KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 23:32
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.273.608.432 712.387.940
Satışların Maliyeti
29 -1.029.319.771 -560.390.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
244.288.661 151.997.721
BRÜT KAR (ZARAR)
244.288.661 151.997.721
Genel Yönetim Giderleri
29 -119.263.425 -100.576.552
Pazarlama Giderleri
29 -29.514.584 -38.409.785
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -504.537 -787.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 74.568.509 145.080.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -114.413.914 -61.534.418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.160.710 95.770.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 47.278.812 16.247.398
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -14.205.926 -16.523.614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -398.427 -581.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.835.169 94.912.610
Finansman Gelirleri
33 34.293.628 19.412.311
Finansman Giderleri
32 -136.979.706 -86.288.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.850.909 28.036.577
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.751.376 7.178.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.292.029 -6.108.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.459.347 13.286.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.602.285 35.214.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.602.285 35.214.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 5.988.855 -7.531.249
Ana Ortaklık Payları
36 -38.591.140 42.745.920
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,04120000 0,04460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.218.627 97.681.199 -2.958.805 25.601 20.067.133 -39.020.867 -433.327.470 63.088.322 503.173.740 285.287.496 788.461.236
Transferler
63.088.322 -63.088.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27-36 4.687.824 -1.374.597 -18.666 42.745.920 46.040.481 -6.425.739 39.614.742
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
27 9.900 9.900
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
27 81.029 -115.519 -34.490 162.360 127.870
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 41.638 -21.714.590 1.274.729 20.469.817 71.594 36.192 107.786
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Transferler
42.745.920 -42.745.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27-36 12.172.710 -2.421.591 -74.623 -38.591.140 -28.914.644 7.758.997 -21.155.647
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
27 -5.456.089 5.947.034 490.945 5.968.861 6.459.806
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 -226.360 -6.270 -589.255 -821.885 804.748 -17.137
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.268.593 6.090.196
Dönem Karı (Zararı)
36 -32.602.285 35.214.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.994.176 20.063.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 11.410.405 11.624.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.853.646 -40.648.437
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.488.877 -44.319.613
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.183.184 -1.078.730
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 2.830.465
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
19 2.717.488 4.749.906
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.792.794 7.211.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.530.627 9.669.133
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 269.236 -2.737.935
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -7.069 279.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.666.939 53.405.803
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -5.620.638 -10.365.155
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 70.287.577 63.770.958
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.714.526 -9.229.448
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -26.714.526 -9.229.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.712.272 581.297
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 398.427 581.297
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
31 -6.110.699
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 17.751.376 -7.178.094
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
465.621 -48.751
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.536.923 4.345.693
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.483.915 -30.990.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-675.076 -4.353.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-382.636 2.482.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-292.440 -6.836.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.242.311 -482.250
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 -26.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -7.215.480 -482.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
233.383.085 -14.379.869
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 47.630.626 -136.491.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.575.577 39.714.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 5.185.920 324.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 57.389.657 39.390.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 5.464.546 994.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.095.015 1.871.956
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 694.136 185.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.400.879 1.686.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
24 -390.581.641 97.089.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.133.736 -14.953.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 -11.227.993 -12.876.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.905.743 -2.076.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.092.024 24.288.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -7.348.960 -6.841.062
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.827.609 -11.356.753
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.743.830 -4.703.247
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.290.374
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-137.300
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12.260.975 -15.566.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.141 26.822.240
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.141 26.822.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.685.190 -16.086.125
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -19.277.486 -11.456.533
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -3.407.704 -4.629.592
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.691.272 375.864
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.874
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
34 -377.990
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
118.384 266.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.351.910 -7.548.343
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.474.118 37.875.091
Ödenen Faiz
-30.556.943 -45.982.069
Alınan Faiz
3.434.735 558.635
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.827.147 -6.161.394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.827.147 -6.161.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 18.109.173 24.202.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.936.320 18.041.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -32.602.285 35.214.671
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.446.638 4.400.071
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.980.437 5.834.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.408.271 -1.368.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-125.528 -66.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.446.638 4.400.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.155.647 39.614.742
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.758.997 -6.425.739
Ana Ortaklık Payları
-28.914.644 46.040.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 38.017.127 18.109.173
Ticari Alacaklar
764.959.966 859.819.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.351.928 1.018.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 763.608.038 858.801.345
Diğer Alacaklar
11 7.409.488 2.117.321
Stoklar
13 587.748.895 817.948.796
Peşin Ödenmiş Giderler
24 146.677.751 310.899.598
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 378.432 452.524
Diğer Dönen Varlıklar
26 63.793.088 52.491.003
ARA TOPLAM
1.608.984.747 2.061.837.770
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 377.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.608.984.747 2.062.215.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 914.306 914.306
Ticari Alacaklar
10 166.574.308 75.528.720
Diğer Alacaklar
11 3.820.048 1.869.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 22.486.685 29.160.917
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 215.543.853 238.529.454
Maddi Duran Varlıklar
18 252.502.692 206.545.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.223.300 17.864.606
Şerefiye
19 6.975.245 9.692.733
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.248.055 8.171.873
Peşin Ödenmiş Giderler
24 118.338.188 1.746.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 70.610.438 73.385.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
867.013.818 645.546.094
TOPLAM VARLIKLAR
2.475.998.565 2.707.761.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 81.270.828 68.637.656
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 65.699.243 46.779.734
Ticari Borçlar
281.276.024 218.700.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 9.614.951 4.429.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 271.661.073 214.271.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 26.103.107 20.638.561
Diğer Borçlar
10.402.624 5.307.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 1.129.136 435.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.273.488 4.872.609
Ertelenmiş Gelirler
24 450.731.435 1.053.588.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 6.864.430 400.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
21-22 12.131.547 9.500.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 45.469.157 41.690.551
ARA TOPLAM
979.948.395 1.465.243.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
979.948.395 1.465.243.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 249.666.903 202.922.007
Diğer Borçlar
11 30.594 30.594
Ertelenmiş Gelirler
24 324.603.190 112.327.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.463.069 45.639.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 48.432.196 44.290.814
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.030.873 1.348.675
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 44.624.039
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.313 Değişim: -1,15% Hacim : 9.504 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 1.304 30.11.2020 Yüksek 1.317
Açılış: 1.314
7,8074 Değişim: -0,08%
Düşük 7,8058 30.11.2020 Yüksek 7,8635
Açılış: 7,8137
9,3575 Değişim: 0,06%
Düşük 9,3482 30.11.2020 Yüksek 9,4206
Açılış: 9,3516
446,66 Değişim: -0,64%
Düşük 445,10 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.