KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.04.2019 - 18:12
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.303 1.938 58 22.189 146.144 112.948 41.088 974.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -40.085 -6.828 -46.913
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -40.085 -6.828 -46.913
Yeni Bakiye
24 650.303 1.938 58 22.189 146.144 -40.085 112.948 34.260 927.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.156 57.617 7.168 58.629
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
24 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 112.948 -112.948
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 112.948 -112.948
Diğer
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.303 1.938 58 16.033 259.092 -40.085 57.617 41.428 986.384
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 1.938 -73 16.300 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-40.085 40.085
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-40.085 40.085
Yeni Bakiye
24 695.303 1.938 -73 16.300 174.007 197.537 65.568 1.150.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.020 -10.921 -3.205 -11.106
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Kar Dağıtımı
197.537 -197.537
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
197.537 -197.537
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 1.938 -73 19.320 371.544 -10.921 62.363 1.139.474


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 281.442 210.813
FAKTORİNG GELİRLERİ
160.823 107.801
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
151.573 101.178
İskontolu
14.742 26.767
Diğer
136.831 74.411
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.250 6.623
İskontolu
432 1.585
Diğer
8.818 5.038
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
120.619 103.012
Finansal Kiralama Gelirleri
120.380 102.907
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
239 105
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -257.368 -184.189
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-124.658 -125.615
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-14 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-120.570 -50.804
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-12.126 -7.770
BRÜT KAR (ZARAR)
24.074 26.624
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -21.114 -17.909
Personel Giderleri
-13.835 -11.831
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-873 -368
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-6.406 -5.710
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.960 8.715
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 181.955 118.971
Bankalardan Alınan Faizler
3.902 1.118
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 71
Temettü Gelirleri
4.380 5.371
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
16.378 74.532
Kambiyo İşlemleri Karı
121.688 13.495
Diğer
35.607 24.384
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -115.755 -7.381
Özel Karşılıklar
-96.946 -6.463
Beklenen Zarar Karşılıkları
33 -18.809 -918
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -82.547 -34.376
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-80.946 -32.587
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0
Diğer
-1.601 -1.789
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.387 85.929
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.387 85.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -1.178 -20.373
Cari Vergi Karşılığı
-9.876 -16.262
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -4.111
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.698 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-14.565 65.556
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-14.565 65.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.644 7.939
Ana Ortaklık Payları
-10.921 57.617
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -0,01600000 0,08800000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -0,01600000 0,08800000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.549.893 77.771
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
272.977 200.358
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-244.485 -188.005
Alınan Temettüler
4.380 5.371
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.250 6.623
Elde Edilen Diğer Kazançlar
29.522 46.240
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 6.085 20.160
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.816 -10.470
Ödenen Vergiler
21 -15.489 -14.633
Diğer
1.498.469 12.127
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-870.274 -73.713
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-443.284 250.061
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.130.313 -140.502
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
43.647 -5.398
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.299 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
735.153 -211.148
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-76.776 33.274
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
679.619 4.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -3.382 -12.915
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 8 253
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.374 -12.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.692.030 1.001.453
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.165.900 -831.762
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-473.870 169.691
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.166 916
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
205.541 162.003
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
272.557 247.874
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
478.098 409.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.565 65.556
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.460 -6.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.460 -6.927
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.460 -6.927
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.105 58.629


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 6.608 471.713 478.321 3.581 268.988 272.569
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 9.526 0 9.526 859 0 859
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 7.374 7.374 0 72.110 72.110
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 45.082 0 45.082 41.622 0 41.622
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.686.247 4.563.386 8.249.633 3.800.153 4.246.622 8.046.775
Faktoring Alacakları
8 2.125.897 853.393 2.979.290 2.201.496 528.479 2.729.975
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
242.976 101.586 344.562 315.924 101.991 417.915
Diğer Faktoring Alacakları
1.882.921 751.807 2.634.728 1.885.572 426.488 2.312.060
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 1.350.114 3.718.656 5.068.770 1.495.532 3.722.565 5.218.097
Finansal Kiralama Alacakları
1.639.917 4.161.645 5.801.562 1.824.423 4.146.586 5.971.009
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 1 1
Kazanılmamış Gelirler (-)
-289.803 -442.989 -732.792 -328.891 -424.022 -752.913
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 463.021 23.504 486.525 270.608 26.800 297.408
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-252.785 -32.167 -284.952 -167.483 -31.222 -198.705
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 15.562 0 15.562 13.486 0 13.486
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 4.222 0 4.222 4.438 0 4.438
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 51.784 0 51.784 61.384 0 61.384
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 36.230 0 36.230 27.532 0 27.532
DİĞER AKTİFLER
15 47.718 113.828 161.546 56.066 83.880 139.946
ARA TOPLAM
3.902.979 5.156.301 9.059.280 4.009.121 4.671.600 8.680.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 1.360 0 1.360 939 0 939
Satış Amaçlı
1.360 0 1.360 939 0 939
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.904.339 5.156.301 9.060.640 4.010.060 4.671.600 8.681.660
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 3.016.053 2.803.068 5.819.121 2.067.201 2.838.023 4.905.224
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 198 1.101 1.299 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.847.874 0 1.847.874 2.352.041 0 2.352.041
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 88.712 88.712 0 96.521 96.521
KARŞILIKLAR
20 10.792 5.334 16.126 11.088 4.275 15.363
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9.744 0 9.744 10.229 0 10.229
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.048 5.334 6.382 859 4.275 5.134
CARİ VERGİ BORCU
21 0 0 0 15.489 0 15.489
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 50.386 97.648 148.034 48.163 98.279 146.442
ARA TOPLAM
4.925.303 2.995.863 7.921.166 4.493.982 3.037.098 7.531.080
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.139.474 0 1.139.474 1.150.580 0 1.150.580
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -73 0 -73 -73 0 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 19.320 0 19.320 16.300 0 16.300
Kar Yedekleri
24 371.544 0 371.544 214.092 0 214.092
Yasal Yedekler
51.004 0 51.004 44.321 0 44.321
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
320.540 0 320.540 169.771 0 169.771
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-10.921 0 -10.921 157.452 0 157.452
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 0 0 0 -40.085 0 -40.085
Dönem Net Kâr veya Zararı
-10.921 0 -10.921 197.537 0 197.537
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 62.363 0 62.363 65.568 0 65.568
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.064.777 2.995.863 9.060.640 5.644.562 3.037.098 8.681.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
62.494 241.075 303.569 58.178 65.715 123.893
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
134.725 49.651 184.376 223.224 47.935 271.159
ALINAN TEMİNATLAR
38 33.972.872 55.310.015 89.282.887 33.795.392 52.589.160 86.384.552
VERİLEN TEMİNATLAR
26 1.507.754 1.801 1.509.555 1.680.759 4.397 1.685.156
TAAHHÜTLER
67.914 249.570 317.484 42.222 235.335 277.557
Cayılamaz Taahhütler
0 48.866 48.866 0 63.806 63.806
Cayılabilir Taahhütler
67.914 200.704 268.618 42.222 171.529 213.751
Kiralama Taahhütleri
67.914 200.704 268.618 42.222 171.529 213.751
Finansal Kiralama Taahhütleri
67.914 200.704 268.618 42.222 171.529 213.751
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.275.226 2.220.492 4.495.718 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26 2.275.226 2.220.492 4.495.718 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Vadeli Alım Satım İşlemleri
26 0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
26 2.275.226 2.220.492 4.495.718 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
259.378 113.420 372.798 186.991 123.886 310.877
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
38.280.363 58.186.024 96.466.387 37.692.056 54.718.770 92.410.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758025


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.