KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.10.2018 - 11:45

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -47.285 241.798 -95.128 1.284.301 31.383.686 0 31.383.686
Transferler
22 56.849 1.227.452 -1.284.301
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -4.939 -104.719 -109.658 -109.658
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -52.224 298.647 1.132.324 -104.719 31.274.028 0 31.274.028
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 0 31.013.983
Transferler
22 -371.398 371.398 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -3.490 61.448 57.958 57.958
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -49.080 298.647 760.926 61.448 31.071.941 0 31.071.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.914.489 -15.347.440
Dönem Karı (Zararı)
61.448 -104.719
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.448 -104.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
306.332 422.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 335.471 547.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-28.033 -163.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -28.033 -163.517
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -1.106 35.946
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 0 1.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.576.239 -15.664.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.967.881 -16.632.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 19.967.881 -16.632.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.878.544 -954.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 6.878.544 -954.594
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -172.835 -176.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.139.348 2.476.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -12.139.348 2.476.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.324 -242.002
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.673 -150.427
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 39.673 -150.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 14.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 0 14.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.944.019 -15.347.440
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.530 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.352 -64.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -11.352 -64.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.903.137 -15.412.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 14.903.137 -15.412.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.526.850 22.592.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.429.987 7.180.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 25.429.987 10.526.850
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
26.722.937 46.690.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 26.722.937 46.690.817
Diğer Alacaklar
960.827 7.921.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 960.827 7.921.943
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 262.289 85.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 262.289 85.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 61.013 31.483
Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
ARA TOPLAM
53.437.053 65.256.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.437.053 65.256.122
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 814.229 731.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 814.229 731.657
Maddi Duran Varlıklar
14 551.979 791.110
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 428.287 640.710
Mobilya ve Demirbaşlar
14 83.093 114.231
Özel Maliyetler
14 40.599 36.169
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 211.720 296.709
Diğer Haklar
15 211.720 296.709
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 4.425
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 21.487 19.675
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.759.126 2.003.287
TOPLAM VARLIKLAR
55.196.179 67.259.409
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
23.896.447 36.035.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 23.896.447 36.035.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 47.207 44.883
Diğer Borçlar
0 0
ARA TOPLAM
24.038.519 36.159.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.038.519 36.159.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.725 31.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 30.725 31.304
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 54.994 54.288
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.719 85.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.124.238 36.245.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.071.941 31.013.983
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.080 -45.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 -49.080 -45.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 298.647 298.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 760.926 1.132.324
Net Dönem Karı veya Zararı
61.448 -371.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.071.941 31.013.983
TOPLAM KAYNAKLAR
55.196.179 67.259.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 -2.580.939 9.688.412 -3.199.829 2.329.221
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.580.939 9.688.412 -3.199.829 2.329.221
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.580.939 9.688.412 -3.199.829 2.329.221
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.325.226 -9.325.954 -1.205.540 -1.753.306
Pazarlama Giderleri
24 -3.651.794 -1.516.921 -216.659 -158.664
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 95.347 464.264 30.517 41.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -21.027 -61.707 0 -464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.483.639 -751.906 -4.591.511 458.064
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 740.513 201.704 360.673 25.758
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.743.126 -550.202 -4.230.838 483.822
Finansman Gelirleri
28 56.241.637 20.064.791 35.600.634 3.668.394
Finansman Giderleri
29 -47.437.297 -19.582.127 -30.834.724 -3.335.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.214 -67.538 535.072 816.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
234 -37.181 -147 -3.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 234 -37.181 -147 -3.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.448 -104.719 534.925 813.267
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.448 -104.719 534.925 813.267
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.448 -104.719 534.925 813.267
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.490 -4.939 -1.853 -1.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -4.363 -6.174 -2.317 -2.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
873 1.235 464 451
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 873 1.235 464 451
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.490 -4.939 -1.853 -1.805
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.958 -109.658 533.072 811.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.958 -109.658 533.072 811.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714512


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7301 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7334
Açılış: 5,7294
6,3125 Değişim: 0,11%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3168
Açılış: 6,3057
276,09 Değişim: 0,04%
Düşük 275,73 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.