KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:13
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 8.558.226 6.762.630 4.498.252 3.786.695
Satışların Maliyeti
14 -6.793.065 -4.418.696 -3.552.789 -2.468.307
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.765.161 2.343.934 945.463 1.318.388
BRÜT KAR (ZARAR)
1.765.161 2.343.934 945.463 1.318.388
Genel Yönetim Giderleri
15 -77.202 -60.780 -39.606 -32.848
Pazarlama Giderleri
15 -54.974 -40.914 -28.414 -21.747
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-84 -99 -6 -23
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 44.383 53.393 23.641 30.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -22.881 -19.650 -2.709 -9.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.654.403 2.275.884 898.369 1.284.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 22 10 22
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.566 -5.136 -179 -4.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 3.486 2.322 1.581 951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.654.336 2.273.092 899.781 1.280.630
Finansman Gelirleri
16 525.098 503.339 391.922 409.524
Finansman Giderleri
16 -65.486 -30.061 -37.136 -16.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.113.948 2.746.370 1.254.567 1.674.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -643.127 -825.390 -306.775 -540.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-614.985 -625.232 -344.465 -394.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.142 -200.158 37.690 -145.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.470.821 1.920.980 947.792 1.133.945
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.470.821 1.920.980 947.792 1.133.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.470.821 1.920.980 947.792 1.133.945
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,50717965 0,66240689 0,32682482 0,39101551
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,50717965 0,66240689 0,32682482 0,39101551


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.211.427 1.253.310
Dönem Karı (Zararı)
1.470.821 1.920.980
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.470.821 1.920.980
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
935.793 992.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/7/14/15 321.487 216.387
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.397 9.488
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.043 1.182
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.354 3.578
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 4.728
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.021 32.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 36.463 29.747
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.558 3.046
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-64.504 -64.923
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -92.832 -81.920
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 41.734 16.492
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-13.406 505
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.802 -24.226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.486 -2.322
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -3.486 -2.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 643.127 825.390
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.553 381
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.553 381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
522.304 -984.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
282.788 -457.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.835 -124.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
358.623 -333.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.867 -1.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.867 -1.289
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
138.802 -909.854
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.753 -28.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.117 471.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
121.605 118.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.722 353.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.503 -27.807
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.503 -27.807
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-79 116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.293 -31.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
97.186 422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.107 -32.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.928.918 1.928.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -13.778 -9.954
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -413 -821
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -703.300 -664.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-193.456 -174.831
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -87.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.618 30
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.618 30
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-168.651 -68.353
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -168.268 -66.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -383 -1.565
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-30.628 -19.175
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
22.677 -11.987
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-53.305 -7.188
Alınan Temettüler
5 3.205 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.001.471 -1.735.555
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
702.931 941.019
Kredilerden Nakit Girişleri
702.931 941.019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.133.147 -842.528
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.133.147 -842.528
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 1.887.470 132.015
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.429 0
Ödenen Temettüler
-3.507.450 -2.028.773
Ödenen Faiz
-18.041 -18.703
Alınan Faiz
94.195 81.415
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.500 -657.076
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
91.931 671.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.431 14.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.468 11.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
170.899 26.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
170.899 62.468
Ticari Alacaklar
1.196.808 1.341.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 765.613 630.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
431.195 710.688
Diğer Alacaklar
3.039.951 4.927.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.038.199 4.925.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.752 1.628
Stoklar
4 4.328.675 4.087.128
Peşin Ödenmiş Giderler
53.302 27.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.302 27.048
Diğer Dönen Varlıklar
32.010 118.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
32.010 118.109
ARA TOPLAM
8.821.645 10.563.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.821.645 10.563.284
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
156 143
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
156 143
Diğer Alacaklar
8.817 8.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.817 8.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 159.039 145.284
Maddi Duran Varlıklar
6 10.710.183 9.931.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 226.006 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 249.514 232.767
Peşin Ödenmiş Giderler
104.449 99.344
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 16.052 38.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
88.397 60.615
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.458.164 10.418.280
TOPLAM VARLIKLAR
20.279.809 20.981.564
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
906.687 1.362.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
906.687 1.362.917
Banka Kredileri
8 906.687 1.362.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.761 110.494
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.761 110.494
Banka Kredileri
8 177.625 110.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 30.136
Ticari Borçlar
1.182.256 1.104.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 316.877 178.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
865.379 926.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 56.458 49.964
Diğer Borçlar
30.577 18.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.577 18.692
Türev Araçlar
186 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
186 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.935 25.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.935 25.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 344.416 432.731
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.353 32.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 39.353 32.802
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.674 3.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.674 3.089
ARA TOPLAM
2.822.303 3.141.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.822.303 3.141.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
426.187 299.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
426.187 299.593
Banka Kredileri
8 267.573 299.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 158.614
Türev Araçlar
0 242
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
242
Uzun Vadeli Karşılıklar
301.895 273.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 301.895 273.100
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.712.129 1.539.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.440.211 2.112.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.262.514 5.253.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.017.295 15.727.768
Ödenmiş Sermaye
13 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.197.873 7.870.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.649 -34.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.649 -34.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.236.522 7.904.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.364.160 771.641
Yasal Yedekler
1.364.160 771.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.277 76.917
Net Dönem Karı veya Zararı
1.470.821 4.108.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.017.295 15.727.768
TOPLAM KAYNAKLAR
20.279.809 20.981.564


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -52.860 4.242.923 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 9.968.785
Transferler
323.851 2.058.460 -2.382.311 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.906 2.018.350 1.920.980 3.942.236 3.942.236
Dönem Karı (Zararı)
1.920.980 1.920.980 1.920.980
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.906 2.018.350 2.021.256 2.021.256
Kar Payları
-2.030.000 -2.030.000 -2.030.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -49.954 6.261.273 771.641 76.917 1.920.980 11.881.021 11.881.021
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.