KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:42
KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 46.274.226 19.709.862 20.488.184 5.107.365
Satışların Maliyeti
28 -23.997.919 -9.391.384 -7.199.704 -2.815.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.276.307 10.318.478 13.288.480 2.291.767
BRÜT KAR (ZARAR)
22.276.307 10.318.478 13.288.480 2.291.767
Genel Yönetim Giderleri
29 -15.387.754 -9.403.648 -6.786.038 -3.372.167
Pazarlama Giderleri
29 -2.562.066 -1.800.359 -1.176.092 -560.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.987.393 14.318.657 2.088.744 8.423.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.206.557 -10.834.570 -2.711.511 -5.860.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.107.323 2.598.558 4.703.583 922.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 227.472 486.914 486.914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.334.795 3.085.472 4.703.583 1.409.350
Finansman Gelirleri
32 1.554.373 1.631.357 561.229 984.243
Finansman Giderleri
33 -1.964.947 -1.552.079 -1.230.785 -889.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.924.221 3.164.750 4.034.027 1.503.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-963.945 -770.354 -830.342 -310.957
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.087.429 -761.698 -705.255 -309.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 123.484 -8.656 -125.087 -1.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.960.276 2.394.396 3.203.685 1.192.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.960.276 2.394.396 3.203.685 1.192.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.960.276 2.394.396 3.203.685 1.192.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,16030000 0,12970000 0,17350000 0,06460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.979.465 2.655.628
Dönem Karı (Zararı)
2.960.276 2.394.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.238.959 1.837.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 18,19 1.035.540 388.242
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not 11,12 -150.117 -6.896
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-150.117 -6.896
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 305.540 146.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
305.540 146.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
308.452 546.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -887.460
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.198.206 546.996
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.071 -7.472
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.071 -7.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 963.945 770.354
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -227.472
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-227.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.332.968 -716.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -59.150.449 9.106.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.150.449 9.106.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.411.158 -1.057.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.411.158 -1.057.461
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 60.953 -148.639
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 33.719.275 -8.651.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.719.275 -8.651.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 753.124 90.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -273.910 -19.612
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-273.910 -19.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.803 -36.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.803 -22.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -13.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.133.733 3.515.938
Ödenen Faiz
10 -772.436 -255.921
Alınan Faiz
10 887.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -575.356 -75.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -385.400 -529.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.705.887 1.288.808
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 502.715 1.458.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 341.586
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
341.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -2.550.188 -169.796
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.386.715 -57.541
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.473 -112.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.809.114 -1.959.859
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.609.847 -1.544.337
Kredilerden Nakit Girişleri
8 7.447.282 -1.544.337
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
19.162.565
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-374.963
Ödenen Faiz
-425.770 -415.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-876.238 1.984.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-23.402 628.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-899.640 2.612.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.462.773 3.752.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.563.133 6.364.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 58.087.031 19.353.398
Finansal Yatırımlar
7 217.787 720.502
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
217.787 720.502
Ticari Alacaklar
10 84.547.542 25.244.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
84.547.542 25.244.682
Diğer Alacaklar
11 5.271.047 5.151.786
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.271.047 5.142.591
Peşin Ödenmiş Giderler
15 184.486
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
184.486
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 79
Diğer Dönen Varlıklar
26 360.207 9.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
360.207 9.150
ARA TOPLAM
148.668.100 50.479.597
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.668.100 50.479.597
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
476.030 476.030
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
11 4.898.559 606.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.898.559 606.662
Maddi Duran Varlıklar
18 2.865.183 1.055.625
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.319.427 315.917
Taşıtlar
622.781 138.586
Mobilya ve Demirbaşlar
208.364 173.912
Özel Maliyetler
714.611 426.340
Diğer Maddi Duran Varlıklar
870
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.594.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 724.210 664.883
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
724.210 664.883
Peşin Ödenmiş Giderler
15 67.150 312.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
67.150 312.589
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.625.602 3.115.789
TOPLAM VARLIKLAR
160.293.702 53.595.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 26.738.015 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.738.015 0
Banka Kredileri
7.492.034
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
19.245.981
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 779.666
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
779.666
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
779.666
Ticari Borçlar
10 94.244.888 20.892.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
94.244.888 20.892.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.085.238 332.114
Diğer Borçlar
11 129.359 221.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
129.359 221.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 702.012 968
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 166.534 139.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 166.534 139.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
123.845.712 21.586.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.845.712 21.586.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.897.591
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.897.591
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.897.591
Diğer Borçlar
11 182.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
182.015
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 110.446 303.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 110.446 303.840
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 56.886 157.637
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.064.923 643.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.910.635 22.229.792
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 34.383.067 31.365.594
Ödenmiş Sermaye
18.467.325 18.467.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.337 -113.936
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-33.337 -113.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
827.373 850.775
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
402.373 425.775
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
402.373 425.775
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.840.670 1.334.933
Yasal Yedekler
1.840.670 1.334.933
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.320.760 9.220.906
Net Dönem Karı veya Zararı
2.960.276 1.605.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.383.067 31.365.594
TOPLAM KAYNAKLAR
160.293.702 53.595.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -90.409 -90.409 -90.409 65.655 1.685.280 7.564.798 1.305.981 28.998.630 28.998.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
425.000 -251.945 173.055 173.055
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 -712.500 2.018.481 -1.305.981 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
27 2.394.396 2.394.396 2.394.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.680 -24.680 -24.680 563.253 27.178 565.751 565.751
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
362.152 -362.152 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -115.089 -115.089 -115.089 628.908 452.178 1.334.932 8.969.182 2.394.396 32.131.832 32.131.832
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -113.936 -113.936 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594
Transferler
27 505.737 1.099.854 -1.605.591
Dönem Karı (Zararı)
27 2.960.276 2.960.276 2.960.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
80.599 80.599 80.599 -23.402 57.197 57.197
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -33.337 -33.337 -33.337 402.373 425.000 1.840.670 10.320.760 2.960.276 34.383.067 34.383.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 2.960.276 2.394.396 3.203.685 1.192.657
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80.599 2.498 56.048 -47.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 103.332 -31.642 71.856 -21.224
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27.178 -31.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.733 6.962 -15.808 4.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -22.733 6.962 -15.808 4.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-23.402 563.253 -84.505 400.441
Yabancı Para Çevrim Farkları
-23.402 563.253 -84.505 400.441
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-23.402 563.253 -84.505 400.441
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.197 565.751 -28.457 352.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.017.473 2.960.147 3.175.228 1.545.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.017.473 2.960.147 3.175.228 1.545.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797733


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0845 Değişim: 1,47%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5526 Değişim: 1,09%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5717
Açılış: 9,4492
494,63 Değişim: 1,52%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 496,51
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.