KAP ***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:00
GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.588.940 -7.052.994
Finansman Gelirleri
29 3.678.777 2.208.555
Finansman Giderleri
29 -4.143.346 -3.326.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.053.509 -8.170.633
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.829.214 -1.066.475
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.829.214 -1.066.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.224.295 -9.237.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.224.295 -9.237.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24, 31 -2.264.544 -986.606
Ana Ortaklık Payları
31 -9.959.751 -8.250.502
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 31 -0,06100000 -0,04600000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054
Transferler
-11.933.156 11.933.156 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003.529 438.211 -8.250.502 -6.808.762 135.016 -6.673.746
Dönem Karı (Zararı)
31 -8.250.502 -8.250.502 -986.606 -9.237.108
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003.529 438.211 0 1.441.740 1.121.622 2.563.362
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
71.983 -71.983
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308
Transferler
-8.250.502 8.250.502 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.020.273 -1.034.424 -9.959.751 -13.014.448 -725.260 -13.739.708
Dönem Karı (Zararı)
31 0 0 -9.959.751 -9.959.751 -2.264.544 -12.224.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.020.273 -1.034.424 0 -3.054.697 1.539.284 -1.515.413
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-101 -27.540 -27.641 27.650 9
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-75.777 -10.387.106 2.950.310 -7.512.573 13.587.394 6.074.821
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.269.033 7.278.045
Dönem Karı (Zararı)
31 -12.224.295 -9.237.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.495.974 13.588.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 4.862.880 5.379.524
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.110.300 4.711.404
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.101.213 3.011.532
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 31.833 -118.867
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.133.871 -53.968
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
28 0 1.353.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 8.111.125 519.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.943.469 3.435.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.969.323 4.335.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -25.854 -899.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.636 690.707
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.045.840 -1.324.415
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.139.476 2.015.122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.941.964 -1.508.753
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -12.941.964 -1.508.753
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -2.829.214 1.066.475
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.246 -186.478
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.246 -186.478
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 17.116 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
319.997 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.744.573 5.800.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.736.846 -905.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
867.909 7.655.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.868.937 -8.561.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.544.154 10.938.277
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-32 4.201.144 11.255.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.656.990 -317.092
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.797.745 -3.344.247
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21 2.380.287 4.076.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.050.966 -4.814.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-32 1.898.974 -4.388.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 151.992 -426.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -1.285.140 189.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.074.946 24.456
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-32 86.864 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 988.082 24.456
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 1.044.852 -494.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.004.593 131.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22,23 -122.467 987.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-882.126 -855.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.016.252 10.152.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.747.219 -2.874.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.990.695 -6.420.232
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.290.374 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.900 131.784
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.900 131.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.823.453 -6.387.515
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.752.495 -6.072.635
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -70.958 -314.880
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 213.488
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.874 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
35 0 -377.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.161.404 -1.869.012
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.500.666 -1.252.174
Ödenen Faiz
-1.607.787 -1.743.528
Alınan Faiz
268.525 1.126.690
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.421.132 -1.011.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.421.132 -1.011.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.904.450 3.867.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.325.582 2.856.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31 -12.224.295 -9.237.108
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.515.413 2.563.362
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.292.312 1.778.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-223.101 784.965
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.515.413 2.563.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.739.708 -6.673.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.070.025 135.015
Ana Ortaklık Payları
-11.669.683 -6.808.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 16.344.854 2.904.450
Ticari Alacaklar
99.880.441 113.718.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-32 7.048.368 7.855.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 92.832.073 105.863.387
Diğer Alacaklar
2.758.707 5.484.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-32 26.830 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.731.877 1.256.621
Stoklar
12 15.256.127 9.490.215
Peşin Ödenmiş Giderler
21 7.005.359 9.674.842
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 169.094 96.731
Diğer Dönen Varlıklar
23 251.670 201.566
ARA TOPLAM
141.666.252 141.570.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 377.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.666.252 141.948.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.269.483 1.087.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.269.483 1.087.749
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 114.371.124 101.429.160
Maddi Duran Varlıklar
14 32.827.623 32.373.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.741.355 51.207.277
Şerefiye
16 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 42.741.355 51.207.277
Peşin Ödenmiş Giderler
21 756.856 467.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 34.514.834 25.738.728
Diğer Duran Varlıklar
23 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.481.275 212.303.849
TOPLAM VARLIKLAR
368.147.527 354.252.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.204.527 3.336.377
Ticari Borçlar
23.067.564 21.016.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-32 3.649.618 1.750.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.417.946 19.265.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.417.980 8.703.120
Diğer Borçlar
1.235.363 160.417
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-32 86.864 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.148.499 160.417
Ertelenmiş Gelirler
21 5.589.096 4.544.244
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.307.908 1.975.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.847.893 489.938
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.460.015 1.485.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 23.254.395 19.915.850
ARA TOPLAM
65.076.833 59.652.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.076.833 59.652.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 16.932.358 2.703.425
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.326.209 18.183.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 19.947.504 17.804.478
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 378.705 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 31.268.948
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.