KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 19:41

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.300.000 0 -2.603 79.075 -169.545 734.020 6.940.947 6.940.947
Transferler
734.020 -734.020 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.058 -747.270 -729.212 -729.212
Dönem Sonu Bakiyeler
6.300.000 0 15.455 79.075 564.475 -747.270 6.211.735 6.211.735
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 -470.996 33.231 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998
Transferler
2.727.428 -2.727.428 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.523 80.850 92.373 92.373
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
470.996 -470.996 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 6.300.000 0 44.754 56.860 2.820.907 80.850 9.303.371 9.303.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-972.411 -1.233.858
Dönem Karı (Zararı)
80.850 -747.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-286.246 -119.601
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
73.679 71.326
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.380 279.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
51.380 279.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-212.703 -165.619
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-212.703 -165.619
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-591.982 -317.552
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-591.982 -317.552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
393.380 -255.506
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 34.435
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 34.435
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 233.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-699.421 -306.481
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-695.934 -350.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
281.648 516.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.824 -29.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
335.472 545.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.140 -133.420
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183.055 -131.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.085 -1.798
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.921 -36.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.292 -228.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.292 -228.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.420 18.111
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.786 -91.608
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.563 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.223 -91.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-904.817 -1.173.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -27.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.630 -32.622
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.964 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.515 -11.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.515 -11.504
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.515 -6.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.703 165.186
Alınan Faiz
212.703 165.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-777.223 -1.080.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-777.223 -1.080.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 877.544 1.584.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.321 504.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 189.812 963.071
Finansal Yatırımlar
8.725.103 7.437.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.547.778 7.259.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8.547.778 7.259.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
177.325 177.325
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
177.325 177.325
Ticari Alacaklar
5 464.223 745.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 371.898 318.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
92.325 427.797
Diğer Alacaklar
247.394 14.214
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 183.564 509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.830 13.705
Peşin Ödenmiş Giderler
52.295 45.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.295 45.374
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
63.630 73.477
Diğer Dönen Varlıklar
100.798 73.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
100.798 73.838
ARA TOPLAM
9.843.255 9.353.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.843.255 9.353.032
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
213.403 260.162
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.504 34.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 299.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
240.770 596.548
TOPLAM VARLIKLAR
10.084.025 9.949.580
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 109.610 102.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
109.610 102.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
176.441 161.021
Diğer Borçlar
109.335 190.428
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 4.262 34.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
105.073 155.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.969 53.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.969 53.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.415 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.415 9.440
ARA TOPLAM
506.770 516.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
506.770 516.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8.501 14.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.501 14.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
242.212 207.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
242.212 207.662
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23.171 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.884 221.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
780.654 738.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.303.371 9.210.998
Ödenmiş Sermaye
7 6.300.000 6.300.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
7 0 -470.996
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 44.754 33.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.754 33.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.754 33.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 56.860 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 2.820.907 564.475
Net Dönem Karı veya Zararı
80.850 2.727.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.303.371 9.210.998
TOPLAM KAYNAKLAR
10.084.025 9.949.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 3.327.681 2.037.616 1.862.263 827.485
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.327.681 2.037.616 1.862.263 827.485
BRÜT KAR (ZARAR)
3.327.681 2.037.616 1.862.263 827.485
Genel Yönetim Giderleri
-4.179.671 -3.408.358 -2.601.897 -1.478.503
Pazarlama Giderleri
-25.000 -45.267 0 -45.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 44.630 0 24.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-876.990 -1.371.379 -739.634 -672.258
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-876.990 -1.371.379 -739.634 -672.258
Finansman Gelirleri
1.277.743 879.615 438.085 649.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
400.753 -491.764 -301.549 -22.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-319.903 -255.506 -92.091 -192.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-319.903 -255.506 -92.091 -192.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.850 -747.270 -393.640 -215.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.850 -747.270 -393.640 -215.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.850 -747.270 -393.640 -215.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.523 18.058 -45.546 -34.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.404 22.572 -56.932 -43.477
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.881 -4.514 11.386 8.695
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.881 -4.514 11.386 8.695
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.523 18.058 -45.546 -34.782
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.373 -729.212 -439.186 -250.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
92.373 -729.212 -439.186 -250.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703691


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.413 Değişim: 3,71% Hacim : 5.028 Mio.TL Son veri saati : 16:27
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7867 Değişim: -0,67%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4524 Değişim: -0,55%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,44 Değişim: -0,73%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.