KAP ***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 17:40
KAP ***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -10.924 -10.924 -10.924 0 0 0 175.630 2.643.805 718.946 3.362.751 28.527.457 0 28.527.457
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 59.979 658.967 -718.946 -59.979 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.735 0 2.735 0 0 0 0 0 2.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -183.409 -183.409 -180.674 0 -180.674
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -183.409 -183.409 -183.409 -183.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.735 2.735 2.735 0 0 0 0 2.735 2.735
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.217 1.282.878 1.281.661 0 0 0 0 0 1.281.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.609 0 0 0 3.119.363 1.058.421 4.177.784 30.695.054 0 30.695.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.938.930 7.632.119
Dönem Karı (Zararı)
1.058.421 -183.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.058.421 -183.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-514.367 -883.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 144.056 182.688
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.386 36.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 58.663 60.349
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -74.049 -24.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-911.977 -1.154.371
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -911.977 -1.154.371
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 268.940 -47.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 99.362
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 99.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.794.433 8.307.603
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.114.914 5.813.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.114.914 5.813.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.943.576 8.501.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.943.576 8.501.746
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 22.684 14.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.002.097 -5.860.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.002.097 -5.860.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 4.392 -94.117
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.250 -66.974
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 9.250 -66.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.250.379 7.240.232
Alınan Faiz
20 1.004.308 1.076.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -9.281 -351.519
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -683.578 -333.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.090.349 -106.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.090.349 -106.861
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.090.349 -106.861
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.452 -3.198.165
Paytörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
2.276.264 324.576
Binalar
10 2.054.675 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 87.214 112.143
Mobilya ve Demirbaşlar
10 50.353 90.833
Özel Maliyetler
10 84.022 121.600
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 54.493 59.888
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 54.493 59.888
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 0 94.234
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.848.011 638.409
TOPLAM VARLIKLAR
36.116.460 36.735.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.823 1.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.823 1.370
Banka Kredileri
5 0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.823 1.370
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4.796.420 7.798.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.796.420 7.798.517
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 36.687 32.295
Diğer Borçlar
27.535 18.285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 27.535 18.285
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
379.372 442.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 51.755 41.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 327.617 401.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
5.242.837 8.293.145
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.242.837 8.293.145
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
125.449 95.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 125.449 95.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 53.120 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.569 95.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.421.406 8.388.631
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.695.054 28.346.783
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.281.661 -8.189
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.281.661 -8.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8452 Değişim: -0,34%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3712 Değişim: -0,18%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,30 Değişim: -1,91%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.