KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:12

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not 28 14.691.154 1.734.300.702 6.676.059 913.418.746
Satışların Maliyeti
Not 28 -6.575.786 -1.727.668.210 -2.790.063 -910.567.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.115.368 6.632.492 3.885.996 2.850.917
BRÜT KAR (ZARAR)
8.115.368 6.632.492 3.885.996 2.850.917
Genel Yönetim Giderleri
Not 29 -5.998.385 -5.748.733 -3.045.812 -2.657.465
Pazarlama Giderleri
Not 29 -1.240.164 -481.676 -655.104 -207.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not 31 5.895.085 4.263.918 3.923.449 1.271.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not 31 -5.007.125 -4.172.082 -3.483.114 -1.477.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.764.779 493.919 625.415 -219.632
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.806
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not 32 -73.310
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.764.779 420.609 625.415 -199.826
Finansman Gelirleri
Not 32 558.457 280.229 426.170 205.121
Finansman Giderleri
Not 33 -662.100 -243.201 -313.249 -146.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.661.136 457.637 738.336 -140.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -459.397 -157.916 -196.275 -18.013
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -451.842 -153.946 -188.591 -9.339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -7.555 -3.970 -7.684 -8.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.201.739 299.721 542.061 -158.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.201.739 299.721 542.061 -158.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.201.739 299.721 542.061 -158.737
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not 27 18.467.325 57.587 1.481.962 6.378.576 2.889.540 29.159.816 29.159.816
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not 27 203.319 2.889.540 -2.889.540 203.319 203.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not 27 16.581 0
Dönem Karı (Zararı)
299.721 299.721 299.721
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.581 -16.581 -16.581
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
Not 27 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-203.319 -203.319 -203.319
Dönem Sonu Bakiyeler
Not 27 18.467.325 74.168 1.685.281 7.564.797 299.721 27.942.955 27.942.955
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -90.409 65.655 1.685.280 7.564.798 1.305.981 28.998.630 28.998.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Not 27 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
911.913 -194.960 716.953 716.953
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-712.500 2.018.481 -1.305.981 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.201.739 1.201.739 1.201.739
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Not 27 -8.126 162.812 58.316 213.002 213.002
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
362.151 -362.151
Dönem Sonu Bakiyeler
18.467.325 98.535 228.467 970.229 1.334.931 9.026.168 1.201.739 31.130.324 31.130.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.106.923 -18.280.042
Dönem Karı (Zararı)
1.201.739 299.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.298.278 488.257
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 256.843 197.526
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11,12 -6.896 735
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 130.469 181.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 130.469 181.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 465.937 23.669
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -89.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 465.937 113.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.472
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 459.397 157.916
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -73.310
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -73.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.595.914 -17.228.835
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.862.948 -6.626.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 12.862.948 -6.626.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 505.906 -1.279.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 505.906 -1.279.185
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -60.252 43.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.589.226 -8.888.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -8.589.226 -8.888.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 35.371 -275.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -140.231 107.040
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -140.231 107.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.602 -309.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.322 -309.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -13.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.095.931 -16.440.857
Ödenen Temettüler
-1.500.000
Ödenen Faiz
10 -590.384 -113.452
Alınan Faiz
10 1.103 90.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -57.749 -57.669
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -341.978 -258.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.323.338 -660.531
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 1.451.629 31.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
299.823
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
299.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.291 -992.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -39.917 -858.295
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -88.374 -133.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.951.365 5.560.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.951.365 5.560.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -4.951.365 5.560.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.478.896 -13.380.573
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
169.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.648.079 -13.380.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.752.072 15.976.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.400.151 2.595.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 1.201.739 299.721 542.061 -158.737
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.190 -16.581 37.242 -6.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -10.418 -20.726 -27.018 -7.648
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
58.316 58.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.292 4.145 5.944 1.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.292 4.145 5.944 1.530
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
162.812 100.389
Yabancı Para Çevrim Farkları
162.812 100.389
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
162.812 100.389
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.002 -16.581 137.631 -6.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.414.741 283.140 679.692 -164.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.414.741 283.140 679.692 -164.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.853.572 9.769.236
Finansal Yatırımlar
7 606.588 2.058.217
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 606.588 2.058.217
Ticari Alacaklar
10 24.682.094 37.538.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 24.682.094 37.538.146
Diğer Alacaklar
11 4.511.665 3.890.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.552 36.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.498.113 3.853.664
Peşin Ödenmiş Giderler
15 253.575 200.863
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 253.575 200.863
Diğer Dönen Varlıklar
26 11.799 6.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 11.799 6.477
ARA TOPLAM
45.919.293 53.463.335
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.919.293 53.463.335
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.078.541 108.313
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.078.541 108.313
Diğer Alacaklar
11 570.907 1.698.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 570.907 1.698.082
Maddi Duran Varlıklar
18 1.250.452 1.442.524
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 390.509 458.049
Taşıtlar
18 179.923 220.586
Mobilya ve Demirbaşlar
18 186.882 210.899
Özel Maliyetler
18 491.562 550.720
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 1.576 2.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 643.054 579.534
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 643.054 579.534
Peşin Ödenmiş Giderler
91.072 83.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 91.072 83.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.634.026 3.911.985
TOPLAM VARLIKLAR
49.553.319 57.375.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.951.365
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.951.365
Banka Kredileri
8 4.951.365
Ticari Borçlar
10 17.383.049 22.536.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 17.383.049 22.536.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 288.260 252.889
Diğer Borçlar
11 1.885 51.008
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.885 51.008
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 186.165 76.301
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 175.712 136.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 136.545 96.921
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 39.167 39.167
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 13.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 13.280
ARA TOPLAM
18.035.071 28.016.949
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.035.071 28.016.949
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 75.924 167.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 75.924 167.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 234.547 191.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 234.547 191.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 77.453 1.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.924 359.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.422.995 28.376.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 31.130.324 28.998.630
Ödenmiş Sermaye
18.467.325 18.467.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
871.694 -90.409
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
970.229
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-98.535 -90.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.467 65.655
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
228.467 65.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.334.931 1.685.280
Yasal Yedekler
1.334.931 1.685.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.026.168 7.564.798
Net Dönem Karı veya Zararı
1.201.739 1.305.981
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.130.324 28.998.630
TOPLAM KAYNAKLAR
49.553.319 57.375.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704720


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.654 Değişim: -1,68% Hacim : 4.101 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8930 Değişim: -0,40%
Düşük 5,8834 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5132 Değişim: -0,26%
Düşük 6,4930 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
281,47 Değişim: -0,05%
Düşük 280,17 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.