***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:16

***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.287.819 -124.822 32.006.999 60.278.200 -4.295.236 -4.295.236 6.560.481 -7.495.541 23.988.336 130.518.182 26.409.160 156.927.342
Transferler
-120.694 332.804 7.495.541 -7.994.233 -178.582 178.582 0
Dönem Karı (Zararı)
16.722.406 16.722.406 -774.594 15.947.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
159.480 159.480 617.055 617.055
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.287.819 -124.822 32.006.999 60.157.506 4.135.756 -3.865.519 6.893.285 16.722.406 16.102.103 147.679.061 25.813.148 173.492.209
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.287.819 -124.822 31.431.034 68.464.433 4.148.808 -8.529.929 6.812.185 31.728.350 157.548.533 37.591.192 195.139.725
Transferler
-7.352.780 7.352.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.267.303 31.796 -1.235.507
Dönem Karı (Zararı)
624.145 624.145 -2.100.827 -1.476.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
286.248 -1.553.551
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.287.819 -124.822 31.431.034 68.464.433 3.862.560 -10.083.480 6.812.185 624.145 39.081.130 156.905.375 35.522.161 192.427.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.372.572 41.085.379
Dönem Karı (Zararı)
-1.476.682 15.947.812
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.476.682 15.947.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.125.187 20.115.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 7.072.397 4.068.280
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.001.843 -683.363
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -937.716 -797.066
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -64.127 113.703
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
597.990 401.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 597.990 401.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.733.089 10.868.231
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.199.422 -1.723.763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.932.511 12.591.994
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-371.900 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-371.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.421.691 5.427.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
673.763 33.097
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 673.763 33.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.837.437 5.421.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.830.834 -13.317.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.830.834 -13.317.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.644.478 -6.171.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.644.478 -6.171.259
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.237.962 -12.032.855
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.755.584 -3.768.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.356.330 39.385.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.300 -1.149.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.350.030 40.534.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
310.920 -512.239
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.210.463 143.069
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-313.176 -785.751
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-897.287 928.820
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.225.626 1.694.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
811.068 41.484.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -486.606 -364.508
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.697.034 -34.523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.494.897 -22.636.870
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
25 1.529.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
859.968 171.708
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
859.968 171.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.884.241 -22.808.578
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.884.241 -22.808.578
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.508.633 -15.635.620
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33.241.722 -5.074.725
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33.241.722 -5.074.725
Ödenen Faiz
-19.932.511 -10.997.589
Alınan Faiz
1.199.422 436.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.641.164 2.812.889
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.553.551 457.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.087.613 3.270.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.453.058 17.947.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.540.671 21.218.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 41.540.671 36.453.058
Ticari Alacaklar
255.573.641 211.077.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 255.573.641 211.077.612
Diğer Alacaklar
2.120.859 2.259.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.120.859 2.259.791
Stoklar
7 119.392.657 102.090.568
Peşin Ödenmiş Giderler
15.138.304 9.382.720
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.138.304 9.382.720
Diğer Dönen Varlıklar
17.342.324 14.637.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 17.342.324 14.637.185
ARA TOPLAM
451.108.456 375.900.934
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
451.108.456 375.900.934
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.781.927 2.249.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.781.927 2.249.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.659.395 1.974.319
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 6.983.471 7.002.409
Maddi Duran Varlıklar
217.343.656 217.130.498
Arazi ve Arsalar
9 85.115.640 85.115.640
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 2.415.783 2.415.783
Binalar
9 67.730.731 66.753.067
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 50.145.773 50.145.773
Taşıtlar
9 1.505.067 1.505.067
Mobilya ve Demirbaşlar
9 3.387.329 3.387.329
Özel Maliyetler
9 2.349.194 2.349.194
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.694.139 5.458.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.786.066 980.741
Şerefiye
25 4.373.906 0
Diğer Haklar
10 87.690
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.412.160 893.051
Peşin Ödenmiş Giderler
700.549 154.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 700.549 154.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.478.819 4.957.953
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.733.883 234.450.125
TOPLAM VARLIKLAR
697.842.339 610.351.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
243.502.616 182.353.122
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
674.099 680.399
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 674.099 680.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
242.828.517 181.672.723
Banka Kredileri
4 179.443.756 103.889.158
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.642.372 2.034.259
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 61.742.389 75.749.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.485.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.485.689
Banka Kredileri
4 34.485.689
Ticari Borçlar
164.258.720 113.064.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19 164.258.720 113.064.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.781.120 3.268.336
Ertelenmiş Gelirler
20.261.713 16.602.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 20.261.713 16.602.844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.862.693 1.165.659
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.556.668 5.547.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.291.545 1.110.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.291.545 1.110.710
ARA TOPLAM
441.515.075 357.598.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
441.515.075 357.598.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.929.275 45.357.658
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.929.275 45.357.658
Banka Kredileri
4 46.284.447 42.146.858
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.644.828 3.210.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.246.465 6.623.193
Ertelenmiş Gelirler
5.570.767 5.455.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.570.767 5.455.521
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
153.221 176.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
153.221 176.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.899.728 57.612.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
505.414.803 415.211.334
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.905.375 157.548.533
Ödenmiş Sermaye
15 635.040 635.040
Sermaye Düzeltme Farkları
15 23.928.270 23.928.270
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-124.822 -124.822
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31.431.034 31.431.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.518.393 55.785.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.601.873 64.315.625
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
68.464.433 68.464.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.862.560 -4.148.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.083.480 -8.529.929
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 6.812.185 6.812.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.081.130 31.728.350
Net Dönem Karı veya Zararı
624.145 7.352.780
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.522.161 37.591.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.427.536 195.139.725
TOPLAM KAYNAKLAR
697.842.339 610.351.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06 291.238.441
Satışların Maliyeti
19 -275.264.572 -228.974.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.163.450 62.264.426
BRÜT KAR (ZARAR)
78.163.450 62.264.426
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.443.335 -9.562.207
Pazarlama Giderleri
20 -26.748.986 -23.752.569
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -184.878 -369.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 17.990.290 23.495.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -25.077.256 -20.978.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.699.285 31.096.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 985.675
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -311.912 -33.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
371.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.744.948 31.063.453
Finansman Gelirleri
23 35.722.309 19.785.549
Finansman Giderleri
23 -71.522.248 -29.473.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.945.009 21.375.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.421.691 -5.427.744
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.319.197 -2.821.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
897.506 -2.606.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.476.682 15.947.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.476.682 15.947.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.100.827 -774.594
Ana Ortaklık Payları
624.145 16.722.406
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
390.490 159.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
390.490 159.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
488.112 199.350
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
-97.622 -39.870
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.625.996 457.575
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.625.996 457.575
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.235.506 617.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.712.188 16.564.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.069.031 160.837
Ana Ortaklık Payları
-643.157 16.404.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701956


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: 0,00% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8257 Değişim: 0,28%
Düşük 5,7966 22.04.2019 Yüksek 5,8342
Açılış: 5,8096
6,5485 Değişim: 0,10%
Düşük 6,5155 22.04.2019 Yüksek 6,5619
Açılış: 6,5419
239,40 Değişim: 0,44%
Düşük 237,83 22.04.2019 Yüksek 239,45
Açılış: 238,36

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.