KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 426.673.393 769.275.100
Satışların Maliyeti
14 -391.735.357 -741.201.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.938.036 28.073.534
BRÜT KAR (ZARAR)
34.938.036 28.073.534
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.175.056 -2.891.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -397.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.365.756 25.182.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.365.756 25.182.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.365.756 25.182.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 31.365.756 25.182.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.365.756 25.182.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.365.756 25.182.077
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 17 0,19530000 0,15680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 17 0,19530000 0,15680000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 33.026.156 20.786.947 19.192.930 234.633.849 0 234.633.849
Transferler
2.163.338 17.029.592 -19.192.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.311 25.182.077 25.189.388 0 25.189.388
Kar Payları
-20.074.911 -20.074.911 0 -20.074.911
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.748.939 25.182.077 239.748.326 0 239.748.326
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.748.939 25.182.077 239.748.326 0 239.748.326
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-32.476 -32.476 0 -32.476
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.716.463 25.182.077 239.715.850 239.715.850
Transferler
12 3.459.719 21.722.358 -25.182.077
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.145 31.365.756 31.346.611 0 31.346.611
Kar Payları
12 -30.032.066 -30.032.066 0 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 0 241.030.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.240.407 8.684.292
Dönem Karı (Zararı)
31.365.756 25.182.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.885.920 -2.899.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 13.850 41.145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
168.727 38.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 46.930 38.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
121.797 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -18.000 -49.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -319.915 -27.819
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-319.915 -27.819
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 3.041.258 -2.901.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.970.731 -13.648.025
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
31.034.683 -999.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.898.088 -12.634.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.898.088 -12.634.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.978 1.306
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.978 1.306
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.132 -40.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.403 9.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.403 9.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 58.550 25.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.923 -9.060
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.625 -5.504
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.298 -3.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.222.407 8.634.472
Alınan Temettüler
13 18.000 49.820
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.620 -3.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.620 -3.527
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.519 -3.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.101 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.032.066 -20.074.911
Ödenen Temettüler
12 -30.032.066 -20.074.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.201.721 -11.394.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.201.721 -11.394.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.825.019 40.219.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 73.026.740 28.825.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.365.756 25.182.077
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.145 7.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -19.145 7.311
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.145 7.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.346.611 25.189.388
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.346.611 25.189.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 73.427.337 29.059.974
Finansal Yatırımlar
4 158.027.660 192.103.601
Ticari Alacaklar
5 10.310.708 19.208.796
Diğer Alacaklar
6 13.288 9.310
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 13.288 9.310
Diğer Dönen Varlıklar
11 52.936 49.804
ARA TOPLAM
241.831.929 240.431.485
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
241.831.929 240.431.485
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 7.089 8.304
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 488 6.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.578 14.808
TOPLAM VARLIKLAR
241.839.507 240.446.293
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 176.643 199.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 176.643 199.046
Diğer Borçlar
6 55.224 46.301
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 7.643 6.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 47.581 40.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
286.644 228.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 286.644 228.094
ARA TOPLAM
518.511 473.441
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
518.511 473.441
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
290.601 224.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 290.601 224.526
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
290.601 224.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
809.112 697.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
241.030.395 239.748.326
Ödenmiş Sermaye
12 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 38.649.213 35.189.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 9.387.610 17.748.939
Net Dönem Karı veya Zararı
31.365.756 25.182.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.030.395 239.748.326
TOPLAM KAYNAKLAR
241.839.507 240.446.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737398


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.294 Değişim: -2,60% Hacim : 24.724 Mio.TL Son veri saati : 17:22
Düşük 1.291 30.11.2020 Yüksek 1.317
Açılış: 1.314
7,8082 Değişim: -0,07%
Düşük 7,7420 30.11.2020 Yüksek 7,8635
Açılış: 7,8137
9,3680 Değişim: 0,18%
Düşük 9,2817 30.11.2020 Yüksek 9,4206
Açılış: 9,3516
445,28 Değişim: -0,95%
Düşük 440,20 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.