KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:45
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 550.656 0 1.454.726
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 550.656 0 1.454.726
Yeni Bakiye
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.148.828 0 44.438.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.732 0 11.565 148.543 -430.392 99.906 0 0 1.806.773 1.633.663
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.223 0 14.223
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.152.350 -99.478 1.343.178 425.294 -837.893 812.414 27.238.705 5.852.747 1.806.773 44.762.707
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 43.750 95.801 -1.206.295 139.517 0 0 1.457.962 530.735
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -2 0 7.715 0 0 0 0 0 0 0 153.772 0 161.485
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.530 0 1.049.616 2.752.088 -167.175 1.748.904 806.087 -3.018.240 1.123.326 34.007.790 6.146.956 1.457.962 50.412.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 162.541.034 291.540.552 454.081.586 142.340.703 259.264.460 401.605.163
GARANTİ VE KEFALETLER
30.936.275 62.643.870 93.580.145 32.415.624 58.907.288 91.322.912
Teminat Mektupları
30.760.507 39.187.740 69.948.247 32.331.131 37.823.956 70.155.087
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
754.523 2.546.366 3.300.889 817.618 2.615.819 3.433.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.680.774 14.178.217 15.858.991 1.764.875 12.986.188 14.751.063
Diğer Teminat Mektupları
28.325.210 22.463.157 50.788.367 29.748.638 22.221.949 51.970.587
Banka Kredileri
0 5.003.012 5.003.012 0 4.379.607 4.379.607
İthalat Kabul Kredileri
0 154.704 154.704 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 4.848.308 4.848.308 0 4.174.045 4.174.045
Akreditifler
175.768 15.926.844 16.102.612 84.493 14.408.070 14.492.563
Belgeli Akreditifler
157.702 12.751.983 12.909.685 68.660 11.010.797 11.079.457
Diğer Akreditifler
18.066 3.174.861 3.192.927 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.526.274 2.526.274 0 2.295.655 2.295.655
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
52.951.902 15.899.253 68.851.155 51.793.450 15.296.152 67.089.602
Cayılamaz Taahhütler
52.188.487 9.465.893 61.654.380 51.091.005 9.034.855 60.125.860
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
820.804 2.975.808 3.796.612 1.684.678 2.982.764 4.667.442
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.485.134 639.403 17.124.537 15.747.394 363.639 16.111.033
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.086.353 0 3.086.353 2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
20.047 0 20.047 17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.394.324 0 28.394.324 27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
108.005 0 108.005 113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.273.820 5.850.682 9.124.502 3.449.295 5.688.452 9.137.747
Cayılabilir Taahhütler
763.415 6.433.360 7.196.775 702.445 6.261.297 6.963.742
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
663.415 6.433.360 7.096.775 602.445 6.261.297 6.863.742
Diğer Cayılabilir Taahhütler
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
78.652.857 212.997.429 291.650.286 58.131.629 185.061.020 243.192.649
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
78.652.857 212.997.429 291.650.286 58.131.629 185.061.020 243.192.649
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.051.745 13.759.168 20.810.913 6.078.339 11.507.343 17.585.682
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.806.175 6.632.592 10.438.767 3.096.081 5.697.656 8.793.737
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.245.570 7.126.576 10.372.146 2.982.258 5.809.687 8.791.945
Para ve Faiz Swap İşlemleri
65.889.210 179.440.919 245.330.129 46.758.472 157.606.624 204.365.096
Swap Para Alım İşlemleri
10.128.032 68.576.549 78.704.581 7.172.559 55.102.408 62.274.967
Swap Para Satım İşlemleri
55.093.978 21.426.776 76.520.754 39.308.113 22.725.522 62.033.635
Swap Faiz Alım İşlemleri
333.600 44.718.797 45.052.397 138.900 39.889.347 40.028.247
Swap Faiz Satım İşlemleri
333.600 44.718.797 45.052.397 138.900 39.889.347 40.028.247
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.711.902 14.378.409 20.090.311 5.294.818 10.184.275 15.479.093
Para Alım Opsiyonları
2.459.701 6.568.375 9.028.076 2.806.159 3.959.008 6.765.167
Para Satım Opsiyonları
3.252.201 5.654.120 8.906.321 2.488.659 4.202.091 6.690.750
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.077.957 1.077.957 0 1.011.588 1.011.588
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.077.957 1.077.957 0 1.011.588 1.011.588
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.418.933 5.418.933 0 5.762.778 5.762.778
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
501.871.786 350.964.339 852.836.125 491.949.787 327.020.029 818.969.816
EMANET KIYMETLER
41.238.204 30.462.466 71.700.670 43.264.171 28.855.646 72.119.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
24.207.650 3.076.992 27.284.642 23.784.677 2.719.469 26.504.146
Tahsile Alınan Çekler
13.737.474 11.285.700 25.023.174 16.174.536 10.659.413 26.833.949
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.911.980 12.145.502 15.057.482 2.932.823 11.834.457 14.767.280
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 395 395 0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
381.100 3.953.877 4.334.977 372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
460.633.582 320.501.873 781.135.455 448.685.616 298.164.383 746.849.999
Menkul Kıymetler
27.064.253 0 27.064.253 24.313.343 0 24.313.343
Teminat Senetleri
3.090.143 15.329.606 18.419.749 3.093.867 14.537.333 17.631.200
Emtia
87.267.613 9.235.639 96.503.252 84.861.294 9.093.066 93.954.360
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
299.931.774 237.138.235 537.070.009 294.240.086 221.288.415 515.528.501
Diğer Rehinli Kıymetler
43.279.799 58.798.393 102.078.192 42.177.026 53.245.569 95.422.595
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
664.412.820 642.504.891 1.306.917.711 634.290.490 586.284.489 1.220.574.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
544.769 3.417.756
Alınan Faizler
10.316.392 8.097.517
Ödenen Faizler
-5.951.672 -3.722.064
Alınan Temettüler
