KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

26.08.2018 - 17:48

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.904 49.204 450.417 20.866 776.608 2.007.476 2.784.084
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.581 20.866 -20.866 1.581 -1.581 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.129 101.413 102.542 151.426 253.968
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.317 -4.317
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -2.775 50.785 471.283 101.413 880.731 2.153.004 3.033.735
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -2.775 50.785 471.283 86.140 865.458 2.403.701 3.269.159
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.581 -169.871 6.602 -164.850 93.477 -71.373
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.581 -169.871 6.602 -164.850 93.477 -71.373
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -2.775 49.204 301.412 92.742 700.608 2.497.178 3.197.786
Transferler
92.742 -92.742 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.408 88.683 90.091 358.509 448.600
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -1.367 49.204 394.154 88.683 790.699 2.855.687 3.646.386


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
294.034 141.860
Dönem Karı (Zararı)
444.648 252.839
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.340 40.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 42.568 60.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.552
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8-12 1.552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.740 8.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.507 20.252
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.342 -1.035
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.891 -10.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-98.956 -101.546
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-99.656 -106.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
700 5.003
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
134.287 71.793
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.701 -268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.507 -61.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.309 -9.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.309 -9.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.934 -13.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.934 -13.140
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -55.104 -37.071
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
596 -257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-38.417
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
839 -24.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
839 -24.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-430 -1.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.083 25.183
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.083 25.183
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
432.481 231.876
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-138.447 -90.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.667 61.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
558 268
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 558 268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.287 -45.439
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -137.492 -45.439
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-795
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -594
Alınan Faiz
99.656 106.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -7.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.462
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
255.367 195.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
255.367 195.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.045.387 1.728.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.300.754 1.924.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.300.754 2.045.387
Ticari Alacaklar
12.164 42.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
380 33.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.784 9.140
Diğer Alacaklar
76.293 1.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
69.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.118 1.308
Stoklar
5 274.113 219.009
Canlı Varlıklar
10.968 11.564
Peşin Ödenmiş Giderler
69.334 33.657
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
203 301
Diğer Dönen Varlıklar
77.533 65.454
ARA TOPLAM
2.821.362 2.419.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.821.362 2.419.153
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 225.729 226.429
Diğer Alacaklar
3.228 7.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.228 7.279
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 223.450 109.585
Maddi Duran Varlıklar
6 661.465 680.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.787 17.216
Şerefiye
15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.014 1.443
Peşin Ödenmiş Giderler
22.342 19.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 62.110 67.662
Diğer Duran Varlıklar
1.098 20.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.217.209 1.149.391
TOPLAM VARLIKLAR
4.038.571 3.568.544
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
49.993 49.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.506 20.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.487 28.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.664 10.605
Diğer Borçlar
37.001 19.031
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.068 19.031
Ertelenmiş Gelirler
3.237 2.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 88.903 23.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.155 169.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.406 4.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 81.749 164.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.206 7.688
ARA TOPLAM
285.159 282.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.159 282.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
25.044 20.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.044 20.931
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.982 65.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.376 16.834
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 65.606 49.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 1.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.026 88.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
392.185 370.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
790.699 700.608
Ödenmiş Sermaye
9 259.786 259.786
Sermaye Düzeltme Farkları
9 239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.367 -2.775
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.367 -2.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
394.154 301.412
Net Dönem Karı veya Zararı
88.683 92.742
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.855.687 2.497.178
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.646.386 3.197.786
TOPLAM KAYNAKLAR
4.038.571 3.568.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 674.576 515.622 458.427 266.490
Satışların Maliyeti
10 -264.392 -215.677 -163.288 -108.307
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
410.184 299.945 295.139 158.183
BRÜT KAR (ZARAR)
410.184 299.945 295.139 158.183
Genel Yönetim Giderleri
-92.394 -58.726 -33.333 -30.900
Pazarlama Giderleri
-2.412 -2.347 -1.449 -1.170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.833 -6.761 -8.066 -1.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.008 19.196 9.101 11.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.251 -15.981 -1.917 -9.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
304.302 235.326 259.475 126.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
110.641 106.817 64.514 57.503
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.703 0 -11.703 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
403.240 342.143 312.286 184.217
Finansman Gelirleri
11 175.800 123.290 136.977 21.412
Finansman Giderleri
11 -105 -140.801 -105 -36.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
578.935 324.632 449.158 168.737
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-134.287 -71.793 -102.302 -38.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -131.643 -75.520 -96.255 -36.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.644 3.727 -6.047 -1.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
444.648 252.839 346.856 130.729
DÖNEM KARI (ZARARI)
444.648 252.839 346.856 130.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
355.965 151.426 268.677 77.326
Ana Ortaklık Payları
88.683 101.413 78.179 53.403
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.952 1.129 1.039 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.942 1.411 1.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-990 -282 -313 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-990 -282 -313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.952 1.129 1.039 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
448.600 253.968 347.895 130.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
358.509 151.426 269.268 77.326
Ana Ortaklık Payları
90.091 102.542 78.627 53.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705111


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.042 Değişim: -1,28% Hacim : 1.129 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.143
Açılış: 93.515
5,8899 Değişim: -0,45%
Düşük 5,8863 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5012 Değişim: -0,45%
Düşük 6,5000 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
281,09 Değişim: -0,19%
Düşük 280,65 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.