KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2019 - 14:21

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -47.285 241.798 -95.128 1.284.301 31.383.686 0 31.383.686
Transferler
22 56.849 1.227.452 -1.284.301
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 1.695 -371.398 -369.703 -369.703
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 0 31.013.983
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 0 31.013.983
Transferler
22 -371.398 371.398 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -3.426 63.622 60.196 60.196
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 0 31.074.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.926.384 -12.000.976
Dönem Karı (Zararı)
63.622 -371.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.622 -371.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
419.044 598.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 441.462 596.323
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-21.976 -166.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -21.976 -166.242
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -442 24.510
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 0 143.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.473.274 -12.233.714
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.627.567 -13.116.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 24.627.567 -13.116.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.294.286 1.729.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 7.294.286 1.729.172
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 61.379 235.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.508.278 -670.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -16.508.278 -670.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -3.874 -252.804
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.194 -158.174
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.194 -158.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.955.940 -12.006.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.556 5.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.352 -64.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -11.352 -64.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.915.032 -12.065.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 15.915.032 -12.065.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.526.850 22.592.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.441.882 10.526.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 26.441.882 10.526.850
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
22.063.251 46.690.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 22.063.251 46.690.817
Diğer Alacaklar
503.273 7.921.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 503.273 7.921.943
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 28.075 85.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 28.075 85.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 61.039 31.483
Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
ARA TOPLAM
49.097.520 65.256.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.097.520 65.256.122
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 856.041 731.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 856.041 731.657
Maddi Duran Varlıklar
14 474.070 791.110
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 362.985 640.710
Mobilya ve Demirbaşlar
14 73.149 114.231
Özel Maliyetler
14 37.936 36.169
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 183.638 296.709
Diğer Haklar
15 183.638 296.709
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 4.425
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 15.889 19.675
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.689.349 2.003.287
TOPLAM VARLIKLAR
50.786.869 67.259.409
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
19.527.517 36.035.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.527.517 36.035.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 41.009 44.883
Diğer Borçlar
39.570 37.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 39.570 37.376
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 19.511 41.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 19.511 41.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
19.627.607 36.159.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.627.607 36.159.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.023 31.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 35.023 31.304
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 50.060 54.288
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.083 85.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.712.690 36.245.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.074.179 31.013.983
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.016 -45.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 -49.016 -45.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 298.647 298.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 760.926 1.132.324
Net Dönem Karı veya Zararı
63.622 -371.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.074.179 31.013.983
TOPLAM KAYNAKLAR
50.786.869 67.259.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.504.162 11.326.364
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.504.162 11.326.364
BRÜT KAR (ZARAR)
1.504.162 11.326.364
Genel Yönetim Giderleri
24 -4.486.746 -10.849.016
Pazarlama Giderleri
24 -3.916.951 -3.810.403
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 120.543 511.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -21.113 -70.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.800.105 -2.892.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.308.265 277.212
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.491.840 -2.615.595
Finansman Gelirleri
28 66.934.416 25.862.990
Finansman Giderleri
29 -61.378.540 -23.594.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.036 -347.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-414 -24.086
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -414 -24.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.622 -371.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.622 -371.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.622 -371.398
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.426 1.695
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -4.283 2.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
857 -424
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 857 -424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.426 1.695
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.196 -369.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.196 -369.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739506


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.410 Değişim: 0,29% Hacim : 1.761 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 93.980 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8874 Değişim: 0,05%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5582 Değişim: 0,60%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5628
Açılış: 6,5191
281,14 Değişim: -0,28%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,94
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.