196.027 292.792
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.524.188 1.103.570
Elde Edilen Diğer Kazançlar
117.187 107.009
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
266.892 190.426
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.604.579 -1.326.743
Ödenen Vergiler
-1.046.950 -436.468
Diğer
-3.272.716 -888.283
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.990.659 -1.071.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.996 -23.366
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.723.855 -184.884
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
3.024.052 -2.116.045
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.832.100 334.376
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.263.919 28.515
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.291.766 -713.040
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-750.108 306.494
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.386.929 1.295.984
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.535.428 2.345.790
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.977.932 -2.531.449
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-96.513 -51.779
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.311 58.317
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.598.114 -4.042.681
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.042.571 1.044.782
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.660.250 -1.128.020
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.367.042 1.404.028
Diğer
-54.979 183.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
367.773 -63.332
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.338.205 2.193.062
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.819.872 -2.256.394
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-150.560 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
997.448 158.144
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.922.717 -90.847
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.559.853 14.819.787
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.482.570 14.728.940


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.457.962 1.806.773
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-927.227 -173.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
43.750 8.833
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -3.036
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
43.750 11.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-970.977 -181.943
Yabancı Para Çevrim Farkları
95.801 148.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.548.305 -538.360
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
139.517 99.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
342.010 107.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
530.735 1.633.663


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
34.778.609 69.941.756 104.720.365 36.272.160 60.855.328 97.127.488
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.465.231 46.997.070 51.462.301 6.811.741 41.689.629 48.501.370
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 4.186.392 36.799.957 40.986.349 6.420.987 33.714.894 40.135.881
Bankalar
V-I-ç 281.214 10.222.722 10.503.936 393.655 7.989.485 8.383.140
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.375 -25.609 -27.984 -2.901 -14.750 -17.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.541.353 2.216.272 3.757.625 574.413 2.144.087 2.718.500
Devlet Borçlanma Senetleri
213.809 13.080 226.889 428.905 15.465 444.370
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
291.003 0 291.003 144.203 0 144.203
Diğer Finansal Varlıklar
1.036.541 2.203.192 3.239.733 1.305 2.128.622 2.129.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 28.626.364 13.367.818 41.994.182 28.443.983 12.370.140 40.814.123
Devlet Borçlanma Senetleri
28.211.633 12.994.656 41.206.289 28.289.459 12.060.157 40.349.616
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
63.903 289.081 352.984 53.409 229.248 282.657
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 84.081 434.909 101.115 80.735 181.850
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 145.661 7.360.596 7.506.257 442.023 4.651.472 5.093.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
145.661 7.360.596 7.506.257 442.023 4.651.472 5.093.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
169.119.887 117.594.437 286.714.324 170.438.350 114.351.238 284.789.588
Krediler
V-I-e 153.288.718 117.610.972 270.899.690 154.439.244 114.941.809 269.381.053
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 25.488.747 2.924.082 28.412.829 24.754.084 1.973.879 26.727.963
Devlet Borçlanma Senetleri
24.957.525 2.550.456 27.507.981 24.433.190 1.605.742 26.038.932
Diğer Finansal Varlıklar
531.222 373.626 904.848 320.894 368.137 689.031
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.657.578 -2.940.617 -12.598.195 -8.754.978 -2.564.450 -11.319.428
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 273.607 1.297 274.904 243.350 0 243.350
Satış Amaçlı
273.607 1.297 274.904 243.350 0 243.350
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
16.478.045 1.723.261 18.201.306 16.018.971 1.619.749 17.638.720
İştirakler (Net)
V-I-g 218.728 0 218.728 206.775 0 206.775
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
218.728 0 218.728 206.775 0 206.775
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 16.259.317 1.723.261 17.982.578 15.812.196 1.619.749 17.431.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
6.675.684 1.723.261 8.398.945 6.635.993 1.619.749 8.255.742
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
9.583.633 0 9.583.633 9.176.203 0 9.176.203
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.565.309 35.064 6.600.373 5.121.510 8.804 5.130.314
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
605.839 653 606.492 622.662 632 623.294
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
605.839 653 606.492 622.662 632 623.294
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 642.449 1.004.391 1.646.840 1.201.504 291.402 1.492.906
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 3.055.189 4.162.040 7.217.229 4.964.920 4.377.024 9.341.944
VARLIKLAR TOPLAMI
