KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2019 - 21:50

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 15.881.960 10.632.542
Satışların Maliyeti
22 -10.709.716 -7.602.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.172.244 3.030.349
BRÜT KAR (ZARAR)
5.172.244 3.030.349
Genel Yönetim Giderleri
24 -138.957 -110.014
Pazarlama Giderleri
24 -94.236 -75.442
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-220 -124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 153.507 89.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -52.364 -44.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.039.974 2.889.258
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 9.147 137
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -26.265 -441
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 5.558 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.028.414 2.888.954
Finansman Gelirleri
27 809.591 209.324
Finansman Giderleri
28 -81.753 -82.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.756.252 3.015.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.647.373 -633.500
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.447.656 -664.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-199.717 31.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.108.879 2.382.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.108.879 2.382.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.108.879 2.382.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,41685482 0,82148655
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,41685482 0,82148655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.758 3.550.212 -7.454 240.817 907.581 942.849 8.485.411 8.485.411
Transferler
206.973 735.876 -942.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.102 692.711 7.454 2.382.311 3.078.374 3.078.374
Dönem Karı (Zararı)
2.382.311 2.382.311 2.382.311
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.102 692.711 7.454 696.063 696.063
Kar Payları
-1.595.000 -1.595.000 -1.595.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -52.860 4.242.923 0 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 9.968.785
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -52.860 4.242.923 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 9.968.785
Transferler
323.851 2.058.460 -2.382.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.611 3.661.493 4.108.879 7.788.983 7.788.983
Dönem Karı (Zararı)
4.108.879 4.108.879 4.108.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.611 3.661.493 3.680.104 3.680.104
Kar Payları
-2.030.000 -2.030.000 -2.030.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.252.411 2.861.282
Dönem Karı (Zararı)
4.108.879 2.382.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.108.879 2.382.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.059.802 1.123.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22/24 516.361 406.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.297 23.532
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9/10 2.129 -1.275
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.397 24.807
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.771 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.806 46.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 62.163 43.498
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.643 2.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-188.255 -49.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -224.459 -83.122
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 46.222 35.909
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-10.018 -2.627
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.569 39.502
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 23.452
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 23.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.558 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.647.373 633.500
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.347 304
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 7.347 304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.215.428 -304.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.658 -131.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
135.647 -209.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-447.305 78.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.158 -2.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.158 -2.849
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 31.885
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.118.204 -231.851
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.229 -8.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
491.679 33.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.837 -14.688
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
380.842 48.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.378 13.175
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.378 13.175
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -32.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.817 25.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-106.149 2.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-110.668 23.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.953.253 3.201.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -19.711 -27.250
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -1.333 -572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.679.798 -312.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-323.397 -198.372
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -87.334 -13.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.409 163
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13/14/26 9.409 163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-181.487 -187.344
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -179.233 -184.857
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.254 -2.487
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-63.985 2.124
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-38.729
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-25.256 2.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.012.655 -2.913.271
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.313.095 1.110.596
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.313.095 1.110.596
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.865.159 -1.206.615
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.865.159 -1.206.615
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
31 -1.600.549 -1.193.056
Ödenen Temettüler
-2.028.914 -1.595.000
Ödenen Faiz
8 -56.822 -32.015
Alınan Faiz
225.694 2.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-83.641 -250.361
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
134.214 248.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.573 -2.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.895 14.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.468 11.895


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.108.879 2.382.311
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.680.104 688.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 23.860 -5.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.661.493 692.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.249 1.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 -5.249 ı)
0 9.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.864
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 0 -1.864
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.680.104 696.063
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.788.983 3.078.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.788.983 3.078.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.468 11.895
Ticari Alacaklar
9 1.341.234 731.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 630.546 549.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 710.688 181.982
Diğer Alacaklar
10 4.927.297 3.326.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 4.925.669 3.325.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.628 1.825
Stoklar
11 4.087.128 2.108.689
Peşin Ödenmiş Giderler
27.048 20.987
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.048 20.987
Diğer Dönen Varlıklar
118.109 8.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 118.109 8.578
ARA TOPLAM
10.563.284 6.208.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.563.284 6.208.412
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
143 13.437
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 143 13.437
Diğer Alacaklar
8.817 12.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.817 12.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 145.284 0
Maddi Duran Varlıklar
13 9.931.925 7.425.726
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 232.767 170.223
Peşin Ödenmiş Giderler
12 99.344 12.026
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 38.729 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 60.615 12.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.418.280 7.634.003
TOPLAM VARLIKLAR
20.981.564 13.842.415
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.362.917 904.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.362.917 904.459
Banka Kredileri
8 1.362.917 904.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
110.494 131.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
110.494 131.708
Banka Kredileri
8 110.494 131.708
Ticari Borçlar
9 1.104.607 439.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 178.503 48.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 926.104 390.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 49.964 85.884
Diğer Borçlar
18.692 17.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 18.692 17.326
Ertelenmiş Gelirler
25.708 29.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20 25.708 29.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 432.731 664.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.802 28.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 32.802 28.133
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.089 70.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.539.857 944.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.112.792 1.501.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.253.796 3.873.630
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.727.768 9.968.785
Ödenmiş Sermaye
21 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.870.167 4.190.063
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.249 -52.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -34.249 -52.860
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 7.904.416 4.242.923
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
771.641 447.790
Yasal Yedekler
21 771.641 447.790
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 76.917 48.457
Net Dönem Karı veya Zararı
4.108.879 2.382.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.727.768 9.968.785
TOPLAM KAYNAKLAR
20.981.564 13.842.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738597


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.979 Değişim: -0,26% Hacim : 2.637 Mio.TL Son veri saati : 12:03
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7287 Değişim: -0,25%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2902 Değişim: -0,63%
Düşük 6,2825 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
280,09 Değişim: -0,01%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.