KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2019 - 17:28

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 4.580.000 3.460.811 -69.384 3.397.163 578.868 3.500.031 15.447.489 15.447.489
Transferler
15 289.493 3.210.538 -3.500.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -56.255 4.181.389 4.125.134
Kar Payları
15 -3.123.932 -3.123.932
Dönem Sonu Bakiyeler
15 4.580.000 3.460.811 -125.639 3.686.656 665.474 4.181.389 16.448.691 16.448.691
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 4.580.000 3.460.811 -125.639 3.686.656 665.474 4.181.389 16.448.691 16.448.691
Transferler
15 348.823 3.832.566 -4.181.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -32.470 2.619.198 2.586.728
Kar Payları
15 -3.717.229 -3.717.229
Dönem Sonu Bakiyeler
15 4.580.000 3.460.811 -158.109 4.035.479 780.811 2.619.198 15.318.190 15.318.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.736.019 5.580.345
Dönem Karı (Zararı)
2.619.198 4.181.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.619.198 4.181.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.285.715 1.418.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 -35.934 30.262
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
359.277 241.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
359.277 241.489
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 962.372 1.146.717
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-168.894 -19.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.993 -70.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 35.993 -70.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.748 984
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.748 984
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.635 49.683
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-224.635 49.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.736.019 5.580.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-948.743 -1.268.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.169 -20.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -174.169 -20.554
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-774.574 -1.262.405
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.717.229 -3.123.932
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
15 -3.717.229 -3.123.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-929.953 1.188.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.141 -4.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-923.812 1.183.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.034.866 15.851.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.111.054 17.034.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.185.394 17.156.972
Finansal Yatırımlar
5 0 101.537
Ticari Alacaklar
692.181 728.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.965 62.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 647.216 665.274
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.720 13.068
ARA TOPLAM
16.894.295 17.999.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.894.295 17.999.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 207.747 59.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.452 26.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 337.334 277.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
561.533 363.865
TOPLAM VARLIKLAR
17.455.828 18.363.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 68.453 71.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 153.692 180.022
Diğer Borçlar
11 23.250 41.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 195.916 219.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.035.396 881.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 980.096 840.401
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
13 55.300 41.216
ARA TOPLAM
1.476.707 1.393.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.476.707 1.393.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 660.931 521.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
660.931 521.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.137.638 1.914.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.318.190 16.448.691
Ödenmiş Sermaye
15 4.580.000 4.580.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 3.460.811 3.460.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-158.109 -125.639
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.109 -125.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -158.109 -125.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.035.479 3.686.656
Yasal Yedekler
15 4.035.479 3.686.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
780.811 665.474
Net Dönem Karı veya Zararı
2.619.198 4.181.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.318.190 16.448.691
TOPLAM KAYNAKLAR
17.455.828 18.363.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.135.569 8.051.767
Satışların Maliyeti
-21.467 -19.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.114.102 8.031.777
BRÜT KAR (ZARAR)
6.114.102 8.031.777
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.837.381 -5.069.984
Pazarlama Giderleri
-6.086 -4.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.271.655 2.370.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.917 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.538.373 5.328.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.538.373 5.328.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.538.373 5.328.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-919.175 -1.146.717
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -970.490 -1.197.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 51.315 51.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.619.198 4.181.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.619.198 4.181.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.619.198 4.181.389
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.470 -56.074
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.588 -70.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.118 14.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.118 14.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.470 -56.074
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.586.728 4.125.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.586.728 4.125.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738508


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.028 Değişim: -0,12% Hacim : 730 Mio.TL Son veri saati : 10:41
Düşük 93.980 17.10.2019 Yüksek 94.372
Açılış: 94.134
5,8894 Değişim: 0,09%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5339 Değişim: 0,23%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5395
Açılış: 6,5191
282,37 Değişim: 0,16%
Düşük 281,18 17.10.2019 Yüksek 282,94
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.