KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2019 - 17:36

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 55.829.839 53.171.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.829.839 53.171.695
BRÜT KAR (ZARAR)
55.829.839 53.171.695
Genel Yönetim Giderleri
18 -36.767.698 -33.138.895
Pazarlama Giderleri
19 -1.951.026 -1.697.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 17.665 118.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.128.780 18.453.993
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 27.132.432 17.455.383
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -9.896.027 -5.383.365
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.365.185 30.526.011
Finansman Giderleri
17 -649.709 -694.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.715.476 29.831.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.461.949 -5.906.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.463.900 -6.156.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.951 250.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.253.527 23.924.573
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.253.527 23.924.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.253.527 23.924.573
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 65.000.000 -153.344 1.447.660 8.184.923 1.833.777 16.445.676 92.758.692 92.758.692
Transferler
1.944.051 14.501.625 -16.445.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-276.957 -303.841 23.924.573 23.343.775 23.343.775
Dönem Karı (Zararı)
23.924.573 23.924.573 23.924.573
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-276.957 -303.841 -580.798 -580.798
Kar Payları
-14.478.989 -14.478.989 -14.478.989
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.856.413 23.924.573 101.623.478 101.623.478
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.856.413 23.924.573 101.623.478 101.623.478
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.827 -7.827 -7.827
Transferler
14 2.985.703 20.938.870 -23.924.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102 26.253.527 25.451.402 25.451.402
Dönem Karı (Zararı)
26.253.527 26.253.527 26.253.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.023 -769.102 -802.125 -802.125
Kar Payları
14 -20.938.870 -20.938.870 -20.938.870
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.423.073 10.846.084
Dönem Karı (Zararı)
26.253.527 23.924.573
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.584.239 -864.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 807.907 979.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.030.890 3.003.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.030.890 3.003.706
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -474.635 -382.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.988.682 -7.361.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.421.668 -2.790.674
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.421.668 -2.790.674
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.461.949 5.906.531
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-222.949
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -222.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.638.090 -5.121.554
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -410.213 -146.783
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.048.303 -4.974.771
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.307.378 17.938.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.632.726 -2.125.903
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -7.251.579 -4.966.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.937.231 10.115.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
315.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.088.258 -1.415.663
Alınan Temettüler
16 474.635 382.777
Alınan Faiz
10.500.285 7.690.426
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.050.569 3.142.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.588.579 -15.173.896
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-649.709 -694.907
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-649.709 -694.907
Ödenen Temettüler
14 -20.938.870 -14.478.989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.771.725 5.788.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.771.725 5.784.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.536.230 44.751.651
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.307.955 50.536.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.253.527 23.924.573
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.023 -276.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -41.280 -346.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.257 69.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 8.257 69.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-769.102 -303.841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -809.582 -319.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.480 15.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 40.480 15.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-802.125 -580.798
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.451.402 23.343.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.451.402 23.343.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 52.887.069 50.983.227
Finansal Yatırımlar
5 26.169.388 28.219.957
Ticari Alacaklar
6 6.845.428 11.114.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.212.625 10.707.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.632.803 407.831
Peşin Ödenmiş Giderler
8 851.074 440.861
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.329.229 1.584.584
ARA TOPLAM
89.082.188 92.343.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.082.188 92.343.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 16.254.880 9.136.803
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 4.500.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.413.179 1.425.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 776.406 483.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 728.848 678.163
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.173.313 16.224.200
TOPLAM VARLIKLAR
114.255.501 108.567.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 1.020.461 1.080.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.204.720 1.992.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.872.649 2.707.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.872.649 2.707.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.078.422 486.698
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 404.394 354.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
674.028 131.853
ARA TOPLAM
7.176.252 6.267.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.176.252 6.267.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 951.066 676.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
951.066 676.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
951.066 676.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.127.318 6.944.260
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.128.183 101.623.478
Ödenmiş Sermaye
14 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -463.324 -430.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-463.324 -430.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-463.324 -430.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 374.717 1.143.819
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
374.717 1.143.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.114.677 10.128.974
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.848.586 1.856.413
Net Dönem Karı veya Zararı
26.253.527 23.924.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.128.183 101.623.478
TOPLAM KAYNAKLAR
114.255.501 108.567.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735571


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8074 Değişim: -0,02%
Düşük 5,8047 23.10.2019 Yüksek 5,8106
Açılış: 5,8084
6,4638 Değişim: 0,00%
Düşük 6,4595 23.10.2019 Yüksek 6,4684
Açılış: 6,4637
277,86 Değişim: -0,01%
Düşük 277,73 23.10.2019 Yüksek 278,01
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.