814 -2.233.283
Alınan Faiz
327.026 181.155
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
975.461 4.042.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
975.461 4.042.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.489.406 4.451.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.464.867 8.494.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.473.144 23.344.895
Ticari Alacaklar
94.587.896 121.556.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
766.851 612.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
93.821.045 120.944.490
Türev Araçlar
636.211 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
636.211
Stoklar
66.800.251 68.591.596
Peşin Ödenmiş Giderler
2.181.644 3.757.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.181.644 3.757.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
159.688 110.512
Diğer Dönen Varlıklar
11.555.960 9.463.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.555.960 9.463.001
ARA TOPLAM
200.394.794 226.824.310
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.394.794 226.824.310
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.663 6.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.663 6.063
Maddi Duran Varlıklar
149.368.189 142.195.664
Arazi ve Arsalar
5.991.310 5.991.310
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.337.152 2.400.555
Binalar
37.478.868 37.784.179
Tesis, Makine ve Cihazlar
63.608.023 66.579.021
Taşıtlar
5.805.726 6.067.598
Mobilya ve Demirbaşlar
2.234.764 2.414.868
Özel Maliyetler
1.992.398 2.067.186
Yapılmakta Olan Yatırımlar
25.392.967 18.890.947
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
4.526.981 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
202.629 261.213
Diğer Haklar
202.629 261.213
Peşin Ödenmiş Giderler
2.273.930 1.516.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.273.930 1.516.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.681.059 2.113.410
Diğer Duran Varlıklar
45.248 45.248
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
45.248 45.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
156.575.718 146.138.012
TOPLAM VARLIKLAR
356.970.512 372.962.322
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.290.804 52.935.795
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.290.804 51.312.500
Banka Kredileri
74.290.804 51.312.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.623.295
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.623.295
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.716.060 1.492.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.716.060 1.492.901
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.558.167 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.157.893 1.492.901
Ticari Borçlar
51.894.584 84.340.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.285.067 2.242.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
48.609.517 82.098.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.620.780 4.713.791
Diğer Borçlar
0 5.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 5.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.206.615 11.555.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 10.206.615 11.555.329
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.666.840 4.152.294
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.666.840 4.152.294
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
812.059 653.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
812.059 653.863
ARA TOPLAM
148.207.742 159.849.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.207.742 159.849.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.203.686 4.104.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.203.686 4.104.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.099.043 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.104.643 4.104.643
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.855.735 15.725.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.855.735 15.725.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.972 16.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.972 16.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.076.393 19.846.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.284.135 179.696.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
183.686.377 193.265.552
Ödenmiş Sermaye
12 24.534.143 24.534.143
Sermaye Düzeltme Farkları
12 25.856.460 25.856.460
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.092 1.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.865.172 -5.850.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.865.172 -5.850.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.865.172 -5.850.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.711.791 42.711.791
Yasal Yedekler
42.711.791 42.711.791
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.012.698 90.213.645
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.564.635 15.799.053
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.686.377 193.265.552
TOPLAM KAYNAKLAR
356.970.512 372.962.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 101.534.366 131.093.161
Satışların Maliyeti
13 -92.113.739 -102.822.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.420.627 28.270.452
BRÜT KAR (ZARAR)
9.420.627 28.270.452
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.227.621 -5.330.343
Pazarlama Giderleri
14 -11.978.444 -14.268.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.123.952 3.817.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-876.587 -2.319.106
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
38.789 -81.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.499.284 10.088.845
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.499.284 10.088.845
Finansman Gelirleri
327.135 188.084
Finansman Giderleri
-5.456.500 -3.600.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.628.649 6.676.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.064.014 -1.878.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.707.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.064.014 -171.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.564.635 4.797.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.564.635 4.797.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.564.635 4.797.780
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,00300000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,00300000 0,00200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.014.540 -753.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.518.175 -941.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
503.635 188.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 503.635 188.343
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.014.540 -753.373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.579.175 4.044.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.579.175 4.044.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758871


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.