231.518.934 194.462.899 425.981.833 234.883.427 181.504.177 416.387.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 102.094.805 151.665.235 253.760.040 113.054.647 132.214.199 245.268.846
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.246.841 43.726.195 45.973.036 2.198.903 42.593.665 44.792.568
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.259.129 3.308.079 4.567.208 5.207.327 3.864.566 9.071.893
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 5.518.027 26.361.851 31.879.878 5.087.889 24.357.192 29.445.081
Bonolar
4.738.710 21.938 4.760.648 4.386.277 0 4.386.277
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
779.317 26.339.913 27.119.230 701.612 24.357.192 25.058.804
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.817.062 1.157.414 2.974.476 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.817.062 1.157.414 2.974.476 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.409.643 74.946 1.484.589 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 6.566.020 160.189 6.726.209 6.129.827 126.635 6.256.462
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.071.245 0 1.071.245 1.003.364 0 1.003.364
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.494.775 160.189 5.654.964 5.126.463 126.635 5.253.098
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 551.975 17.716 569.691 1.472.739 16.218 1.488.957
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.130.503 10.868.319 11.998.822 1.136.214 10.022.587 11.158.801
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.130.503 10.868.319 11.998.822 1.136.214 10.022.587 11.158.801
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 12.004.472 3.630.568 15.635.040 12.919.797 2.559.085 15.478.882
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 51.891.901 -1.479.057 50.412.844 50.919.858 -1.199.234 49.720.624
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.054.942 204 1.055.146 1.047.229 204 1.047.433
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.326 204 5.530 5.328 204 5.532
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.049.616 0 1.049.616 1.041.901 0 1.041.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.334.323 -506 4.333.817 4.290.573 -506 4.290.067
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
389.928 -1.478.755 -1.088.827 1.081.082 -1.198.932 -117.850
Kar Yedekleri
34.007.790 0 34.007.790 27.238.705 0 27.238.705
Yasal Yedekler
4.372.235 0 4.372.235 4.034.962 0 4.034.962
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
29.635.555 0 29.635.555 23.203.743 0 23.203.743
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.604.918 0 7.604.918 12.762.269 0 12.762.269
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.146.956 0 6.146.956 5.993.184 0 5.993.184
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.457.962 0 1.457.962 6.769.085 0 6.769.085
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
186.490.378 239.491.455 425.981.833 199.375.492 217.012.112 416.387.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 10.696.092 7.823.666
Kredilerden Alınan Faizler
8.230.493 6.349.880
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
138.147 92.561
Bankalardan Alınan Faizler
71.259 12.339
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
247 43
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.238.583 1.360.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.790 5.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.314.066 918.725
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
906.727 436.783
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
17.363 8.203
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -6.402.591 -4.074.047
Mevduata Verilen Faizler
-4.848.450 -2.505.844
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-474.957 -313.899
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-164.392 -658.637
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-829.947 -587.689
Kiralama Faiz Giderleri
-61.124 0
Diğer Faiz Giderleri
-23.721 -7.978
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.293.501 3.749.619
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.245.655 920.905
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.527.637 1.104.276
Gayri Nakdi Kredilerden
262.543 165.052
Diğer
1.265.094 939.224
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-281.982 -183.371
Gayri Nakdi Kredilere
-106 -68
Diğer
-281.876 -183.303
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.313 7.121
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -976.742 -677.708
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
97.765 18.156
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.914.537 591.226
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.989.044 -1.287.090
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 1.266.557 789.868
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.833.284 4.789.805
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.213.436 -1.127.665
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -256.758 -2.676
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.057.064 -913.779
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -1.233.595 -1.049.069
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.072.431 1.696.616
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
584.837 510.106
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.657.268 2.206.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -199.306 -399.949
Cari Vergi Karşılığı
-11.231 -174.979
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.877.342 -531.374
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.689.267 306.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.457.962 1.806.773
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 1.457.962 1.806.773
Grubun Karı (Zararı)
1.457.962 1.806.773
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,32399156 0,40150511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763226


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2808 Değişim: 0,29%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2946
Açılış: 8,2566
9,7567 Değişim: 1,03%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7656
Açılış: 9,6588
500,63 Değişim: 0,43%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 501,40
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.