KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2019 - 15:54
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000
Transferler
13 -341.549 341.549
Dönem Karı (Zararı)
-351.439 -351.439 -351.439
Dönem Sonu Bakiyeler
13 1.000.000 -341.549 -351.439 307.012 307.012
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Dönem Karı (Zararı)
13 -218.860 -218.860 -218.860
Sermaye Avansı
13 450.000 450.000 450.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13 -66.245 -66.245 -66.245
Dönem Sonu Bakiyeler
4.990.000 -251 -2.900.335 -218.860 2.320.554 2.320.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.855 -455.327
Dönem Karı (Zararı)
-218.860 -351.439
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-218.860 -351.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.689 -69.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 35.475 31.137
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 7.252 1.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.252 1.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 117.962 -101.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
130.026 -34.336
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 755.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -36.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -496.688 -118.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -496.688 -118.362
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -30.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.801 19.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -12.801 19.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -50.135 74.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.121 -10.083
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.121 -10.083
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.855 -455.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.647 -63.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647 -63.793
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647 -63.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
383.755
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 450.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -66.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
453.963 -519.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
453.963 -519.120
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.220 631.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
625.183 112.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 625.183 171.220
Finansal Yatırımlar
4 755.251
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 755.251
Ticari Alacaklar
5 36.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.299
Diğer Alacaklar
6 455.851 31.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 455.851 31.135
Peşin Ödenmiş Giderler
7 61.710 31.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 61.710 31.287
Diğer Dönen Varlıklar
14 79.907 7.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 79.907 7.934
ARA TOPLAM
1.258.950 996.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.258.950 996.827
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 515.147 548.973
Mobilya ve Demirbaşlar
8 163.560 172.868
Özel Maliyetler
8 351.587 376.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 707.745 825.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.244.946 1.396.734
TOPLAM VARLIKLAR
2.503.896 2.393.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 5.163 17.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.163 17.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 141.429 191.397
Diğer Borçlar
6 12.771 11.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 12.771 11.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
ARA TOPLAM
159.363 221.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.363 221.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 23.979 16.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 23.979 16.727
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.979 16.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.342 237.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.320.554 2.155.659
Ödenmiş Sermaye
13 4.990.000 4.990.000
Sermaye Avansı
13 450.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -251 -251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -251 -251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -251 -251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.900.335 -341.549
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -218.860 -2.492.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.320.554 2.155.659
TOPLAM KAYNAKLAR
2.503.896 2.393.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 48.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 48.417 0
BRÜT KAR (ZARAR)
48.417 0
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -975.103 -453.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 824.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.885
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-105.554 -453.295
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-105.554 -453.295
Finansman Gelirleri
20 4.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-100.898 -453.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-117.962 101.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -117.962 101.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.860 -351.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.860 -351.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-218.860 -351.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-218.860 -351.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-218.860 -351.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761370


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2741 Değişim: 0,21%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3305
Açılış: 8,2566
9,6743 Değişim: 0,18%
Düşük 9,6531 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6572
497,59 Değişim: -0,18%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.