KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 21:09
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -2.775 49.204 301.412 92.742 700.608 2.497.178 3.197.786
Transferler
92.742 -92.742
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
959 10.504 11.463 89.242 100.705
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -1.816 49.204 394.154 10.504 712.071 2.586.420 3.298.491
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121
Transferler
238.152 -238.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-823 6.909 44.147 50.233 289.778 340.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-207 -207
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -2.660 6.909 49.204 632.306 44.147 989.931 3.651.994 4.641.925


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.892 -3.221
Dönem Karı (Zararı)
333.925 97.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.788 59.328
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 33.163 20.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.628
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.340 6.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.646 4.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.483 1.876
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.211 -84
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.158
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.650 31.985
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.320 -56.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.444 33.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 698 -58.091
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -25.468 -36.582
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -357 1.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -14.585 -20.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.640 -11.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 402 -310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.259 14.683
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.628 5.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.813 14.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-882 13.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.931 1.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
387.393 100.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.501 -103.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.664 -58.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.373 -58.390
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13-14 -50.373 -57.595
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13-14 -795
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -291 -104
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.228 -61.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.228 -61.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.794.533 2.045.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.115.761 1.983.678


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.115.761 2.794.533
Ticari Alacaklar
17.435 13.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.435 12.254
Diğer Alacaklar
119.326 116.329
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 86.544 80.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.782 36.273
Stoklar
9 350.983 324.490
Canlı Varlıklar
11 12.138 11.781
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.225 13.135
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.860 359
Diğer Dönen Varlıklar
18 34.756 32.320
ARA TOPLAM
3.690.484 3.306.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.690.484 3.306.082
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
234.986 225.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 234.986 225.919
Diğer Alacaklar
8 2.092 3.065
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 218.461 220.219
Maddi Duran Varlıklar
13 782.546 763.203
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 3.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.724 18.256
Şerefiye
14 15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.951 2.483
Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.480 50.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 132.005 105.691
Diğer Duran Varlıklar
18 22.487 24.041
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.467.676 1.410.534
TOPLAM VARLIKLAR
5.158.160 4.716.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.648
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.648
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 1.648
Ticari Borçlar
52.712 75.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 16.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.712 58.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.351 8.949
Diğer Borçlar
40.753 26.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 12.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 28.426 26.512
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.259 631
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 94.118 39.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
146.956 116.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.606 7.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 138.350 109.161
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.962 9.318
ARA TOPLAM
355.759 276.349
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
355.759 276.349
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2 2.672
Diğer Borçlar
8 30.907 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
126.897 109.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 27.420 24.285
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 99.477 84.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.476 138.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
516.235 414.495
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
989.931 939.698
Ödenmiş Sermaye
19 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.660 -1.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.660 -1.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.660 -1.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.909
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 6.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 632.306 394.154
Net Dönem Karı veya Zararı
44.147 238.152
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.651.994 3.362.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.641.925 4.302.121
TOPLAM KAYNAKLAR
5.158.160 4.716.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 486.532 216.149
Satışların Maliyeti
20 -200.615 -101.104
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
285.917 115.045
BRÜT KAR (ZARAR)
285.917 115.045
Genel Yönetim Giderleri
-36.801 -59.061
Pazarlama Giderleri
-1.081 -963
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.614 -8.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.016 907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.817 -2.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.620 44.827
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
171.794 46.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
396.793 90.954
Finansman Gelirleri
21 3.278 98.337
Finansman Giderleri
21 -59.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
400.071 129.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.146 -31.985
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -94.118 -35.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 27.972 3.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
333.925 97.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
333.925 97.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
289.778 87.288
Ana Ortaklık Payları
44.147 10.504
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.030 2.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.443 3.590
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
290 -677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 290 -677
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.858
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 8.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -1.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.879 2.913
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
339.804 100.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
289.571 89.242
Ana Ortaklık Payları
50.233 11.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762769


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,00% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.10.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,7998 Değişim: -0,17%
Düşük 7,7974 22.10.2020 Yüksek 7,8278
Açılış: 7,8127
9,2553 Değişim: -0,09%
Düşük 9,2468 22.10.2020 Yüksek 9,2833
Açılış: 9,2641
480,98 Değişim: -0,52%
Düşük 479,85 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.