KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 16:13
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -341.549 658.451 658.451
Transferler
13 -341.549 341.549
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.056.304 -1.056.304 -1.056.304
Sermaye Arttırımı
13 3.990.000 3.990.000 3.990.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.990.000 -341.549 -1.056.304 3.592.147 3.592.147
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Dönem Karı (Zararı)
13 -184 -1.088.350 -1.088.350 -1.088.350
Sermaye Arttırımı
13 2.010.000 2.010.000 2.010.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13 -1.609 -1.609 -1.609
Dönem Sonu Bakiyeler
4.990.000 -435 -2.835.699 -1.088.350 3.075.516 3.075.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.331 -1.682.810
Dönem Karı (Zararı)
-1.088.350 -1.056.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.088.350 -1.056.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.910 -232.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 70.985 63.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 12.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 12.653
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -127.548 -295.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
885.929 -394.381
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 755.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -36.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.712 -72.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -2.712 -72.667
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 4.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.551 -531.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -4.551 -531.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 161.698 200.434
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.866 9.727
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.866 9.727
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-246.331 -1.682.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.647 -84.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647 -84.102
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647 -84.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.008.391 3.985.722
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000 3.990.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000 3.990.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.760.413 2.218.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.760.413 2.218.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.220 631.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.931.633 2.850.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.931.633 171.220
Finansal Yatırımlar
4 755.251
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 755.251
Ticari Alacaklar
5 36.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.464
Diğer Alacaklar
6 2.996 31.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.996 31.135
Peşin Ödenmiş Giderler
7 26.446 31.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 26.446 31.287
Diğer Dönen Varlıklar
14 38.786 7.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 38.786 7.934
ARA TOPLAM
KLAR
2.036.325 996.827
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 479.637 548.973
Mobilya ve Demirbaşlar
8 152.568 172.868
Özel Maliyetler
8 327.069 376.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 953.307 825.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.454.998 1.396.734
TOPLAM VARLIKLAR
3.491.323 2.393.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 13.413 17.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.413 17.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 353.498 191.397
Diğer Borçlar
6 19.516 11.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 19.516 11.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
ARA TOPLAM
386.427 221.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.427 221.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 29.380 16.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 29.380 16.727
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.380 16.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
415.807 237.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.075.516 2.155.659
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 4.990.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -435 -251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -435 -251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -435 -251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.835.699 -341.549
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.088.350 -2.492.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.075.516 2.155.659
TOPLAM KAYNAKLAR
3.491.323 2.393.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.622 -39.795
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 8.622 0 -39.795
BRÜT KAR (ZARAR)
8.622 0 -39.795
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -2.333.634 -1.369.165 -1.358.531 -915.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.133.182 28.521 309.165 28.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -28.724 -11.290 -25.839 -11.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.220.554 -1.351.934 -1.115.000 -898.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.220.554 -1.351.934 -1.115.000 -898.639
Finansman Gelirleri
20 4.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.215.898 -1.351.934 -1.115.000 -898.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
127.548 295.630 245.510 193.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 127.548 295.630 245.510 193.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.088.350 -1.056.304 -869.490 -704.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.088.350 -1.056.304 -869.490 -704.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.088.350 -1.056.304 -869.490 -704.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-184 67
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -236 86
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -19
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 52 -19
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-184 0 67 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.088.534 -1.056.304 -869.423 -704.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.088.534 -1.056.304 -869.423 -704.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781717


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.